Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Etiopien

Sidas samarbete med Etiopien vill bidra till att stärka respekten för mänskliga rättigheter, öka motståndskraften mot klimatförändringar och skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida har en nära dialog med våra samarbetsorganisationer om deras möjlighet att arbeta effektivt och säkert, med tanke på konflikten mellan tigreanska säkerhetsstyrkor, den federala armén och andra regeringsvänliga styrkor.

Sidas bistånd i Etiopien 2021

Totalt bistånd 730375854 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 386031631 SEK, Humanitärt bistånd 344344223 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Fattigdomen har minskat

Fattigdomen har minskat från 46 procent 1995 till 24 procent 2015/16 visar siffror från Världsbanken.1 Etiopien är Afrikas snabbast växande ekonomi.2

Steg mot mer demokrati

Etiopien har sedan 2018 gått mot ökad öppenhet och mer demokrati. 2019 ändrades vallagen för att möjliggöra fria och demokratiska val, där den politiska oppositionen kan delta. Under 2020 och 2021 har demokratin delvis gått i fel riktning.

Minskad mödradödlighet

Mödradödligheten har mer än halverats sedan år 20053 och tillgången till mödravård har ökat.

Många utmaningar kvarstår

Stor ojämlikhet

Trots framsteg är Etiopien fortfarande ett av världens fattigaste länder. Landet placerades på plats 173 av 189 i länder i UNDP:s index för mänsklig utveckling 2019.4

Demokrati och mänskliga rättigheter brister

Etiopiens val har varit omtvistade. Diskriminering och våld på grund av kön och sexuell läggning är vanligt och barnarbete förekommer.

Ökad arbetslöshet

Covid-19-pandemin har ökat arbetslösheten, särskilt bland kvinnor och unga.5

Emaye Yalew ler och tittar in i kameran. Bakom henne syns en brun vägg.

Berättelser om biståndet

"I dag vet jag att utbildning är viktigt"

Emaye Yalew är en av över 8 miljoner människor som varje månad får kontanter genom ett landsomfattande program för att bekämpa otrygg mattillgång och undernäring i Etiopien. Hon ser även till att hennes barn går i skolan varje dag.

Två sorters bistånd i Etiopien

I Etiopien bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: April 1, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning