Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Väg i Liberia

Berättelser om biståndet

Motorcykelvägar stärker lokalsamhällen i Liberia

Tänk dig att behöva gå på en smal, lerig skogsstig och vada genom vatten för att ta dig till affären, eller hälsa på släkten. Och att du måste bära allting själv. Så såg vardagen ut för invånarna i Blon-Mu i Liberia. Numera tar de sig fram på en bekväm väg, tack vare stöd från Sida. Vägen har lett till både ökade inkomster och ett rikare socialt liv.

Nu är vägen tryggare

Mamie Sackie framför sitt risfält

Mamie

– Nu kan man se långt bort, man kan se himlen. Vi kan använda vägen senare på kvällen. Och vi behöver inte vada genom vatten nu med de nya broarna, säger Mamie Sackie, en av byns 250 invånare.

Hon berättar att förut drog hon sig för att gå på stigen efter mörkrets inbrott. Det fanns farliga flodpassager och sikten var dålig.

– Det kändes inte tryggt, så jag undvek vägen efter klockan sex på kvällen.

Mamie Sackie bor med man och fyra barn i olika åldrar i Blon-Mu, byn som fått namnet efter alla mangoträd som tidigare växte här. Egentligen betyder namnet ”under plommonträdet”, men i Liberia är det mangofrukten man menar när man pratar om plommon. Blon-Mu är ett av flera små samhällen i Totota, en kommun belägen ungefär 13 mil nordväst om Monrovia, Liberias huvudstad. I området finns gott om tropisk regnskog med ett rikt växt- och djurliv. Där lever antiloper, pygméflodhästar, skogssvin, pangoliner och ginstkatter.

Mamie Sackie framför sitt risfält

Mamie

Pilotprojekt för att bygga vägar till byar genom samhällsdriven utveckling

Exempel på vad som gjorts

Några framsteg

Fem kilometer

Vägen som Sida har varit med och stöttat är anpassad för att passa fotgängare och motorcyklar. Den är fem kilometer lång och leder i sin tur till en bilväg. Sida har i tidigare projekt finansierat lite större bilvägar, men behovet av mindre vägar till de små byarna var stort. 2021 påbörjade Sida därför projektet med att bygga motorcykelleder – ett arbete som skett i samarbete med invånarna i samhället.

Mamie Sackies man var en av dem som arbetade med att bygga vägen som stod klar i mars 2022. Mamie i sin tur skötte hushållet och tog hand om barnen. Sedan tidigare driver hon och maken en risodling. Med lönen från vägarbetet har de fått det bättre.

Vägen byggs

Vägbygge

Flera hundra som bor i byarna längs med de tre nya vägarna i kommunen Totota har varit aktiva i vägbygget. Två tusen boende har nytta av vägarna. Foto: Christian Österlind

– Jag har köpt frön och plantor och startat en grönsaksodling intill den nya vägen. Här växer aubergine, peppar och olika bladgrönsaker. Överskottet säljer jag på marknaden i Totota, så vi har ökat vår inkomst, berättar Mamie Sackie.

Startat risodling tack vare vägen

Ett par kilometer längs vägen åt Tototahållet har Evelyne Binda nyligen startat en risodling. Som ensamstående med sju barn och tre barnbarn att försörja är hon tacksam över att ha lyckats skapa odlingen. Och det gick tack vare vägprojektet.

– Det hade aldrig varit möjligt för mig att få ihop 150 dollar (cirka 1600 kronor) för att anlägga och starta min risodling utan lönen från vägprojektet. Jag behöver inte jobba på andras gårdar längre, jag kan fokusera helt på min risodling, säger hon.

När projektet drog igång sökte Evelyne nämligen jobb som vägarbetare, hon ville både vara delaktig i det gemensamma projektet och få möjlighet att tjäna pengar för att bli mer självständig. I ett halvår arbetade hon och ett hundratal andra från byarna runt omkring med att bygga vägen.

Hon använde en del av förtjänsten för att betala arbetare att göra iordning ett stycke mark i regnskogen till odling. De tog bort träd och satte upp ett stängsel mot de vilda djuren.

Evelyne framför sin risodling med sina tre barnbarn

Mormor och familjeförsörjare

Evelyne Binda är glad över att ha haft råd att starta en risodling med pengarna hon tjänade på vägbygget. Med liberianska mått mätt är odlingen stor, 2,5 hektar; genomsnittet för risodlingar i Liberia är annars 1,5 hektar. Här är Evelelyne tillsammans med sina barnbarn. Foto: Ted P Johnson

Får hjälp av barnen – och andra kvinnor

De vuxna barnen hjälper henne att sköta odlingen. Evelyne är också med i en kvinnlig kuu som är ett slags informell samarbetsgrupp med människor som stöttar varandra med lättare arbeten. Kuuer är vanliga i hela Liberia och män kan också ingå i dem.

Vägen hon själv varit med och byggt är till stor nytta för Evelyne i hennes jordbruk. Nu kan hon på ett smidigt sätt transportera riset till marknaden i Totota. Till Totota är det 1,2 kilometer och till marknaden ytterligare en bit.

– Tidigare bar vi det vi skulle sälja på huvudet, och gick längs stigen. Nu använder jag motorcykeltaxi första biten och sedan vanlig taxi, berättar hon. Jag promenerar tillbaka till odlingen eller åker motorcykeltaxi om jag ska ända hem.

En enkel resa kostar knappt tio kronor.

Främjar det sociala livet

Ted P Johnson på den liberianska civilsamhällesorganisationen Lofa Integrated Development Association (LIDA) var projektledare för pilotprojektet. Syftet var att undersöka hur motorcykelleder kunde förbättra livet för människor på Liberias landsbygd, och Ted är mycket nöjd med resultatet.

Nu kommer släktingarna ofta hit och hälsar på.

Ted P Johnson LIDA

– Innan vägarna byggdes hade de flesta en till två timmars promenad till närmsta marknad och bar varorna på huvudet. Med tiden de sparar genom att använda motorcykeltaxi har de mer tid att ägna sig åt sina odlingar, utbilda sig och umgås, säger Ted.

Han berättar att besöken från släktingar har ökat kraftigt.

– Tidigare fick de bybor som har släktingar i stan ta sig dit för att träffa dem. Nu kommer släktingarna lika ofta hit och hälsar på, säger Ted.

Motorcykel används även för att transportera sjuka som behöver få vård.

Chilipeppar och aubergine ökar vinsten

En utvärdering av projektet visar att fler har startat egna odlingar och att de som redan hade en odling har börjat odla fler grödor. Tidigare odlades främst ris och cassava, nu har många utökat med chilipeppar, aubergine, majs, okra och olika grönsaker – sådant som ger ett högre pris på marknaden.

Totalt har lokalbefolkningen byggt tre vägar på sammanlagt 20 kilometer.

– Det är viktigt att kunskapen om hur man bygger och underhåller vägar finns i samhällena. Nu kan de ta hand om vägen själva. Det har varit en helt otrolig kompetensutveckling. Människor har lärt sig att mäta arbete, vara chefer, bygga stora broar. Den sociala sammanhållningen det skapar när människor lär sig något tillsammans, det är verkligen speciellt, säger Ted.

Delar rättvist på jobben

Det som är projektets styrka har också varit dess största utmaning. Att involvera invånarna har krävt mycket träning och förhandlingar om när de kan vara tillgängliga, eftersom de har andra jobb att sköta också. Just förhandlingarna har tagit mycket tid. De har även fått till ett mer rättvist system för hur jobben ska fördelas, istället för att som tidigare låta byledaren bestämma vem som skulle få jobba och hur mycket.

– Det blev godtyckligt och orättvist. Nu finns en organisation uppbyggd i varje by som fördelar jobben rättvist, något som kan användas för gemensamma projekt i framtiden, förklarar Ted.

Av Liberias fem miljoner invånare bor två miljoner i avlägsna byar på landet. Det är vanligt att ha mellan två och sex kilometer till närmaste väg eller centrum med grundläggande samhällsservice som skola, marknader och hälsovård. Därför finns ett stort behov av liknande vägar i hela landet.

Bygger väg

Blött

Att bygga en motorcykelled på fem kilometer genom regnskogen tar ungefär sex månader. Nu ska ytterligare 220 kilometer byggas på olika håll i Liberia. Foto: Christian Österlind

Efter det lyckade pilotprojektet har projektet därför förlängts till maj 2023. Ytterligare omkring 220 kilometer motorcykelleder ska byggas i andra delar av Liberia och ge ökad tillgänglighet åt tiotusentals människor.