Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Sönderbombat hus i Charkiv

Berättelser om biståndet

Så hjälper Sverige Ukrainas folk under kriget

Sida stödjer flera organisationer på plats i Ukraina som stöttar med kontantbidrag, mat och vatten, tak över huvudet och el. Nästan 18 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd i Ukraina. Nu växer oron inför vintern.

På plats i konfliktområdet

Derhatji

Några mil från frontlinjen norr om Charkiv ligger staden Derhatji. Förödelsen efter striderna är stor. Många bostäder och andra byggnader är förstörda. Här bodde 18 000 människor före kriget. Av de som har stannat kvar är de flesta äldre och har ett stort behov av humanitär hjälp.

FN:s livsmedelsprogram (WFP) är en av de organisationer som är på plats i de värst konfliktdrabbade områdena - där människors utsatthet är som störst. WFP delar bland annat ut matpaket som täcker ungefär 60 procent av en persons livsmedelsbehov under en månad. Varje månad skickas omkring 700 lastbilar med livsmedel till samhällen nära frontlinjen. WFP är en av flera humanitära organisationer som Sida stödjer i Ukraina.

Derhatji

Pensionen räcker inte till

Samuel Tunfjord är programansvarig för Sidas humanitära stöd i Ukraina. I oktober följde han med WFP när de delade ut matpaket till stadens invånare. En äldre kvinna berättar:

– Min pension betalas ut digitalt men den räcker inte till. Nu när jag får matpaket har jag möjlighet att prioritera andra behov som att köpa medicin.

Humanitärt arbete Ukraina

Leverans av matpaket

Sida stödjer bland annat FN:s livsmedelsprogram (WFP) som arbetar på plats i landets mest krigsdrabbade områden. På bilden väntar människor på matpaket i staden Derhatji som ligger några mil från frontlinjen. Foto: Samuel Tunfjord, Sida

Oron växer inför vintern

I takt med att säkerhetsläget försämras och temperaturen sjunker, ökar oron inför vintern. Det är inte ovanligt att temperaturen går under 20 minusgrader i landets östra delar. Kallare temperaturer ökar risken för att elförsörjningen slås ut och att människor inte kan värma sina hus. Det är särskilt sårbart då 30 procent av elförsörjningen redan förstörts i attacker.

Många människor är mer rädda för vintern än för kriget

Samuel Tunfjord programansvarig för Sidas humanitära stöd i Ukraina

– Vi är särskilt oroliga för situationen i de östra områdena. Det är också där som det blir kallast på vintern. Många människor är mer rädda för vintern än för kriget. Om energiförsörjningen fortsätter att slås ut och byggnader förstöras kan människor tvingas lämna sina hem, säger Samuel Tunfjord. 

För att människor bättre ska kunna möta vinterns utmaningar vad gäller bland annat elräkningar, hyra och reparation av tak och väggar stödjer Sida humanitära organisationer som reparerar hus och ger kontantstöd, värmeaggregat och andra förnödenheter.

Sidas humanitära stöd i Ukraina

Exempel på vad som görs:

Exempel på vad Sida bidragit till:

Humanitärt stöd sedan 2014

Sida ger humanitärt stöd till Ukraina sedan 2014, främst till landets östra regioner. I och med invasionen i februari har vi ökat det humanitära stödet från 15 miljoner kronor till 545 miljoner.

FN:s livsmedelsprogram (WFP) är en av de centrala aktörerna i den humanitära responsen i Ukraina. Organisationen skalade snabbt upp sin verksamhet när kriget eskalerade, i huvudsak genom livsmedels- och kontantbistånd. WFP samordnar även de humanitära insatserna kring telekommunikation och logistik. Dessutom har organisationen lager med förnödenheter.

17,7

miljoner människor beräknas vara i behov av humanitärt stöd i Ukraina.

6,2

miljoner människor är internflyktingar inom landet.

7,7

miljoner människor från Ukraina befinner sig på flykt i Europa.