Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Social trygghet förebygger undernäring i Etiopien

Emaye Yalew saknade länge tillgång till sociala tjänster – i dag vet hon att det är hennes rättighet. Hon är en av över åtta miljoner människor som varje månad får kontanter genom ett landsomfattande program för att bekämpa otrygg mattillgång och undernäring i Etiopien. I samarbete med Unicef bidrar Sida till att stödet når de mest utsatta och att det förbättrar tillgången till sociala tjänster.

28-åriga Emaye är mamma till tre barn. I sitt hus i Libo Kemkem, Derita kebele i Amhararegionen i nordvästra Etiopien ammar hon sin sju månader gamla bebis, Amanuel. Den glada och friska pojken är hennes tredje barn sedan hon gifte sig som 13-åring. Hon stryker försiktigt hans huvud.

– Jag skulle inte ha varit kvar här i dag om jag haft tillgång till utbildning. Då hade jag flyttat in till staden, mitt liv hade sett helt annorlunda ut, säger hon.

Film

Social trygghet förebygger undernäring i Etiopien

Familjer som Emayes, som nästan helt saknar inkomst, får kontantstöd och regelbundna besök av socialarbetare.

Speltid: 1m 15s

Sida stöttar Unicefs arbete

Sida stöttar Unicefs arbete med att se till att de mest utsatta hushållen får tillgång till de sociala tjänster som redan finns i landet. Dessutom leder regeringen ett arbete med att förbättra kapaciteten i det nationella sociala skyddsnätet för att se till att människor har god tillgång till mat och inte är undernärda.

Arbetet går ut på att försöka komma åt själva grundorsakerna till fattigdom, såsom bristen på tillgång till grundläggande sociala tjänster som försörjningsstöd och hälsovård. På så vis förebygger man att hushåll som kommit på fötter åter drabbas av matbrist och undernäring.

Riktat stöd till de som behöver det som mest

Familjer som Emayes, som nästan helt saknar inkomst, får kontantstöd och regelbundna besök av socialarbetare (Community Service Workers). De når ut till människor på landsbygden som befinner sig långt ifrån systemet, och tar reda på deras behov. Det kan vara äldre, personer med funktionshinder, undernärda barn, gravida eller ammande kvinnor.

25-åriga Alemenate var arbetslös när hon ansökte om att bli socialarbetare genom programmet med Unicef. Nu har hon fått en sex månader lång utbildning där hon bland annat lärt sig att bedöma utsatta familjers behov.

– Jag tycker det är givande att få ge tillbaka till samhället. När människor uppskattar mina besök, för att de förbättrar deras liv, gör det mig väldigt glad, säger Alemenate, som besöker Emaye nästan dagligen.

Utan regelbundet kontantstöd skulle Emaye inte haft råd att bo i sitt hus, köpa kläder till sina barn eller teckna en hälsoförsäkring åt sin familj. Det månatliga stödet på 780 birr (50 USD) täcker hela familjen och kompletterar hennes mans låga månadslön som potatisodlare.

Social trygghet en rättighet

Ännu viktigare är att Emaye nu vet att hon har rätt till ett socialt skyddsnät. Eftersom hon saknar inkomst och nyligen fått barn, får hon ett tillfälligt bidrag. Det trädde i kraft när hon blev gravid och Emaye kommer att få stödet i ett år, under tiden som hon ammar.

Till skillnad mot det permanenta stödet, som ges till de som inte klarar av att arbeta, är Emayes stöd villkorat.

– Jag informerar de personer jag besöker om deras rättigheter kring hälsovård, mat, sanitet och utbildning. Jag informerar också om deras skyldigheter, säger Alemenate.

Råd och tips på hälsokontroller

För Emaye betyder det att hon måste ta lilla Amanuel till månadsvisa hälsokontroller. Där får hon råd och tips om hur hon kan förbättra näringsintaget för Amanuel och de två äldre barnen.

Många utmaningar för unga i Etopien

  • Cirka 40 procent av kvinnorna i Etiopien gifter sig innan de fyller 18 år. 18 år är den lagliga åldern för äktenskap.
  • Med sina 90 miljoner människor är Etiopien det näst mest folkrika landet i Afrika.
  • Den officiella arbetslösheten bland ungdomar är 50 procent.
  • De humanitära behoven är stora och över 8 miljoner människor behöver matbistånd.
  • 36 procent av barnen under fem år har hämmad utveckling som en följd av fattigdomen.

Genom Alemenate får hon också information om vikten av skolgång för barnen. Hon, och många andra i samhället där hon bor, ser nu nya möjligheter för nästa generation.

– I dag vet jag att utbildning är viktigt. Jag ser till att mina barn går i skolan varje dag, säger Emaye.

I dag vet jag att utbildning är viktigt. Jag ser till att mina barn går i skolan varje dag, säger Emaye.

Emaye Yalew

Sociala skyddsnät i Etiopien

Etiopiens skyddsnätsprogram (PSNP) är ett statligt program för kontantöverföringar. Målet är att säkra tillgången till mat åt alla i Etiopien. Hittills har 8 miljoner människor fått stöd.

Sida stödjer Unicefs program ISNP (Integrated Safety Net Programme) sedan 2017.
Sidas bidrag uppgår hittills (2020) till145,5 miljoner kronor och riktas till att förbättra stödet för de allra mest utsatta hushållen och öka tillgången till sociala tjänster.

Sida stödjer också Unicefs beredskapsfond med totalt 145 miljoner kronor. Fonden strävar efter att stärka motståndskraften hos drabbade människor i områden med återkommande humanitära kriser.

Fram till november 2019 hade 1 727 965 personer fått stöd genom fonden, för att klara sig genom perioder av extrema väderförhållanden som till exempel torka eller översvämningar.

Några viktiga resultat

  • Utbildning och anställning för 71 Community Service Workers (CWS) i tre pilotområden på landsbygden.
  • Totalt 8 669 personer har fått permanent kontantstöd (PDS) under en sammanhängande period av 12 månader.
  • 552 personer har fått tillfälligt kontantstöd och undantogs från offentliga arbeten (Public Works) i sex månader.
  • Gratis hälsoförsäkring till samtliga personer med kontinuerligt (12 månaders) stöd genom programmet.
  • Förbättrade mekanismer för klagomål på lokal nivå, vilket betyder att människor kan göra sin röst hörd, utkräva ansvar från beslutsfattare och ha större insyn i programmet.

Uppdaterad: January 16, 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning