Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Etiopien

I Etiopien arbetar Sida för att stärka respekten för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Sida bidrar till att stärka förutsättningarna för bättre levnadsvillkor och för en bättre miljö. Människor har fått det sämre i Etiopien under de senaste åren. Landet har drabbats av flera kriser samtidigt: pandemin, konflikter och klimatkriser. Sida ger även ett omfattande humanitärt stöd till Etiopien.

Så går utvecklingen framåt

Lindrar effekterna av klimatförändringen

Etiopien satsar på förnyelsebar energi, hållbar produktion och konsumtion, gör jordbruket mer klimatsmart, sköter marken mer hållbart och återplanterar skog. Mängden skog har ökat genom att människor blivit bättre på att bevara naturresurser.

Ökad jämställdhet och reformer

Kvinnors situation har förbättrats. De har större tillgång till utbildning och deltar mer i både ekonomi och beslutsfattande. Mödrar och barn har fått bättre hälsa. Etiopien har förnyat sin rättssektor så att den blivit mer oberoende och lever upp till internationella riktlinjer.

Civilsamhället fortsätter kämpa

Under 2018—2019 genomförde Etiopien omfattande reformer. Det ledde till att valen blev mer demokratiska och media mer oberoende. Rätten för civilsamhället att påverka blev också starkare. Sedan 2020 har demokratin försvagats och respekten för mänskliga rättigheter försämrats. Trots att det har blivit svårare för civilsamhället att verka fortsätter de göra sina röster hörda och engagerar sig allt mer i mänskliga rättigheter. Under valet 2021 hade civilsamhället en omfattande valbevakning.

Många utmaningar kvarstår

48%

av befolkningen beräknas leva under den internationella fattigdomsgränsen. Skillnaden mellan stad och landsbygd ökar.1 Det är stor brist på mat till följd av svår torka och konflikter. Kriget i Ukraina har lett till skyhöga priser på vete och gödningsmedel, vilket förvärrar krisen ytterligare.

Krig och konflikt drabbar befolkningen

Antalet konflikter har ökat vilket har lett till ökad utsatthet och ökat våld, inte minst könsrealaterat. Antalet internflyktingar har ökat drastiskt liksom de humanitära behoven.

Ekonomin backar

Från att ha haft en av de snabbast växande ekonomierna i världen de senaste 15 åren är Etiopiens tillväxt nu den lägsta sedan 2004.2 En kraftig inflation har drivit upp levnadskostnaderna, vilket drabbar människor som lever i fattigdom särskilt hårt.

Emaye Yalew är en av över 8 miljoner människor som varje månad får kontanter genom ett landsomfattande program för att bekämpa otrygg mattillgång och undernäring i Etiopien. Hon ser även till att hennes barn går i skolan varje dag.

Emaye Yalew ler och tittar in i kameran. Bakom henne syns en brun vägg.

Två sorters bistånd i Etiopien

I Etiopien bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också ett omfattande humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: September 20, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning