Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Unga mammor får en andra chans på folkhögskolor i Tanzania

När Matrida Milanzi var 14 år blev hon gravid och måste hoppa av skolan i Tanzania. Fem år senare kunde hon börja ta igen det hon missat tack vare en särskild Sidastöttad satsning. Nu ser hon ljust på framtiden och drömmer om att bli grundskolelärare.

5500 gravida hoppar av skolan

Tonårsgraviditeter är vanliga i Tanzania. Varje år hoppar 5 500 flickor1 av skolan efter att ha blivit gravida. Enligt Tanzanias regler kan flickor som blivit gravid inte fortsätta i det formella skolsystemet. Tidigare betydde det att de var utestängda från vidare studier för alltid.

Matrida Milanzi framför sin skola

Ambitiös elev

Matrida Milanzi är idag 20 år och ser fram emot att ta examen i secondary school. Till favoritämnnena hör geografi och livskunskap. Foto: Geoffrey Nchimbi

Men sedan 2001 har det förändrats. Nu kan unga kvinnor som ramlat ur skolsystemet ta igen studierna på särskilda folkögskoleprogram, på så kallade Folk Development Colleges (FDC). Eftersom bristen på lärare är stor i Tanzania, stöttar Sida ett projekt där fler lärare fortbildas till särskilda program för unga kvinnor och unga mammor som hoppat av skolan.

Jag hörde talas om programmet när min dotter var fem år. Då bestämde jag mig för att börja studera igen.

Matrida Milanzi Student

Matrida Milanzi är en i dag 20-årig kvinna med en sexårig dotter. I flera år stannade hon hemma hos sina föräldrar och tre syskon i Msasidistriktet i sydöstra Tanzania och tog hand om dottern.

– När min dotter var fem år hörde jag talas om programmet som heter Elimu Haina Mwisho (betyder ”livslångt lärande”). Då bestämde jag mig för att börja studera på Newala Folk Development College, för att ta igen det jag missat, säger Matrida.

Matrida är en av 32 unga kvinnor som just nu går programmet på Newala Folk Development College och får en andra chans att utbilda sig för en bättre framtid.

Några resultat av projektet

  • Vidareutbildat 38 lärare från 11 Folk Development Colleges som i sin tur undervisar cirka 360 unga kvinnor och unga mammor. Ytterligare lärare har utbildats med stöd av andra givare. Lärarna har även fått grundkunskaper i vägledande samtal för att kunna stödja kvinnornas bearbetning av svåra erfarenheter och upplevelser.
  • 31 personal har fått utbildning för att kunna arbeta med förskoleverksamhet för de unga mammornas barn med Sidastöd. Andra givare har bidragit till att utbilda fler förskollärare.
  • Fotbollslag har startat vid 43 folkhögskolor och 85 lärare har fått tränarutbildning med Sidastöd.

I december klarade Matrida ett så kallat kvalifikationstest. Det motsvarar examen i årskurs två i Tanzanias secondary school, som är ett mellanting mellan svenskt högstadium och gymnasium. Hösten 2021 räknar hon med att vara klar för slutexamen. Sedan finns ingenting som hindrar henne att fortsätta studera i det formella skolsystemet. Reglerna mot gravida må vara hårda, men den som har tagit igen de missade studierna på folkhögskola är välkommen tillbaka.

– Mina favoritämnen är geografi, samhällskunskap, matematik, livskunskap och entreprenörskap. Men engelska är svårt … Min dröm är att läsa vidare till grundskolelärare efter att jag klarat examen här, säger hon.

Sida stöttar utbildning av lärare

Sida stöttar organisationen Karibu Tanzania Organization som är ett nätverk för landets folkhögskolor, eller Folk Development Colleges (FDC) som de kallas. Stödet går bland annat till att fortbilda lärare till programmet för flickor som hoppat av skolan. En av Matridas lärare är Geoffrey Nchimbi, som även är rektor på skolan. Totalt från Newala FDC deltar åtta lärare i programmet, inklusive han själv.

Läraren Geoffrey Nchimbi undervisar

Engagerad

Geoffrey Nchimbi är en engagerad lärare som fått vidareutbildning för att kunna undervisa på programmet för unga kvinnor och unga mammor. Han är även rekotor på skolan Newala Folk Development College. Foto: privat

Eleverna får dels läsa in sin secondary school, dels en yrkesutbildning i något praktiskt ämne, som ellära, snickeri, sömnad, hotellutbildning eller studier till bilmekaniker. De får också studera livskunskap och entreprenörskap, för att kunna ta aktiva och positiva beslut, och kanske starta en affärsverksamhet om de vill det. Geoffrey Nchimbi tycker att särskilt livskunskap och entreprenörskap är viktiga ämnen för unga att fördjupa sig i.

– De får lära sig hur de ska ta hand om sig själva och bättre kunna styra sina liv, säger han, och fortsätter:

– Hela den här satsningen är viktig för att den ger dem möjlighet att göra klart sina studier. På så vis kan de nå sina mål och försörja sig och barnen.

Samarbetar med ministeriet

Mia Mjengwa Bergdahl kommer från Sverige men bor i Tanzania sedan 2004, efter att ha besökt landet när hon var yngre. Hon ansvarar för utbildningssatsningen för unga kvinnor på Karibu Tanzania Organizaton.

Sedan 2018 har KTO ett samarbete med utbildningsministeriet för sitt utbildningsprogram för unga kvinnor. Programmet finns på 43 folkhögskolor. Det heter Elimu Haina Mwisho Skills Development program for young women through FDCs och vänder sig till alla unga vuxna kvinnor som ramlat ur skolsystemet. Unga kvinnor som Matrida. Generellt behöver man vara minst 17 år på sitt artonde för att få gå programmet, men den som har barn räknas också som vuxen.

Läraren Emmanuel Matola leker med flera små barn som ritar på papper.

Dagcenter

Skolorna har också dagcenter med förskoleverksamhet för de unga mammornas barn på upp till fem år. Bilden visar läraren Emmanuel Matola på Newala FDC.

– De yngsta har varit 16 år. En del tar med sina barn och lämnar dem på en liten förskola för yngre barn som vi har i programmet. Det är en dagverksamhet för barnen medan mammorna studerar, berättar Mia Mjengwa Bergdahl.

Nu satsar man också på att utbilda barnskötare till dagcentren. Sida stöttar även detta.

Gratis för studenterna

Programmet för unga kvinnor och mammor har utvecklats över tid och blivit allt mer förmånligt för studenterna. I början fick de betala 1000 kronor om året för att bo på skolan och studera.

– Men det blev ett jätteproblem eftersom de själva var föräldrar och hade det trassligt ekonomiskt. Att få dem att komma med sina barn och dessutom betala var svårt. Sedan 2019 behöver de inte betala, då gick ministeriet in och supportade, berättar Mia Mjengwa Bergdahl.

Vi tror att fotbollen kan vara en väg att minska tonårsgraviditeterna. När flickor som bara är sju år gamla börjar spela fotboll blir de tuffa och starka.

Mia Mjengwa Bergdah Ansvarig för programmet för unga kvinnor och unga mammor på KTO

Men de behövde fortfarande betala en examenavgift på cirka 250 kronor, vilket också visade sig vara ett problem. KTO lyckades få ministeriet att betala den avgiften också. Det senaste är att ministeriet ska bekosta byggnaden av klassrum för barnomsorgen i alla skolor.

Utbildar fotbollstränare

Damfotbollslaget Bigwa FDC i Morogoro, Tanzania.

Fotbollslag

Tack vare folkhögskolornas satsning på fotbollstränare finns fotbollslag på de flesta folkhögskolor i Tanzania. Här laget Bigwa FDC i Morogoro. Foto: KTO

En annan del av satsningen är fotbollslag för flickor och unga kvinnor. På alla skolorna i programmet har man startat damlag och alla lärare har möjlighet att utbilda sig till fotbollstränare eller -domare. Sida stöttar även denna del, men KTO samarbetar också med Tanzanias fotbollsförbund och med Sportministeriet.

– Vi tror att fotbollen kan vara en väg att minska tonårsgraviditeterna. När flickor som bara är sju år gamla börjar spela fotboll blir de tuffa och starka. Det blir också en plattform där man kan prata om sexuell reproduktiv hälsa och problematiken med sextorsion – sexuell utpressning.

Stödet till KTO går också till att de ska kunna växa och utvecklas som organisation.

Skills development program for young women through Folk Development Colleges (FDCs)

  • Period: 2019–2022
  • Sidas bidrag: 13 miljoner kronor
  • Samarbetspart: Karibu Tanzania Organization (även andra givare stöttar verksamheten)
  • Mål: Att ge unga kvinnor och mammor i Tanzania möjlighet att fullfölja sina studier.

Så fungerar Tanzanias skolsystem

Tanzanias utbildningssystem innebär 7 års grundskola följt av 4 års secondary school. Därefter kan eleven studera ytterligare 2 år i secondary school på avancerad nivå, så kallad high school.

Efter dessa 13 år kan man studera på college eller universitet i 3-4 år.

En ung kvinna som blir gravid får inte fortsätta i secondary school på grundnivå. Hon kan däremot studera på folkhögskola, Folk Development College, och sedan i secondary school på avancerad nivå i det formella skolsystemet. På så vis blir folkhögskolorna en alternativ väg tillbaka till det formella skolsystemet.

Folkhögskolorna har funnits sedan 1975 då de började byggas med svenskt stöd. I dag finns 55 stycken.2

Källor på denna sida

  1. Secondary Education Quality Improvement Project (SEQUIP), projektdokument från Världsbanken
  2. Mia Mjengwa Begdahl, KTO

Uppdaterad: March 30, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning