Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Säkrare förlossningar med ambulanser och utbildad vårdpersonal

På Zambias landsbygd har mer än en tredjedel av alla tonårstjejer redan fött barn eller är gravida med sitt första. För de flesta går det bra, men fortfarande är det alldeles för många som dör till följd av graviditet eller förlossning. Tack vare stöd från Sida minskar nu tonårsgraviditeter och mödra- och spädbarnsdödligheten i fyra av landets tio provinser.  

En avsvimmad gravid kvinna förs in på den lilla hälsokliniken i en by i nordöstra Zambia. Hon har transporterats från sitt hem i en och en halv timme på dammiga och gropiga grusvägar för att få vård. Hennes livmoder blöder. Men kliniken saknar både elektricitet och operationssal, så Tamara, som hon heter, får transporteras i ytterligare tre timmar till distriktssjukhuset i Isoka, där hon får avancerad sjukvård. Allt slutar bra och graviditeten kan fortlöpa.

Esthel sitter i en port med tvillingar inlindade i filtar och ett litet barn bredvid sig.

Dramatisk tvillingfödsel

Ethel Munthali födde tvillingar efter tre timmars resa med ambulans på Zambias landsbygd. Foto: Izla Bethdavid Boltena

Alla överlever och mår bra

Till distriktssjukhuset i Isoka kommer samma dag även en 27-årig höggravid kvinna som heter Ethel Munthali. Också hon har åkt ambulans i tre timmar på undermåliga vägar efter att den lokala hälsokliniken bedömt hennes tillstånd för komplicerat för dem att ta hand om. Hon har svåra blödningar. Väl på sjukhuset i Isoka dröjer det inte länge innan hon fött två små pojkar på 1 900 respektive 1 700 gram. Alla tre överlever och mår bra.

En viktig målgrupp för programmet är tonårstjejer – och den sjukvårdspersonal som möter unga kvinnor. Av Zambias 19-åriga tjejer är nästan 60 procent redan mödrar eller gravida. Väldigt få unga kvinnor kontaktar vården för att få rådgivning och preventivmedel, medan väldigt många kommer in med komplikationer efter att ha utfört osäkra aborter.

Ambulanserna som Tamara och Ethel färdades i är finansierade av Sida, genom ett program som bland annat har som mål att minska antalet kvinnor och barn som dör i samband med graviditet och förlossning. Bara i Zambia dör två gravida kvinnor varje dag.

Det är svårare för personal inom sjukvård att arbeta med ungdomar. De behöver utbildning i att jobba förebyggande med unga, och bli mer bekväma i att ge rådgivning kring sex och preventivmedel.

Olivian Namangolwa Ansvarig för ungdomsfrågor i programmet

I stödet från Sida ingår det förutom ambulanser, utrustning och renovering av hälsoinrättningar, även mentorskap och utbildning av sjukvårdspersonal, hälsovolontärer och tjänstemän på hälsoministeriet. Programmet pågår i fem år och beräknas nå flera miljoner människor i fyra av landets tio provinser.

Arbete med tonåringar extra viktigt

Olivian Namangolwa som ansvarar för ungdomsfrågor i programmet, berättar:

– Generellt är det svårare för personal inom sjukvård att arbeta med ungdomar än med kvinnor och barn. De behöver utbildning i att jobba förebyggande specifikt med unga, och bli mer bekväma i att ge rådgivning kring sex och preventivmedel, så att vi kan få ner antalet tonårsgraviditeter och minska mödradödligheten.

Genom programmet har man börjat arbeta med något man kallar för ”Youth Friendly Corner” på några sjukhus, något som kan liknas med en ungdomsmottagning. Här har personalen fått just sådan utbildning, och de unga som kommer hit bemöts med värme och på ett icke-dömande sätt.

– Att de unga får ta del av den här kunskapen kommer hjälpa dem både nu och i framtiden, att fatta bra beslut och så småningom bli bra föräldrar.

Bestina Arbetar på ungdomsmottagningen vid Chinsali General Hospital

Ett föredöme för andra sjukhus

Ungdomsmottagningen vid Chinsali General Hospital har funnits i mindre än ett år, men har redan blivit ett föredöme för andra sjukhus och vårdcentraler. Här arbetar Bestina och Ireen, som båda är övertygade om att tonårsgraviditeterna kommer bli färre i de områden där de arbetar. Förutom att ta emot unga på mottagningen arbetar de uppsökande ute i byarna, där de håller workshops med de unga om teman som till exempel hiv, alkohol, normer och grupptryck.

– Att de unga får ta del av den här kunskapen kommer hjälpa dem både nu och i framtiden, att fatta bra beslut och så småningom bli bra föräldrar, säger Bestina.

Reproductive, Maternal, Newborn, Child, Adolescent Health and Nutrition Programme

Period: 2016-2020

Sidas bidrag: 409 MSEK

Samarbetspart: Zambias hälsodepartement

Mål med programmet: Att förbättra kvinnors, barns och ungdomars hälsa och näringsintag i fyra provinser i Zambia.

Exempel på resultat:

Mer än 700 ambulanser, motorcyklar och övriga fordon är inköpta för att underlätta transport av sjukvårdsutrustning, hälsopersonal och människor på landsbygden som behöver akut vård.

Fler än 5300 anställda inom sjukvården och hälsovolontärer i byar har fått fortbildning av olika slag.

Ett 50-tal hälsoinrättningar/ vårdcentraler har byggts, byggts ut eller renoverats och anpassats för förlossningsvård.

Uppdaterad: June 27, 2019

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning