Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Sydsudan

Sydsudan är världens yngsta land. Efter långa inbördeskrig blev södra Sudan 2011 självständigt från Sudan. Sidas utvecklingssamarbete bidrar till att stärka freden. Den bidrar också till att särskilt kvinnor och flickor får tillgång till bättre vård, utbildning och försörjningsmöjligheter. Sida ger också humanitärt stöd.

Sidas bistånd i Sydsudan

Innehållet laddar

Varför bistånd i Sydsudan

80 %

av befolkningen lever i fattigdom, vilket gör Sydsudan till ett av världens fattigaste länder. Befolkningen är extremt sårbar och cirka nio av landets tolv miljoner människor (75 procent) är i behov av humanitärt stöd.1

Brist på tillgång till viktig samhällsservice

70 procent av barnen står utanför utbildningssystemet, de flesta är flickor.2 Hälso-och sjukvården saknar infrastruktur, pengar och personal. Den utbredda korruptionen gör det också svårt för människor att få tillgång till vård.

Systematiskt sexuellt våld

Det sexuella våldet mot flickor och kvinnor är systematiskt, grovt och utbrett. Beväpnade grupper använder sexuellt våld som vapen i konflikter. 3 Barnäktenskap är vanliga och drygt hälften av flickorna är gifta innan sin 18-årsdag.4

Exempel på vad Sida har bidragit till

Fler kvinnor i fredsförhandlingar

Fler kvinnor deltog i fredsförhandlingarna 2018 jämfört med tidigare förhandlingar. Det har lett till att det nya fredsavtalet innehåller en regel som säger att kvinnor ska ha 35 procent av platserna i parlamentet. Detta har ännu inte uppnåtts.5 År 2022 hölls det fredssamtal där kvinnor deltog, i alla tio stater i Sydsudan.

Ökad tillgång till sexuell- och reproduktiv hälsa

Över 2.7 miljoner människor har fått tillgång till sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter. 6 Bland annat förbättrad tillgång till mödravård, förlossningsvård, familjeplanering, sexualundervisning, förbyggande och behandlande insatser mot hiv och stöd till kvinnor som överlevt könsrelaterat våld.

10 000 barn har fått trygg och säker skolmiljö

Över 10 000 pojkar och flickor har fått en trygg och säker skolmiljö och drygt 40 skolor har fått vatten och sanitet. Över 1000 flickor har kunnat fortsätta sin skolgång vilket stärker deras möjligheter att försörja sig själva och sina familjer senare i livet. 7

Möte i bomullsfabriken

Berättelser om biståndet

Fredskommittéer minskar konflikter

En bomullsfabrik, en gemensam marknad och inkännande samtal. Det är en del av receptet för ökad trygghet i delstaten Lakes State i världens yngsta land. Sida stödjer det FN-ledda Peace and Community Cohesion Project som tar hjälp av fredskommittéer för att lösa konflikter i Sydsudan.

Två sorters bistånd i Sydsudan

I Sydsudan bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: March 10, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning