Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo är trots rika naturtillgångar ett av världens fattigaste länder, och är präglat av decennier av väpnad konflikt. Sidas arbete fokuserar på några av grundorsakerna till konflikterna och utvecklingshindren. Kvinnors rättigheter är en svensk profilfråga. Sida ger också humanitärt stöd till de människor som har det svårast.

Sidas bistånd i Demokratiska republiken Kongo 2021

Totalt bistånd 960779682 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 567730265 SEK, Humanitärt stöd 393049417 SEK.

Så går utvecklingen framåt

78%

av alla barn gick ut mellanstadiet år 2018. År 2002 var det endast 42%.¹

Barnadödligheten har minskat

Antalet barn som dör innan de fyllt fem år har sjunkit från 161 per 1000 levande födslar år 2000 till 85 barn år 2019.2

Jämställdhetsreformer har införts

DRK har genomfört flera jämställdhetsreformer, bland annat gällande föräldraledighet och pension.3 Den ekonomiska och rättsliga jämställdheten (att kvinnor och män behandlas lika inför lagen) har fortsatt öka efter år 2019, från 70 till 79 i Världsbankens index.4

Många utmaningar kvarstår

Ett av världens fattigaste länder

Drygt tre fjärdedelar av befolkningen lever i extrem fattigdom på under 1,90 US dollar om dagen, vilket gör landet till ett av världens fattigaste. DRK låg 2020 på plats 175 av 189 länder i FN:s index för mänsklig utveckling.5

Skör demokratisk utveckling

Den demokratiska utvecklingen har de senaste åren förbättrats något efter en negativ period mellan 2015 och valet 2018. Efter det första fredliga maktskiftet i landets historia 2018 finns bättre förutsättningar för reformer. Situationen är dock skör och mänskliga rättigheter kränks ofta. DR Kongo är alltjämt en icke-fungerande demokrati som rankas bland de minst demokratiska länderna i världen.6

Ojämställt samhälle

DRK är ett av de minst jämställda länderna i världen – i Gender Gap Report 2021 kom landet på plats 151 av 153 länder.7 Många kvinnor och flickor utsätts för konsbaserat våld.

Berättelser om biståndet

Kayalumbu Bembelesa står mellan två enkla hus och ler.

Så blev jämställdhetsarbetet framgångsrikt i Demokratiska republiken Kongo

Provinsen Tanganyika är hårt drabbad av konflikter om naturresurser. Samtidigt drar kvinnorna ett stort lass när det gäller både hushållsarbete och matförsörjning. Tack vare ett projekt stöttat av Sida har konflikterna minskat och jämställdheten ökat markant. Sociala klubbar är en av hemligheterna.

Sjukvårdaren Alain står framför en upphängd griffeltavla som visar hälsocentralens prislista. I dörröppningen bakom honom syns kaklade väggar.

Volontärer förbättrar sjukvården

I stora delar av Demokratiska republiken Kongo saknas hälsovård. Samtidigt brottas landet med återkommande epidemier av kolera, mässling och ebola, och mödradödligheten är bland de högsta i världen. Nu organiserar sig människor på lokal nivå för att förbättra vården.

Två sorters bistånd i Demokratiska republiken Kongo

I Demokratiska republiken Kongo bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: April 1, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning