Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Miljontals människor får tillgång till samhällstjänster i sin hemstad

Att alla kan delta fullt ut i samhällslivet är viktigt för en demokrati. Liubov Zelenko i Ukraina är mamma till rullstolsburna Svitlana. Att ta sig runt är en stor utmaning eftersom få byggnader är anpassade för rullstolar. Sida har bidragit till att öka tillgängligheten till viktiga samhällstjänster för landets medborgare. Stödet avslutades 2021.

– Att behöva lämna sitt barn utanför på gatan när man själv måste gå ett viktigt ärende känns väldigt olustigt. Det tror jag alla föräldrar kan relatera till, säger Liubov Zelenko.

En kvinna i rullstol omgiven av en massa människor på en gata.

Service för alla

Liubov Zelenko med dottern Svitlana som sitter i rullstol. Hon tycker det är en viktig markering från staten att alla människor inkluderas. Foto: SKL International

Viktiga tjänster blir tillgängliga

I familjen Zelenkos hemstad Tiatjiv i sydvästra Ukraina bor närmare 17 000 invånare. Som på många andra orter i landet är tillgängligheten dålig för den som tar sig fram i rullstol. Men något håller på att hända. Ukraina ersätter sitt gamla centrala styrsystem, ett arv från när landet var en del av Sovjetunionen, med en mer demokratisk modell. Kommunerna delas in på ett nytt sätt. Det innebär att viktiga tjänster blir tillgängliga och kommer närmare medborgarna – där de lever och arbetar.

EU stöder utvecklingen

EU har satsat stort för att stödja den här utvecklingen. Inom ramen för EU-programmet U-LEAD har Sverige bidragit till att göra statliga och lokala administrativa tjänster tillgängliga i kommunerna. Det betyder att tillgången till tjänster och viktiga beslut blir bättre. Beslut och tjänster som rör till exempel socialtjänst, pensioner, folkbokföring och utfärdande av pass.

Några resultat

  • 484 kommuner över hela Ukraina har fått utbildning och utrustats för att kunna erbjuda statliga och lokala administrativa tjänster till sina medborgare.
  • 1 300 servicekontor eller servicestationer har etablerats eller moderniserats, varav några är mobila. En kommun kan behöva flera olika servicestationer, beroende på folkmängd och geografiska förutsättningar.
  • 11,9 miljoner ukrainare har fått ökad service.

Dessutom moderniseras de fysiska byggnaderna så att alla får tillgång till dem. Sida bidrar också i den stora digitaliseringsreform som pågår i Ukraina där fler administrativa tjänster görs tillgängliga digitalt, så att medborgarna kan nå dem från datorer och telefoner.

Jag behövde ansöka om ekonomiskt stöd och få ett officiellt familjebevis. Det tog fem minuter.

Liubov Zelenko Boende i Tiatjiv, västra Ukraina

Liubov är nöjd med vad hon sett hittills.

– Vid mitt första besök på servicekontoret här i Tiatjiv överraskades jag över hur proffsigt bemött jag blev och att jag kunde få hjälp med mina frågor. Jag behövde ansöka om ekonomiskt stöd och få ett officiellt familjebevis utfärdat. Det tog fem minuter. Sedan fick jag återkoppling bara någon dag senare på sms och till slut ett okej på utbetalning, säger hon.

500 kommuner är med

Efter 30 års självständighet gör Ukraina nu upp med en centralstyrd samhällsmodell, ett arv från Sovjettiden. Landet går mot ett mer decentraliserat styre med starka lokala självstyren eller kommuner. Det EU-finansierade programmet U-LEAD syftar till att stödja den här reformen som på allvar tog fart efter Värdighetsrevolutionen 2014 och är en viktig del i Ukrainas närmande till EU.

Sida har samarbetat med närmare 500 kommuner över hela landet för att etablera eller modernisera cirka 1 300 servicekontor och servicestationer. Samarbetet med kommunerna har bidragit till att ungefär tolv miljoner ukrainare har fått förbättrad tillgång till administrativa tjänster. Att beslut om vardagliga frågor förs närmare medborgarna blir till en positiv spiral. Det ökar tilltron till landets myndigheter och institutioner, något som i sin tur är centralt för demokratisk utveckling och i slutänden också för stabiliteten i Ukraina.

Besökare sitter vid en lång disk mitt emot medarbetare vid datorer

Snabbare service

På servicekontoren kan medborgarna få hjälp med olika typer av myndighetsrelaterade ärenden såsom socialtjänst, pension eller utfärdande av pass. Foto: SKL International

"Hoppas fler tar efter"

– Jag tror inte att de som bor i min hemstad riktigt har insett potentialen i det här. Den tiden kommer, det är jag övertygad om. Nu hoppas jag och min dotter på att fler institutioner och butiker tar efter servicecentret och möjliggör för alla invånare i Tiatjiv att ta del av hela stadens utbud, avslutar Liubov Zelenko.

Ukraine Local Empowerment and Accountability Development Programme (U-LEAD)

  • Tidsperiod: 2016–2021 för Sidas del. Programmet fortsätter till 2023.
  • Sidas bidrag: 6 miljoner euro. EU-kommissionen stod för 32,4 miljoner euro under 2016-2021.
  • Samarbetsparter: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), NIRAS Sweden AB, Estonia e-Governance Academy (EGA)
  • Mål: U-LEAD är det största internationella stödet till Ukrainas decentraliseringsreform. 11 000 städer, samhällen och byar har sedan 2015 slagits samman till 1 469 kommuner (hromada) med större befogenheter. Programmets syfte är att utveckla de nya kommunernas kapacitet att erbjuda administrativa tjänster. I EU-programmets andra fas, 2020–2023, fortsätter utvecklingen av de nybildade kommunerna. Den andra fasen finansieras av EU.

Uppdaterad: October 5, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning