Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Vy över Belgrad

Berättelser om biståndet

Digital hantering av kemikalier sparar tid och pengar i Serbien

Kemikalier kan skada såväl miljön som människors hälsa. Därför måste alla företag som säljer eller tillverkar kemikalier anmäla dem till myndigheterna. När Serbien gick över till moderna ansökningar via en ny elektronisk portal tog de hjälp av Sverige – och sparade både tid och pengar.

Alla kemikalier måste anmälas

Porträtt av Snezana Marcović

Snežana Marković

 Tidigare gjordes alla ansökningar här i Serbien i pappersform. Vi hade ett underbart dataprogram men vi behövde manuellt mata in all data i databasen, berättar Snezana Markovic på Miljöministeriet i Serbien.

Det är viktigt att ha koll på vilka kemikalier som används i ett land och hur, eftersom vissa kemikalier kan vara skadliga för miljön och hälsan. I Serbien tar registret emot 1500 ansökningar per år, med totalt mer än 40 000 underlag med information om respektive kemikalie. Att som tidigare skriva in allt det för hand var förstås en grannlaga uppgift.

Med hjälp av Kemikalieinspektionen utvecklade de en elektronisk portal som lanserades i januari 2019. Företagen fick till en början välja om de ville skicka in sina anmälningar på papper eller elektroniskt.

Porträtt av Snezana Marcović

Snežana Marković

Från manuellt till digitalt

 Glädjande nog valde mer än 60 procent att registrera sina kemikalier elektroniskt redan första året. Och eftersom det gick så bra så blev det obligatoriskt från 2020, berättar Snezana Markovic.

Nu när vi kan göra allt så snabbt har vårt arbete fått en ny dimension. Det är ett stort steg både för oss och för industrin.

Snezana Markovic Miljöministeriet i Serbien

Hon och hennes två kollegor som arbetar med registreringen måste fortfarande dubbelkolla att företagen gjort rätt och att inga uppgifter saknas, men e-portalen sparar ändå mycket tid och pengar. Nu går det betydligt snabbare att ta fram analyser, kvalitetsrapporter och andra uppgifter.

– Nu när vi kan göra allt så snabbt har vårt arbete fått en ny dimension. Det är ett stort steg både för oss och för industrin, säger Snezana Markovic.

Kemikalier används inom industrier som olje- och gas, färg, tillverkning och bygg, men också i konsumentprodukter som till exempel tandkräm.

Kemikalieriskhantering i Serbien

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Ett steg närmare EU

Det svensk-serbiska samarbetet är en del av Serbiens arbete med att anpassa lagar och arbetssätt för att kunna gå med i EU, något man hoppas ska vara i hamn år 2025. Kemikalieinspektionen stöttar sina serbiska kollegor i att anpassa lagarna och arbeta mer effektivt.

Svenskt-serbiskt samarbete

Några av deltagarna i samarbetsprojektet kring kemikalier: Ida Reuterswärd, Sida, Sonja Roglic , Miljöministeriet i Serbien, Anna Nordberg, Kemikalieinspektionen, Olivera Pavicevic och Snezana Markovic, Miljöministeriet. Foto: Svenska ambassaden i Belgrad

Att ha en säker hantering av kemikalier är en viktig del i EU-anpassningen.

– Att ha ett digitalt kemikalieregister är inget krav från EU, men Serbien tyckte att Sveriges register med inrapportering via en e-portal verkade bra och ville ha en liknande lösning. Det berättar Anna Nordberg, projektledare för projektet från Kemikalieinspektionen.

Hon och hennes kollegor har också stöttat Serbien i att justera de regler som gäller för kemikalier så att de ska passa med EU:s regler.

Biocider har eget system

En annan del i projektet är att anpassa reglerna för biocider så att de överensstämmer med EU:s regler. Man skiljer mellan kemikalier och biocider: biocider är ämnen som kan döda eller kontrollera levande organismer.

En av de vanligaste biocidprodukterna är handsprit och andra desinfektionsmedel – produkter som exploderade på marknaden under 2020 i samband med covid-19-pandemin.

En av de vanligaste biocidprodukterna är handsprit och andra desinfektionsmedel – produkter som exploderade på marknaden under 2020 i samband med covid-19-pandemin. Biocider kan också vara konserveringsmedel, träskyddsmedel eller medel för att bekämpa djur som är till skada för människor och egendom, som råttor och insekter. Växtskyddsmedel går dock under andra regler och är därför inte med i projektet.

Anna Nordberg och hennes kollegor på Kemikalieinspektionen har varit med och stöttat utvecklingen av ett lagförslag för biocidprodukter som ska följa EU:s lagstiftning. De har också gett stöd i att ta fram processer för att handlägga ansökningar för biocidprodukter som redan är godkända inom EU.

Även biociderna har fått en egen e-portal, men där är det fortfarande valfritt för företagen att registrera på papper eller digitalt. Det är dock ingen tvekan om vad som är mest populärt: Hittills har 75 procent av ansökningarna skett via den digitala plattformen. Något som varit till stor hjälp då mängden desinfektionsprodukter tredubblades under 2020, på grund av pandemin.

Gett nya perspektiv

Anna Nordberg tycker att det är intressant att få vara med när Serbien närmar sig EU.

– Genom att samarbeta med en myndighet i ett annat land så får jag inte bara lära mig hur de arbetar i det landet, jag får också nya perspektiv på hur vi arbetar i Sverige och inom EU, säger hon.

Snezana Markovic är också nöjd med samarbetet.

Vi här i Serbien och de på Kemikalieinspektionen i Sverige är kollegor. När du har kollegor kan du få hjälp med allt, de förstår dig. Det har varit otroligt värdefullt för mig och en fantastisk erfarenhet.

Reformsamarbete för EU-närmande

Projektet kring kemikaliehanteringen i Serbien är en del av Sveriges reformsamarbete som ska bidra till att länder i Östeuropa, på Västra Balkan samt Turkiet närmar sig EU. Serbien ingår i Västra Balkan.