Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Burkina Faso

Trots en positiv demokratisk utveckling de senaste åren är Burkina Faso ett av världens fattigaste länder. Sida bidrar till landets utveckling inom mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Motståndskraft, miljö, klimat och energi är andra fokusområden. I Burkina Faso ger Sida även humanitärt stöd för att lindra nöd.

Sidas stöd till Burkina Faso 2020

Totalt bistånd 382323913 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 285210917 SEK, Humanitärt stöd 97112996 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Fler barn och mammor överlever

Antalet barn som dör innan de fyllt fem år har mer än halverats sedan 2000 (från 180 till 76 av 1 000 levande födslar). Även mödradödligheten har minskat.

Demokratin stärks efter fria val

Sedan förre presidenten Blaise Compaoré störtades 2014 har två fria val kunnat genomföras på ett fredligt sätt utan större incidenter – 2015 och 2020. I det senaste valet tävlade hela 10 652 kandidater från 126 partier om platserna i nationalförsamlingen.

Stärkt biologisk mångfald

Befolkningen runt 34 skogar i Burkina Faso har utvecklat skogsutvecklings- och förvaltningsplaner, som ökar produktionen av bland annat honung och frukt. Det stärker den biologiska mångfalden och bidrar till att minska klimatförändringarna samt öka människors inkomster.

Många utmaningar kvarstår

Humanitär och säkerhetsmässig kris

Antalet internflyktingar som flyr våld och hot om våld har tjugodubblats på två år i Burkina Faso. I slutet av 2020 befinner sig drygt en miljon burkinier på flykt i sitt eget land, samtidigt som över tre miljoner burkinier lever med matosäkerhet och 285 000 barn lider av kronisk undernäring.

Bristande jämställdhet

Burkina Faso är ett av världens minst jämställda länder med plats 147 av 162 länder på UNDP:s jämställdhetsindex (2019). Landet saknar fortsatt organisationer i civila samhället som på ett tydligt sätt arbetar för kvinnors rättigheter.

Skolor tvingas stänga

En tredjedel av alla barn går inte klart grundskolan. Till följd av säkerhetskrisen har över 2 500 skolor stängts, före covid-19

Berättelser om biståndet

Satsning på dammar i Burkina Faso får byn Boussouma att blomstra

För invånarna i byn Boussouma i Burkina Faso har livet vänt till det bättre sedan ett dammprojekt kom igång. Ökad bevattning ger större skördar. Dessutom har många fått utbildning i både jordbruksmetoder och marknadsföring. På så vis har de lyckats öka sina inkomster, utveckla samhället och låta nästan alla barn gå i skolan.

Två sorters bistånd i Burkina Faso

I Burkina Faso bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 24 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning