Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Berättelser om biståndet

Från 23 hönor till över 300 – nu tjänar Evelyn egna pengar

Bland urfolken på Guatemalas landsbygd är fattigdomen och matbristen utbredd. För många kvinnor är psykiskt och fysiskt våld också en del av vardagen. Organisationen Helvetas arbetar för att ge kvinnor möjlighet att försörja sig på jordbruk – något som både ökar deras självständighet och motverkar machostrukturer.

Visste inte hur man skötte hönorna

31-åriga Evelyn Menchu har ökat sin uppfödning av hönor och startat ett affärsnätverk så att fler kvinnor kan sälja och marknadsföra sina produkter.

Evelyn Menchu

Foto: Sida

2015 hade 31-åriga Evelyn Menchu 23 hönor. De flesta kvinnor i hennes by Totonicapán i sydvästra Guatemala hade då några hönor var på sina bakgårdar – i bästa fall även en gris. Evelyns hönor gav inte mer än runt tre ägg om dagen.

– Ofta dog de också eftersom vi inte visste hur man sköter dem ordentligt, säger Evelyn Menchu.

Trots att Guatemalas ekonomi under senare år har växt så kännetecknas landet fortfarande av djupa ekonomiska klyftor, framförallt mellan en välbärgad spanskättlad minoritet och landets urfolk som utgör en stor majoritet av befolkningen och ofta lever i fattigdom på landsbygden. I Totonicapán är fattigdomen svår, och kvinnorna som bor där drabbas hårt.

– Våra liv var annorlunda förut, eftersom de flesta kvinnor här inte tjänade egna pengar, säger Evelyn Menchu.

På Guatemalas landsbygd lever de flesta av småskaligt lantbruk där de odlar majs och bönor för egen försörjning och till exempel kaffe eller grönsaker för försäljning. En del har höns och grisar eller bedriver biodling. Men inkomster av småskaligt lantbruk är mycket låga, och många hålls kvar i fattigdomen.

31-åriga Evelyn Menchu har ökat sin uppfödning av hönor och startat ett affärsnätverk så att fler kvinnor kan sälja och marknadsföra sina produkter.

Evelyn Menchu

Foto: Sida

Hönor på bakgården blir produktiv verksamhet

2013 startade organisationen Helvetas ett projekt för att öka urfolkskvinnors möjlighet till försörjning, och stärka deras självständighet och självkänsla. Till en början handlade projektet om att höja kvinnornas kunskap om vilken föda och vaccinationer hönorna behöver och hur man kan förebygga sjukdomar med medicinalväxter. Därefter skiftades fokus till företagande. Kvinnorna utbildades i att beräkna produktions- och säljkostnader och fick möjlighet att ta lån som gjorde det möjligt för dem att starta egna verksamheter.

– Projektet visar att en syssla som sker på den egna bakgården kan växa till en produktiv verksamhet, säger Patricia Barrios, företagsutvecklare på Helvetas.

Med inkomsterna kan vi ge en mer näringsrik kost till våra familjer och förbättra vår livskvalitet.

Evelyn Menchu Företagare

Genom insatsen har många kvinnor ökat sin hönsuppfödning. Evelyn Menchu är en av dem. I dag är hon ansvarig för 18 företagsnätverk i Totonicapán och har själv gått från sina 23 hönor – till över 300.

– Vi har lärt oss mycket om hur man föder upp kycklingar. Sedan projektet började har vi ökat vår produktion och ingen av våra kycklingar har dött sedan dess. Med inkomsterna kan vi ge en mer näringsrik kost till våra familjer och förbättra vår livskvalitet, berättar hon.

Flera av de småskaliga bönderna i projektet har nu gått samman och startat ett kooperativ. Att sälja sina produkter tillsammans ger bättre inkomster eftersom medlemmarna kan ge säkrare leveranser till sina kunder, och spara pengar genom till exempel gemensam marknadsföring och lagring. Till exempel arbetar kooperativet för att skolor i närheten ska köpa in äggen.

Över 400 affärsnätverk har också bildats, där kvinnorna lättare kan få kontakt med företag för att kunna distribuera och marknadsföra sina produkter. Bland annat har ett av nätverken, under Evelyns ledning, skapat ett eget varumärke: "Doña Huevo".

Helvetas

Det här görs

Några framsteg

Bekämpar stark machokultur

Ytterligare ett syfte med projektet är att motverka destruktiva könsroller. Machokulturen är stark i Guatemala, kvinnor utsätts ofta för våld och kränkningar av sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Få kvinnor äger marken de brukar, vilket stänger dem ute från inflytande i exempelvis bondekooperativ och föreningar.

Vi har sett en stor förändring i självförtroende hos kvinnorna och i hur de värdesätter sitt arbete.

Patricia Barrios Företagsutvecklare, Helvetas

Patricia Barrios menar att när kvinnor får en egen inkomst förändrar det deras roll i familjen, något som hon ser ske inom projektet:

– Nu är de företagare, och vi har sett en stor förändring i självförtroende hos kvinnorna och i hur de värdesätter sitt arbete.

Sex kvinnor i Guatemala håller i ett tygstycke med texten Företagsnätverk skrivet på spanska.

Ett nätverk av kvinnliga företagare

Det affärsnätverk som Evelyn Menchu tillhör har skapat ett eget varumärke: "Doña Huevo". Bilden är från en lokal marknadsmässa där kvinnorna i nätverket gick i en parad för att marknadsföra sina ägg.

Fler barn får gå i skola

I början av projektet var många män i byn skeptiska. Men motståndet har minskat och i dag stödjer allt fler män kvinnornas hönsuppfödning. Med ytterligare en inkomst kan fler barn skickas till skolan och familjen kan äta bättre. Det leder till bättre förutsättningar för utveckling, för familjen, regionen – och i längden även för landet.

– Kvinnorna i projektet känner nu till sitt värde som kvinnor och människor. Dessutom för de vidare denna kunskap till sina familjer. Det har förändrat våra liv och kommer att fortsätta att förändra andras liv, säger Evelyn Menchu.