Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Sudan

Den negativa politiska utvecklingen i Sudan sedan militärkuppen 2021 slår hårt mot hela samhället: människors säkerhet, mänskliga rättigheter och ekonomin. Fattigdomen ökar. Sida stödjer den sudanesiska befolkningen, och anpassar arbetet utifrån hur den politiska utvecklingen påverkar våra samarbetsorganisationer.

Så går utvecklingen framåt

Omfattande folkliga protester

Trots stora risker och ökat våld från militären fortsätter människor protestera och kämpar vidare för demokrati och mänskliga rättigheter.

Könsstympning är kriminellt

Könsstympning kriminaliserades i Sudan 2020, men fortfarande drabbas 27 procent av alla flickor under 14 år.1

Många utmaningar kvarstår

47 %

av befolkningen lever i fattigdom. I den hårt drabbade regionen Darfur är det 70 procent.2 Militärkuppen har lett till att fler människor tvingats lämna sina hem och de humanitära behoven har ökat kraftigt. Sudan rankas på plats 170 av 189 länder i FN:s utvecklingsprogram, UNDP:s index för mänsklig utveckling.3

Ekonomisk kris

Eskalerande ekonomisk kris i kombination med ökad flykt gör att fler människor lever i fattigdom. Fler än 15 miljoner människor har osäker tillgång till mat.4

Stora brister i jämställdheten

Sudan står inför stora utmaningar som rör jämställdhet. Barnäktenskap är vanliga, liksom sexuellt och könsrelaterat våld samt könsstympning.

Berättelser om biståndet

Tolv flickor sitter på golvet. Två av dem sitter i förgrunden och ritar på ett papper medan resten sitter i bakgrunden och tittar på.

Arbete mot könsstympning ger resultat

Sudan är ett av de länder i världen där det är svårast för barn att växa upp. Här stödjer Sida Unicef:s arbete mot könsstympning av flickor och med att skapa trygga miljöer för barn som växer upp i konflikt eller är på flykt.

Tre kvinnor i färgglada kläder

Löser konflikter i byar för att bidra till fred i Sudan

I Darfur har människor levt omgivna av väpnat våld sedan 1950-talet. Att lösa konflikter på bynivå bidrar till fred och stabilitet. Sida stödjer genom FN en fond som tar vara på lokalsamhällets traditionella sätt att lösa konflikter.

Två sorters bistånd i Sudan

I Sudan bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: May 24, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning