Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Sydsudan

Sydsudan är världens yngsta land. Efter långa inbördeskrig blev södra Sudan 2011 självständigt från Sudan. Sidas utvecklingssamarbete bidrar till att stärka freden. Den bidrar också till att särskilt kvinnor och flickor får tillgång till bättre vård, utbildning och försörjningsmöjligheter.

Sidas bistånd i Sydsudan 2021

Totalt bistånd 711613000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 424762000 SEK, Humanitärt stöd 286852000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Stabilare efter fredsavtal

Sedan fredsavtalet skrevs under 2018 har situationen i landet blivit lite mer stabil och en övergångsregering har bildats. Genomförandet går långsamt och utspridda lokala konflikter pågår.

Kvinnlig representation ska öka

Fler kvinnor deltog i fredsförhandlingarna 2018 jämfört med tidigare förhandlingar. Det har lett till att det nya fredsavtalet innehåller en regel som säger att kvinnor ska ha 35 procent av platserna i parlamentet. Detta har inte uppnåtts i praktiken.¹

Många utmaningar kvarstår

80 %

av befolkningen lever i fattigdom, vilket gör Sydsudan till ett av världens fattigaste länder. Befolkningen är extremt sårbar, och de humanitära behoven är omfattande.2

Könsrelaterat våld vanligt

Många flickor och kvinnor utsätts för sexuellt våld av olika beväpnade grupper, vilket skadar hela samhället. Förövarna slipper ofta straff. Barnäktenskap är vanliga och drygt hälften av flickorna är gifta innan sin 18-årsdag.3

Yttrandefriheten inskränks

Situationen för civilsamhället och media är svår. Demonstrations- och yttrandefriheten begränsas och det används våld för att bryta upp demonstrationer. Journalister utsätts för hot, gripanden och trakasserier.

Mary Maton vid invigningen av fabriken i Wulu.

Berättelser om biståndet

Fredskommittéer minskar konflikter

En bomullsfabrik, en gemensam marknad och inkännande samtal. Det är en del av receptet för ökad trygghet i delstaten Lakes State i världens yngsta land. Sida stödjer det FN-ledda Peace and Community Cohesion Project som tar hjälp av fredskommittéer för att lösa konflikter i Sydsudan.

Två sorters bistånd i Sydsudan

I Sydsudan bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: April 6, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning