Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo, DRK, är trots rika naturtillgångar ett av världens fattigaste länder, präglat av decennier av väpnad konflikt. Sidas arbete ska bidra till fred, stärka motståndskraften mot kriser och skapa långsiktig förbättring för befolkningen. Kvinnors rättigheter är en profilfråga. Sida ger också humanitärt stöd till de människor som har det svårast.

Sidas bistånd i Demokratiska republiken Kongo 2021

Totalt bistånd 965184000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 575714000 SEK, Humanitärt stöd 389470000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Fler blir dömda

Vissa framsteg har gjorts i kampen mot straffrihet. Under de senaste åren har till exempel flera högt uppsatta politiker och offentliga tjänstemän ställts inför rätta för korruption. Antalet soldater, poliser och personer från väpnade grupper som döms för brott mot mänskliga rättigheter har ökat jämfört med tidigare.1

Barnadödligheten har halverats

Antalet barn som dör innan de fyllt fem år har sjunkit från 161 per 1000 levande födslar år 2000 till 81 barn år 2020.2

Jämställdhetsreformer har införts

Flera viktiga jämställdhetsreformer har genomförts de senaste åren, bland annat för kvinnors rätt att bestämma om de ska arbeta, ta banklån, föräldraledighet och pension. Men DRK är fortfarande ett av de minst jämställda länderna i världen och 2021 kom landet på plats 150 av 162 länder.3

Många utmaningar kvarstår

Ett av världens fattigaste länder

Drygt tre av fyra människor lever i extrem fattigdom på under 1,90 US dollar om dagen, vilket gör landet till ett av världens fattigaste. DRK ligger på plats 175 av 189 länder i FN:s index för mänsklig utveckling.4

Skör demokratisk utveckling

Den demokratiska utvecklingen har förbättrats något efter det första fredliga maktskiftet i landets historia 2019. Situationen är skör och mänskliga rättigheter kränks ofta. Korruptionen är utbredd. DRK är en icke-fungerande demokrati som rankas bland de minst demokratiska länderna i världen.5

Väpnade grupper och dödligt våld

I landets östra delar finns över hundra olika väpnande grupper varav flera begår fruktansvärda övergrepp mot civilbefolkningen. De senaste åren har antalet dödade civila räknats i tusentals varje år. 2021 var det över 3000 personer som miste livet.6

Berättelser om biståndet

Kayalumbu Bembelesa står mellan två enkla hus och ler.

Så blev jämställdhetsarbetet framgångsrikt i Demokratiska republiken Kongo

Provinsen Tanganyika är hårt drabbad av konflikter om naturresurser. Samtidigt drar kvinnorna ett stort lass när det gäller både hushållsarbete och matförsörjning. Tack vare ett projekt stöttat av Sida har konflikterna minskat och jämställdheten ökat markant. Sociala klubbar är en av hemligheterna.

Sjukvårdaren Alain står framför en upphängd griffeltavla som visar hälsocentralens prislista. I dörröppningen bakom honom syns kaklade väggar.

Volontärer förbättrar sjukvården

I stora delar av Demokratiska republiken Kongo saknas hälsovård. Samtidigt brottas landet med återkommande epidemier av kolera, mässling och ebola, och mödradödligheten är bland de högsta i världen. Nu organiserar sig människor på lokal nivå för att förbättra vården.

Två sorters bistånd i Demokratiska republiken Kongo

I Demokratiska republiken Kongo bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: August 10, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning