Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Burkina Faso

Militären tog över makten i Burkina Faso i januari 2022. I juli kom militärregimen och ECOWAS överens om en övergångsperiod på 24 månader inför att demokratiska val ska hållas. I slutet av september genomfördes ytterligare en militärkupp och det politiska läget är oklart. Landet befinner sig i en djup humanitär och säkerhetsmässig kris och behoven av stöd till de mest utsatta och fattiga i befolkningen är fortsatt stora. På grund av den politiska situationen har Sida endast begränsat samarbete med statliga institutioner och inga utbetalningar genomförs tills vidare till dessa aktörer. Sida fortsätter att noga följa utvecklingen i landet.

Sidas stöd i Burkina Faso 2021

Totalt bistånd 457510000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 352510000 SEK, Humanitärt stöd 105000000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Oviss framtid efter militärkupp

Den politiska utvecklingen slår hårt mot hela samhället: människors säkerhet, demokratin, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Hur landets utveckling kommer påverkas är i ännu ovisst.

Många utmaningar kvarstår

Djup humanitär och säkerhetsmässig kris

Krisen fortsätter förvärras:1,6 miljoner människor befinner sig i början av 2022 på flykt i det egna landet. Över 3,5 miljoner människor beräknas behöva humanitärt stöd. 2 miljoner människor lider brist på mat och vatten, och antalet ökar snabbt.

Demokratiska utrymmet krymper

Situationen försämras för demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och jämställdhet.

Drabbat av klimatförändringar

Klimatförändringarna leder till starka vindar, kraftiga översvämningar och långvariga torrperioder. Människor tvingas flytta och tillgången till naturresurser minskar.

Berättelser om biståndet

Satsning på dammar i Burkina Faso får byn Boussouma att blomstra

För invånarna i byn Boussouma i Burkina Faso har livet vänt till det bättre sedan ett dammprojekt kom igång. Ökad bevattning ger större skördar. Dessutom har många fått utbildning i både jordbruksmetoder och marknadsföring. På så vis har de lyckats öka sina inkomster, utveckla samhället och låta nästan alla barn gå i skolan.

Två sorters bistånd i Burkina Faso

I Burkina Faso bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: May 23, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning