Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Burkina Faso

Burkina Faso går i en demokratisk riktning – men fattigdom och våld är fortfarande stora utmaningar. Sida bidrar till landets utveckling inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö och naturresurser.

Sidas bistånd till Burkina Faso 2019

Totalt bistånd

419 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

370.3 mnkr

Humanitärt stöd

48.7 mnkr

Viktiga temaområden i Burkina Faso

Demokrati och mänskliga rättigheter
Miljö, energi och klimat

Så går utvecklingen framåt

Fler barn och mammor överlever

Antalet barn som dör innan de fyllt 5 år har mer än halverats sedan 2000 (från 180 till 76 av 1 000 levande födslar). Även mödradödligheten har minskat.

Bättre pressvillkor

Mediernas villkor har förbättrats och frispråkigheten i pressen är större än i många andra västafrikanska länder.

Fler barn börjar i skolan

Andelen barn som börjar i grundskolan har ökat från 45 till 96 procent sedan 2000.

Många utmaningar kvarstår

Fler terrorattacker

Våldet har ökat till följd av instabilitet i grannlandet Mali och terrorattacker genomförda av våldsamma extremister. Burkina Fasos militär och polis är svaga och självförsvarsgrupper har tagit lagen i egna händer och begår brott.

Låg läs- och skrivkunnighet

Läs- och skrivkunnigheten är bland de lägsta i världen. Mindre än 10 procent av kvinnorna på landsbygden kan läsa.

Skolor tvingas stänga

En tredjedel av alla barn går inte klart grundskolan. Det ökade våldet har lett till att över tusen skolor har fått stänga.

Utvecklingssamarbete i Burkina Faso

2014 revolterade Burkina Fasos folk och tvingade bort presidenten som då suttit vid makten i 27 år. Året därpå försökte militären ta över makten genom en kupp, men misslyckades. Istället genomfördes ett historiskt demokratiskt val. Trots demokratiseringen är Burkina Faso är ett av världens allra fattigaste länder. I UNDP:s index över mänsklig utveckling (HDI) hamnade Burkina Faso 2017 på plats 183 av 189. På landsbygden lever nio av tio människor i fattigdom. Under de senaste åren har också säkerhetsläget försämrats. Väpnade extremister utför terrorattacker som både dödar och tvingar människor att fly.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Att säkerhetsläget i landet har blivit sämre hotar människors liv, hälsa och försörjning men hindrar också landets regering och myndigheter att arbeta strukturellt för att människors rättigheter ska respekteras. En folkomröstning om en ny grundlag som ska stärka mänskliga rättigheter skulle ha hållits i början av 2019, men har skjutits upp på obestämd tid.

Mer utvecklat parlament

Burkina Fasos demokratiska system är nytt och fortfarande skört. Sida stödjer landets parlament så att det kan utvecklas till en stark institution som bidrar till att fördjupa demokratin.

Utkräva ansvar av beslutsfattare

Civilsamhället i landet är starkt och spelar en viktig roll för att bevara demokratin. Genom Diakonia stödjer Sida le Presimètre, en plattform för 15 civilsamhällesorganisationer, som bland annat arbetar för att öka medborgarnas möjlighet utkräva ansvar av beslutsfattare.

Unga röster i radio

Enligt Unesco kan runt 40 procent av invånarna mellan 15 och 24 inte läsa och skriva, vilket är ett hinder för att kunna vara med och påverka politiken. Fondation Hirondelle driver radio- och multimediastudion Studio Yafa, som ger unga burkinier tillgång till objektiv nyhetsbevakning och möjlighet att göra sina röster hörda.

Om Studio Yafa på Hirondelles webbplats

Miljö, energi och klimat

De flesta burkinier är beroende av naturen och försörjer sig genom småskaligt lantbruk. Klimatet är torrt, jorden mager och vatten är en ständig bristvara. Det gör samhället känsligt för klimatförändringar som till exempel stigande temperatur, extremväder och oförutsägbara regn.

Satsning på hållbart skogsbruk

Befolkningstillväxten är hög i Burkina Faso, vilket ökar trycket på naturresurserna. Organisationen Tree Aid arbetar med hållbart skogsbruk och markvård, förädling av skogsprodukter och utveckling av marknader för exempelvis sheasmör och baobabfrukter. Tree Aid ger också stöd till småföretagare, särskilt kvinnor. Via FN:s organ för livsmedelssäkerhet, jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske och skogsbruk FAO stödjer Sida även arbetet för att öka jordbrukens motståndskraft mot klimatförändringar och miljöförstöring, bland annat genom att odla fler typer av grödor.

Ökar tillgången till vatten

Bara hälften av burkinierna har tillgång till rent vatten. Genom projektet Provalab renoveras och underhålls regnvattensdammar så att människor får tillgång till vatten som gör det möjligt för dem att försörja sig på produktion och försäljning av grönsaker, frukt och fisk.

Billig och hållbar el till fler

Endast var femte invånare har tillgång till elnätet. Istället används brännved som energikälla, vilket leder till avskogning. Projektet Beyond the Grid for Africa har som mål att ge billig och hållbar el till människor som inte nås av det nationella elnätet.

Om Beyond the Grid for Africa på REEEP:s webbplats

Uppdaterad: 13 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning