Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo är ett av världens fattigaste länder, och är präglat av decennier av väpnad konflikt. Sidas arbete fokuserar på några av grundorsakerna till konflikterna och utvecklingshindren. Kvinnors rättigheter är en svensk profilfråga.

Sidas bistånd till Demokratiska republiken Kongo 2020

Totalt bistånd

671.4 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

362.3 mnkr

Humanitärt stöd

309.1 mnkr

Så går utvecklingen framåt

70%

av alla barn gick ut mellanstadiet år 2015. År 2002 var det endast 42 procent.

Barnadödligheten har minskat

Antalet barn som dör innan de fyllt fem år har gått från 161 per 1000 levande födslar år 2000 till 88 barn år 2018.

Jämställdhetsreformer har införts

Under de senaste åren har DRK genomfört flera jämställdhetsreformer, bland annat gällande föräldraledighet och pension.

Många utmaningar kvarstår

Ett av världens fattigaste länder

Tre fjärdedelar av befolkningen lever i extrem fattigdom, vilket gör landet till ett av världens fattigaste länder. DRK låg 2019 på plats 179 av 189 länder i FN:s index för mänsklig utveckling.

Demokratiska utvecklingen går åt fel håll

Den demokratiska utvecklingen har sedan 2015 gått i fel riktning. Det politiska styret har blivit mer repressivt och kränkningar av mänskliga rättigheter blir allt vanligare.

Ojämställt samhälle

DRK är ett av de minst jämställda länderna i världen – i Gender Gap Report 2020 kom landet på plats 149 av 153 länder. Könsbaserat våld riktat mot kvinnor och flickor är mycket vanligt.

Berättelser om biståndet

Så blev jämställdhetsarbetet framgångsrikt i Demokratiska republiken Kongo

Provinsen Tanganyika är hårt drabbad av konflikter om naturresurser. Samtidigt drar kvinnorna ett stort lass när det gäller både hushållsarbete och matförsörjning. Tack vare ett projekt stöttat av Sida har konflikterna minskat och jämställdheten ökat markant. Sociala klubbar är en av hemligheterna bakom det lyckade resultatet.

Kayalumbu Bembelesa står mellan två enkla hus och ler.

Två sorters bistånd i Demokratiska republiken Kongo

I Demokratiska republiken Kongo bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 6 maj 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning