Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Burkina Faso

Efter två militärkupper 2022 präglas Burkina Faso av politisk instabilitet och en djup humanitär och säkerhetsmässig kris. Militärledningen visar vilja att samarbeta för demokratiska val. Sida har begränsat samarbetet med statliga institutioner. Men för att säkra att landsbygdsbefolkningen får tryggad livsmedelsförsörjning fortsätter Sida att stödja ett pågående projekt med öronmärkta medel genom staten. Sida följer noga utvecklingen i landet.

Sidas stöd i Burkina Faso 2021

Totalt bistånd 457510000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 352510000 SEK, Humanitärt stöd 105000000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Oviss framtid efter militärkupp

Den politiska utvecklingen slår hårt mot hela samhället: människors säkerhet, demokratin, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Hur landets utveckling kommer att påverkas är ännu ovisst.

Många utmaningar kvarstår

Djup humanitär och säkerhetsmässig kris

Krisen fortsätter förvärras:1,6 miljoner människor befinner sig i början av 2022 på flykt i det egna landet. Över 3,5 miljoner människor beräknas behöva humanitärt stöd. 2 miljoner människor lider brist på mat och vatten, och antalet ökar snabbt.

Demokratiska utrymmet krymper

Situationen försämras för demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och jämställdhet.

Drabbat av klimatförändringar

Klimatförändringarna leder till starka vindar, kraftiga översvämningar och långvariga torrperioder. Människor tvingas flytta och tillgången till naturresurser minskar.

Berättelser om biståndet

Satsning på dammar i Burkina Faso får byn Boussouma att blomstra

För invånarna i byn Boussouma i Burkina Faso har livet vänt till det bättre sedan ett dammprojekt kom igång. Ökad bevattning ger större skördar. Dessutom har många fått utbildning i både jordbruksmetoder och marknadsföring. På så vis har de lyckats öka sina inkomster, utveckla samhället och låta nästan alla barn gå i skolan.

Två sorters bistånd i Burkina Faso

I Burkina Faso bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: December 8, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning