Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Berättelser om biståndet

Så fick svenska Arbetsförmedlingen snurr på Kambodjas jobbförmedling

Många lediga jobb – men svårt att hitta rätt personer. Så var situationen i Kambodja 2013. Efter ett lyckat myndighetssamarbete mellan svenska Arbetsförmedlingen och Kambodjas motsvarighet har läget förbättrats. Nu kan arbetssökande och arbetsgivare lättare hitta varandra.

Mobilt kontor hittar till jobbsökare

Studenter i Kambodja i ett klassrum. En student står upp, andra sitter och lyssnar.

En färgglad skåpbil swishar förbi på en av Phnom Pehns gator. Med chaufför, ytterligare fyra personer och ett stort antal laptops är den på väg till ett gymnasium i utkanten av den kambodjanska huvudstaden. Snart ska bilen fyllas av unga studenter som söker jobb efter avslutad examen.

Skåpbilen är ett mobilt jobbcenter, som en flyttbar liten arbetsförmedling. Den är en av många viktiga pusselbitar i arbetet med att effektivisera och modernisera Kambodjas arbetsförmedling. Ett projekt som pågick mellan 2013 och början på 2019, stöttat av Sida.

Ly Vouchcheng, biträdande generaldirekör vid Kambodjas arbetsförmedling National Employment Agency, berättar:

– Samarbetet med Sverige har varit till stor hjälp. Våra anställda har lärt sig att förmedla våra tjänster på ett mer effektivt sätt, och vi har kunnat bygga ut verksamheten, säger hon.

Studenter i Kambodja i ett klassrum. En student står upp, andra sitter och lyssnar.

Sida samarbetar med myndigheter

 • Svenska myndigheter efterfrågas av Sidas partnerländer. De efterfrågas både för sin expertkunskap och som kollegor som kan bygga en tillitsfull relation av ömsesidigt lärande och utveckling.
 • Sida har skapat ett myndighetsnav för att stärka svenska myndigheters samarbeten med systermyndigheter i utvecklingsländer.
 • Just nu stöttar Sida ett 20-tal myndighetssamarbeten i världen.
 • EU-programmet Twining ger också möjlighet för svenska myndigheter att samarbeta med myndigheter i utvecklingsländer.

  Om Twinning

Sida stödjer ett tjugotal liknande myndighetssamarbeten runtom i världen. Det är en viktig del av biståndet. Att myndigheter fungerar väl är avgörande för att utrota fattigdom och främja demokrati.

Stor informell jobbsektor

I Kambodja är 85 procent av jobben informella, enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO). Det betyder att jobben ofta är lågavlönade och osäkra utan reglerade arbetsvillkor eller kollektivavtal. Det är jobb som inte syns i statistiken och där ingen skatt betalas till staten.

– Genom att stödja den kambodjanska arbetsförmedlingen och lista lediga arbeten där, blir den formella jobbsektorn större. Då ökar skatteunderlaget, och det blir lättare för regeringen att investera i välfärden, säger Lars-Åke Svensson som ansvarade för samarbetet på Arbetsförmedlingen.

Mobilappar underlättar jobbsökeriet

Ly Voucheng fortsätter att berätta om vinsterna med projektet:

– Den mobila appen som Sverige fick oss att ta fram är också väldigt användbar, med hjälp av den kan arbetsgivare enkelt posta sina lediga jobb, säger hon.

Ly Voucheng, en kvinna med röd jacka och långt hår står framför ett staket och tittar in i kameran.

Ansvarig

Ly Voucheng är biträdande generaldirekör vid Kambodjas arbetsförmedling. Hon tycker att samarbetet med svenska Arbetsförmedlingen har varit till stor nytta. Foto: Privat

Hon berättar att de utanför projektet har tagit fram ytterligare en app, Job Seeker. I den kan arbetssökande registrera sig och matchas mot de lediga jobben, samt söka dem.

Det viktigaste med projektet tycker Ly Voucheng var den utbildning som de anställda på arbetsförmedlingen i Kambodja fick av den svenska Arbetsförmedlingens experter. De tränades i hur man tar fram arbetsmarknadsprognoser och ger karriär- och yrkesvägledning. De fick även gå workshoppar i jämställdhets- och genderfrågor.

– De kom hit för att utbilda vår personal, även inom IT, det var bra, säger hon.

Om programmet

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Flera jobbcenter i hela landet

Med projektpengarna har flera jobbcenter och ungdomscenter kunnat öppna runtom i Kambodja. Ungdomscentren ligger i anslutning till skolor och där kan eleverna få yrkesvägledning. På jobbcentren erbjuds de som slutat skolan karriärrådgivning och hjälp att hitta jobb. Den kambodjanska staten har sedan successivt tagit över kostnaden för att driva centren.

Totalt har man nått 120 000 ungdomar med karriärrådgivning.

Satsningen på jobb- och ungdomscentra har varit lyckad, med fler besökare än vad man vågade hoppas. De sista två åren (2017–19) kom till exempel dubbelt så många som man hade trott för karriärrådgivning. Totalt under hela perioden har man nått 120 000 med karriärrådgivning. I och med covid-19-pandemin har besöken dock generellt minskat. Ly Voucheng berättar att centren är öppna, fast med restriktioner.

– En och en halv meters avstånd är det som gäller och alla måste bära ansiktsmask, berättar hon.

En skåpbil med ljusblå botten och flera färgglada tecknade bilder. Bilderna visar ungdomar och landskap. Några bilder är fotografier av unga som söker jobb.

Det mobila jobbcentret

Planen är att starta ytterligare två mobila jobbcenter för att kunna nå ut till unga i hela Kambodja. Foto: Lars-Åke Svensson / Arbetsförmedlingen

När pandemin är över är planen att starta ytterligare två mobila jobbcenter för att kunna nå större delar av landet. I dagsläget växlar det enda mobila jobbcentret mellan Phnom Pehn och andra områden.

– Vi flyttar runt i landet enligt ett schema där vi är en vecka i en provins, en vecka i nästa och så vidare. Steg för steg ska vi täcka hela landet, säger Ly Voucheng.

Förmedlat 17 700 jobb

Enligt projektets slutrapport har 17 700 jobb förmedlats till unga mellan 18 och 35 under de sex åren samarbetet var igång. Lars-Åke Svensson som lett projektet från Arbetsförmedlingens sida är nöjd eftersom målet man satte var 10 500. Även andra mål har överträffats, till exempel att förmedla jobb åt kvinnor.

Kvinnor i Kambodja är traditionellt sett missgynnade på arbetsmarknaden, särskilt på landsbygden. Därför ville man att minst hälften av jobben skulle förmedlas till kvinnor. Det uppnåddes också med marginal: 56 procent av jobben gick till kvinnor.

Många ungdomar står vid ett bord. De håller papper i händerna. Ungdomarna är klädda i skoluniformer.

Rekrytering pågår

Ungdomar på en jobbmässa i Phnom Pehn. Mässan är ett resultat av ett lyckat samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Sverige och National Employment Agency i Kambodja, finansierat av Sida. Foto: Lars-Åke Svensson / Arbetsförmedlingen

Personer med funktionsnedsättning missgynnas

Men på ett område gick det sämre. Det var svårt hitta jobb åt gruppen unga med funktionsnedsättning.

– Vi lyckades få in ett antal (16 stycken) personer i arbete men inte på ett systematiskt sätt. Det är svårt i Kambodja av flera skäl. Ofta göms barn med funktionsnedsättning undan och de får inte alltid gå i skolan. Det leder till att deras deltagande i arbetslivet begränsas och det är främst privata organisationer som stöttar. Det görs inte tillräckligt från regeringens sida, säger Lars-Åke Svensson.

Enligt lag så måste arbetsgivare i Kambodja ge minst en procent av jobben till personer som har en funktionsnedsättning. Men i praktiken är det komplicerat, även när man tror sig ha fått till en riktigt lyckad matchning, berättar Ly Voucheng.

– Vi har ibland kommit långt i processen i att få någon anställd, men i slutänden får personen ändå inget jobb. När vi kollat med arbetsgivaren har det då visat sig att de måste förändra arbetsmiljön för att den ska passa för personen med funktionsnedsättning. Det blir för dyrt, tycker de. De får inget bidrag av staten för att anpassa miljön, säger hon.

Nytt projekt ska stötta utsatt grupp

Ett annat hinder har varit bristande kunskap hos arbetsförmedlare, men också att rent fysiskt ta sig till jobbet, enligt Ly Voucheng. Avstånden är ofta långa och för en person med funktionsnedsättning kan transporten bli en extra stor utmaning.

För att hjälpa upp situationen för gruppen är Lars-Åke Svensson nu engagerad i att starta ett nytt projekt: "En inkluderande arbetsmarknad i Kambodja – stöd till personer med funktionsnedsättningar". Det är helt inriktat på att hjälpa personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Projektet drivs i samarbete med Finn Church Aid, Kyrkans Utlandshjälp, i Kambodja, och lokala icke-statliga organisationer, med stöd från Sida.

Projektet ska bidra till att ta fram ett nationellt arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning. Det ska också rent praktiskt hjälpa personer med funktionsnedsättningar att komma ut på arbetsmarknaden.

Kambodjas arbetsmarknad

 • Kambodja har låg arbetslöshet men få formella jobb. Enligt ILO står 85 procent av alla som jobbar utanför den formella ekonomin. De saknar fasta löner och betalar ingen skatt.
 • Kambodjas ekonomi har upplevt en stark uppgång sedan 1998 då landet blev mer politiskt stabilt. Fram till 2020 hade BNP ökat med mer än 700 procent sedan år 2000, enligt Världsbanken. Det ledde till ett stort behov av professionell arbetskraft men svårigheter att fylla platserna.
 • Covid-19-pandemin har precis som i många andra länder varit ett dråpslag mot ekonomin och arbetsmarknaden.

  Källa: ILO, Världsbanken, Arbetsförmedlingen

Uppdatering december 2022: I artikeln nämns ett projekt för att stödja unga människor med funktionsnedsättning. Det kunde starta 2021 med stöd av Sida. Resultatet hittills är ett mer systematiskt samarbete mellan frivilligorganisationer och lokala arbetsförmedlingar när det gäller att bedöma arbetssökande individuellt och att matcha personer till jobb.