Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Landskap i Burkina Faso

Berättelser om biståndet

Satsning på dammar i Burkina Faso får hela byn att blomstra

För Emmanuel Idrissa Kongo och de andra invånarna i byn Boussouma i Burkina Faso har livet vänt till det bättre. Genom ett projekt där dammar restaureras har invånarna ökat sina skördar och inkomster.

”Livet har blivit bättre”

Emmanuel Konseiga vid sin morotsodling i Burkina Faso, 2021

Emmanuel Idrissa Kongo, ordförande i den lokala vattenanvändarföreningen.

– Livet har blivit bättre genom dammprojektet. Nu kan vi som bor i byn producera mer och sälja mer. Alla kan se den stora förändringen och vi är väldigt glada, berättar Emmanuel Idrissa Kongo.

Han är ordförande i den lokala vattenanvändarföreningen i byn Boussouma, i kommunen Koubri i centrala Burkina Faso. Boussouma är en av 17 byar som deltar i ett Sidafinansierat projekt där kärnan är att rusta upp och ta bättre vara på dammarna. I alla byarna är vattenanvändarföreningen den som sköter om dammen och styr vattenanvändningen.

Byborna odlar runt dammarna och vattnet används såväl i hushållen som för att ge vatten till boskap och för att konstbevattna stora arealer grönsaks- och fruktodlingar. När dammarna fungerar som de ska, kan skördarna öka och man kan även föda upp fiskar.

Emmanuel Konseiga vid sin morotsodling i Burkina Faso, 2021

Emmanuel Idrissa Kongo, ordförande i den lokala vattenanvändarföreningen.

Dammen används av 500 personer

I byn Boussouma liksom i övriga Burkina Faso lever de flesta människor av jordbruk. Emmanuel Idrissa Kongo och hans familj försörjer sig genom att odla och sälja bland annat gröna bönor, ris, majs, jordnötter, tomater och aubergine. Familjen består av Emmanuel, hans fru och nio barn – sju av dem är vuxna och har flyttat hemifrån.

Emmanuel berättar att dammen i Boussouma används av 500 personer. Den byggdes av en pastor från den lokala kyrkan, men förstördes så småningom av ett kraftigt regn. Kyrkan lät laga den, men med tiden försämrades dammens övergång. Nu har övergången restaurerats på nytt och styrelsen i vattenanvändarföreningen fått kunskaper i att sköta om dammen på bästa sätt, så att den ska hålla för framtiden.

Projekt för effektivare jordbruksproduktion genom små dammar

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Hela samhället utvecklas

Burkina Faso är fullt av dammar. På många andra platser behöver dammarna restaureras, och det görs också inom projektet. Dessutom hålls utbildningar i bättre jordbruksmetoder och hur man förädlar grönsaker, fisk och andra produkter för att få mer betalt. Tack vare de ökade inkomsterna har man kunnat rusta upp sin by.

Emmaneul Idrissa Kongo och två andra styrelsemedlemmar i Boussoumas vattenanvändarförening.

Proffs på dammskötsel

Emmanuel Idrissa Kongo, styrelseordförande, Elisabeth Zongo, informationsansvarig och Yacouba Seraphin, vice ordförande i vattenanvändarföreningen i Boussouma, Burkina Faso. Bilden är tagen vid en inspektion av den nyrenoverade dammen. Foto: ProValAB

– När projektet startade hade vi vägar som förstörts av översvämningar från dammen. Med pengarna från den ökade försäljningen kunde vi hyra in några vägarbetare som renoverade de raserade vägarna tillsammans med oss, berättar Emmanuel.

Nu går så gott som alla bybarnen i skolan. Och om någon inte har råd att betala så hjälper vi varandra.

Emmanuel Idrissa Kongo Syrelseordförande för vattenanvändarföreningen i Boussouma


Tidigare var det också många barn som inte gick i skolan. De hoppade ofta av mitt i terminen, för att föräldrarna inte hade råd med avgiften.

– Nu går så gott som alla bybarnen i skolan. Och om någon inte har råd att betala så hjälper vi varandra. Även om man inte kan betala tillbaka lånet är det okej, eftersom vi lever i samma samhälle, säger Emmanuel.

De ökade intäkterna har gynnat skolan även på andra sätt.

– Många stolar i skolan var trasiga tidigare, men nu har vi tillverkat nya. Och vi skänker från våra odlingar till skolans matsal, berättar Emmanuel Idrissa Kongo.

Osäkert om programmet fortsätter

Nuvarande projektfas avslutas i december 2021 och det är inte klart om projektet ska fortsätta. Emanuel hoppas på en fortsättning, eftersom han tycker att det finns mycket kvar att göra. Till exempel att även kvinnor borde få gå utbildningen i produktförädling. I Boussouma har bara män fått gå den.

– Jag tror att det vore väldigt bra om kvinnor också fick lära sig produktförädling, konstaterar han.

I dag är jag glad över kvinnotillskottet. Och vi har sett att många kvinnor jobbar mer och hårdare än männen.

Emmanuel Idrissa Kongo

Under projektets gång har Emmanuel förvånats över hur kompetenta kvinnor är. Ett av målen var att ha 30 procent kvinnor i vattenanvändarföreningarnas styrelser. I Emanuels styrelse har man därmed gått från noll till fyra kvinnor av 14. Därmed landar andelen kvinnor på strax under 30 procent.

– I dag är jag glad över kvinnotillskottet. Och vi har sett att många kvinnor jobbar mer och hårdare än männen, både på kontoret och i jordbruksarbetet. Det hade jag faktiskt inte förväntat mig, säger Emmanuel och skrattar åt sig själv.

Han tror att en orsak till att föreningen enbart hade män i styrelsen har varit männens uppfattning om att kvinnor inte kan bidra med så mycket, och som är traditionellt rotad i samhället.

– Men kvinnorna har inte heller velat vara med. De var antagligen lite rädda för oss män, säger han.

Det har avhjälpts genom att både män och kvinnor fått utbildning i jämställdhet.

Vilka utmaningar har du mött i projektet?

– Det har saknats lager för att förvara produkterna. Och det hade behövts mer resurser generellt, säger han.

Emmanuel kan också känna sig sorgsen över att en liknande satsning inte kommit igång tidigare.

– Hade projektet startat för tio år sedan hade vår by blomstrat nu.

Tusen dammar

Delphine Ouedraogo arbetar på svenska ambassaden i Burkina Faso där hon ansvarar för naturresursförvaltning. Hon berättar att förhoppningen är att projektet för effektivare jordbruksproduktion genom små dammar ska tjäna som modell för liknande projekt med större givare runtom i Burkina Faso.

– Det finns mer än tusen små dammar i Burkina Faso. Det är en fantastisk resurs, särskilt nu när klimatförändringen kommer att göra regn mindre förutsägbart. Då blir det allt viktigare att kunna lagra vatten, säger hon.