Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Trebarnsmamman Emaye Yalew tillsammans med ett av barnen

Berättelser om biståndet

Social trygghet förebygger undernäring i Etiopien

Emaye Yalew saknade länge tillgång till sociala tjänster – i dag vet hon att det är hennes rättighet. Hon är en av över åtta miljoner människor som varje månad får kontanter genom ett landsomfattande program för att bekämpa otrygg mattillgång och undernäring i Etiopien. I samarbete med FN:s barnfond Unicef bidrar Sida till att stödet når de mest utsatta och att det förbättrar tillgången till sociala tjänster.

Mitt liv hade sett annorlunda ut

Emaye Yalew ler och tittar in i kameran. Bakom henne syns en brun vägg.

Emaye Yalew

28-åriga Emaye är mamma till tre barn. I sitt hus i Libo Kemkem, Derita kebele i Amhararegionen i nordvästra Etiopien ammar hon sin sju månader gamla bebis, Amanuel. Den glada och friska pojken är hennes tredje barn sedan hon gifte sig som 13-åring. Hon stryker försiktigt hans huvud.

– Jag skulle inte ha varit kvar här i dag om jag haft tillgång till utbildning. Då hade jag flyttat in till staden, mitt liv hade sett helt annorlunda ut, säger hon.

Emaye Yalew ler och tittar in i kameran. Bakom henne syns en brun vägg.

Emaye Yalew

Film

Social trygghet förebygger undernäring i Etiopien

Familjer som Emayes, som nästan helt saknar inkomst, får kontantstöd och regelbundna besök av socialarbetare.

Speltid: 1m 15s

Sida stöttar Unicefs arbete

Sida stöttar FN:s barnfond Unicefs arbete med att se till att de mest utsatta hushållen får kontantstöd och tillgång till de sociala tjänster som redan finns i landet. Dessutom leder regeringen ett arbete med att förbättra kapaciteten i det nationella sociala skyddsnätet för att se till att människor har god tillgång till mat och att familjer vars barn är undernärda upptäcks i tid.

Arbetet går ut på att försöka komma åt grundorsakerna till varför människor lever i fattigdom och bryta den onda cirkeln. Kontantstödet och tillgång till hälsovård och skola gör det möjligt för människor att komma på fötter, köpa mat och spara till en buffert. På så vis minskar risken att de ska drabbas av matbrist och undernäring igen.

Under de senaste två åren och särskilt under 2022 har Etiopien drabbats av extrema väderförhållanden som svår torka och översvämningar går ett extra bidrag ut till de människor som bor områden som drabbas av väderrelaterade katastrofer så att de ska klara sig genom krisen. En mindre del av Sidas stöd till Unicef går till beredskapsfonden.

Sedan konflikten i Tigray utbröt 2020 har Sidas stöd till Unicef utökats och inkluderar internflyktingar som flytt från våld och otrygghet. Kontantstödet gör det möjligt för människor att bygga en dräglig tillvaro i väntan på att kunna återvända hem. De som utsatts för sexuella övergrepp under kriget kan också få stöd och hjälp genom Unicef. 

Integrated Safety Net Programme (ISNP)

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Riktat stöd till de som behöver det som mest

Familjer som Emayes, som nästan helt saknar inkomst, får kontantstöd och regelbundna besök av socialarbetare (Community Service Workers). De når ut till människor på landsbygden som befinner sig långt ifrån systemet, och tar reda på deras behov. Det kan vara äldre, personer med funktionshinder, undernärda barn, gravida eller ammande kvinnor.

När människor uppskattar mina besök, för att de förbättrar deras liv, gör det mig väldigt glad

Alemenate socialarbetare

25-åriga Alemenate var arbetslös när hon ansökte om att bli socialarbetare genom programmet med Unicef. Nu har hon fått en sex månader lång utbildning där hon bland annat lärt sig att bedöma utsatta familjers behov.

– Jag tycker det är givande att få ge tillbaka till samhället. När människor uppskattar mina besök, för att de förbättrar deras liv, gör det mig väldigt glad, säger Alemenate, som besöker Emaye nästan dagligen.

Utan regelbundet kontantstöd skulle Emaye inte haft råd att bo i sitt hus, köpa kläder till sina barn eller teckna en hälsoförsäkring åt sin familj. Det månatliga stödet på 780 birr (50 USD) täcker hela familjen och kompletterar hennes mans låga månadslön som potatisodlare.

Social trygghet en rättighet

Ännu viktigare är att Emaye nu vet att hon har rätt till ett socialt skyddsnät. Eftersom hon saknar inkomst och nyligen fått barn, får hon ett tillfälligt bidrag. Det trädde i kraft när hon blev gravid och Emaye kommer att få stödet i ett år, under tiden som hon ammar.

Till skillnad mot det permanenta stödet, som ges till de som inte klarar av att arbeta, är Emayes stöd villkorat.

– Jag informerar de personer jag besöker om deras rättigheter kring hälsovård, mat, sanitet och utbildning. Jag informerar också om deras skyldigheter, säger Alemenate.

Råd och tips på hälsokontroller

För Emaye betyder det att hon måste ta lilla Amanuel till månadsvisa hälsokontroller. Där får hon råd och tips om hur hon kan förbättra näringsintaget för Amanuel och de två äldre barnen.

Genom Alemenate får hon också information om vikten av skolgång för barnen. Hon, och många andra i samhället där hon bor, ser nu nya möjligheter för nästa generation.

– I dag vet jag att utbildning är viktigt. Jag ser till att mina barn går i skolan varje dag, säger Emaye.

I dag vet jag att utbildning är viktigt. Jag ser till att mina barn går i skolan varje dag, säger Emaye.

Emaye Yalew

Sociala skyddsnät i Etiopien

Etiopiens skyddsnätsprogram (PSNP) är ett statligt program för kontantöverföringar. Målet är att säkra tillgången till mat åt alla i Etiopien. Varje år får ca 8 miljoner människor stöd och under år med torka eller översvämning kan 10 miljoner människor få stöd.

Sida stödjer Unicefs program ISNP (Integrated Safety Net Programme) sedan 2017.
Sida stödjer också genom Unicef landets beredskapsfond som stärker motståndskraften hos människor som drabbas återkommande väderrelaterade kriser. Sidas stöd uppgår hittills (2022) till 352 miljoner kronor.

48 %

av befolkningen beräknas leva under den internationella fattigdomsgränsen (motsvarande 2,15 USD om dagen). Skillnaden mellan stad och landsbygd ökar. Det är stor brist på mat till följd av svår torka och konflikter. Kriget i Ukraina har lett till skyhöga priser på vete och gödningsmedel, vilket förvärrar krisen ytterligare.

40 %

av befolkningen är under 15 år, och 30 procent är mellan åldrarna 15-29 år. Arbetslösheten är högst i städerna, främst bland kvinnor och unga. Uppskattningsvis försörjer sig tre av fyra etiopier på jordbruk, som är beroende av regn och mycket sårbart för torka.

Våldet ökar

efter decennier av olösta etniska, religiösa och politiska konflikter. Etiopien är det tredje största värdlandet för flyktingar i Afrika och miljontals människor är internflyktingar.