Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Från småskalig vindruvsodlare till förebild för kvinnliga jordbrukare

För 20 år sedan började Vaska Mojsovska odla på en liten bit mark – i dag exporterar hon sina vindruvor till hela Balkan. Hon är också, som första kvinna, ordförande för National Federation of Farmers i Nordmakedonien – och hjälper på så sätt andra kvinnor att utveckla sina jordbruk.

År 1997 fick Vaska Mojsovska och hennes man en liten bit mark av makens pappa, där de började odla vindruvor.

– Vi ville skapa något som var vårt eget. Men det hände absolut inte över en natt. Det var en kamp under många år. Vi var unga och hade småbarn, men vi var säkra på att vi kunde få vårt jordbruk att växa, säger Vaska Mojsovska. 

Vaska och Trena står och plockar vindruvor på ett fält. De ler och bär keps.

Vindruvsodlare

Vaska Mojsovska och Trena Stefanova plockar vindruvor från den egna odlingen. "För 20 år sedan hade jag aldrig kunnat drömma om det här", säger Vaska. Foto: Malin von Strauss/We Effect

Kvinnor är en stor del av arbetskraften

Några år senare skrev Vaska Mojsovskas man och svärfar över marken på henne, så att hon kunde ta lån och göra investeringar i sitt eget namn. År 2005 blev hon medlem i organisationen National Federation of Farmers (NFF). 

Genom NFF fick Vaska Mojsovska möjlighet att lära sig mer om jordbruk, exempelvis hur hon kunde göra sina odlingar mer miljömässigt hållbara genom nya bevattningssystem. Hon fick också träffa andra jordbrukare från regionen för att utbyta erfarenheter och idéer. 

Kvinnor som lever på landsbygden drabbas hårt av ojämlika löner. Många äger inte heller marken de odlar. Därför är det viktigt att stärka kvinnornas roll.

Anneli Leina Regional chef på We Effect Europa

Jordbruket är en viktig sektor i många länder, särskilt där många lever i fattigdom. I Nordmakedonien verkaren tredjedel av den arbetande befolkningen inom jordbruket. Men det finns mycket som hindrar jordbrukssektorn från att nå sin fulla potential och kunna bidra till att minska fattigdom och förbättra människors levnadsstandard.

Det kan vara svårt att finansiera sina projekt, att få lån och information om marknaden. Andra utmaningar är bristande infrastruktur och komplicerade regelverk. 

– Kvinnor som lever på landsbygden drabbas hårt av ojämlika löner. Många äger inte heller marken de odlar. Därför är det viktigt att stärka kvinnornas roll, för att de och deras familjer ska må bra. Det gynnar också samhället och den ekonomiska utvecklingen, eftersom kvinnor utgör en stor del av arbetskraften inom jordbruket, säger Anneli Leina, regional chef på We Effect Europa. 

We Effect stärker jordbrukare i Nordmakedonien, särskilt kvinnor. Organisationen arbetar bland annat för att få till förändringar av regelverk så att jordbruket kan utvecklas på ett sätt som både är bra för miljön och gynnar jordbrukarna. 

Första kvinnliga ordföranden för NFF

Vaska Mojsovskas jordbruk har under åren växt och i dag exporterar familjen sina vindruvor över hela Balkan. Parets två, nu vuxna, söner studerar jordbruksvetenskap på universitetet. 

Till en början var vissa skeptiska till att en kvinna skulle ha den här rollen. Men jag har lyckats bra tack vare min positiva attityd och uthållighet.

Vaska Mojsovska Vindruvsföretagare

Vaska Mojsovska har också fått möjligheten att föra vidare den kunskap som hon har samlat på sig under åren. 2017 blev hon vald till ordförande för National Federation of Farmers – vilket gjorde henne till den första kvinnan på posten sedan organisationen grundades för 15 år sedan. 

– Till en början var vissa skeptiska till att en kvinna skulle ha den här rollen. Men jag har lyckats bra tack vare min positiva attityd och uthållighet. Jag försöker att vara en förebild för andra kvinnor. Det känns bra att få chansen att hjälpa andra som tampas med samma saker som jag själv har kämpat mig igenom, säger Vaska Mojsovska. 

Några resultat av arbetet

  • 2018 gjordes NFF en kartläggning av situationen gällande diskrimineringen av kvinnor och barn på landsbygden. Kartläggningen resulterade i en rapport riktad till den nordmakedonska staten, som innehöll rekommendationer om bland annat att göra jordbrukspolicys jämställda och att öka kvinnors politiska deltagande och tillgång till juridiskt stöd. NFF:s rekommendationer inkluderades sedan i Committee on the Elimination of Discrimination against Womens (Cedaw)slutgiltiga rekommentationer för Nordmakedonien. 
  • Ett nätverk för kvinnliga lantbrukare har etablerats, för att stärka kvinnors roll och möjlighet att påverka regelverk som rör dem. 
  • Tack vare NFF:s påverkansarbete kan kvinnor på landsbygden nu registrera sig som jordbrukare och ansöka om statliga bidrag.  
  • Organisationen har också bidragit till att lantbrukares och vinproducenters intressen är inkluderade i olika lagar, exempelvis Law of Wine, och i politiska processer. 
  • Lantbrukare har tack vare NFF ökat sin kunskap om jämställdhet, mänskliga rättigheter, klimatförändringar, företagande och jordbruksutveckling genom utbildningar och workshops. 

Uppdaterad: June 15, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning