Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ungdomsledarna vill bygga upp Bosnien-Hercegovina

Med en hög arbetslöshet, främst bland unga, är det många som känner hopplöshet och vill lämna Bosnien-Hercegovina. Att stärka ungdomar och öka deras inflytande ska få dem att vilja vara med och bygga upp landet.

Träningsprogram för unga aktivister

Lamija Mezit är en av deltagarna i "Learn Think and Act!" – ett träningsprogram för unga aktivister.
– Det började med att jag såg en facebook-annons som löd: "Har du ett problem i ditt samhälle som du vill förändra?" Jag nappade direkt på att vara med i träningsprogrammet och tänkte på min barndoms badplats som jag ville städa och rusta upp.

Film

Från blyg tjej till årets aktivist

När ungdomarna blir stärkta och får ökat inflytande är det fler som vill vara med och bygga upp landet. En av dem är Lamija Lamija Mezit - en av deltagarna i "Learn Think and Act! - ett Sidafinansierat program för unga aktivister.

Speltid: 3m 10s

Det lilla vattendrag hon talar om ligger strax utanför staden Konjic, sex mil sydväst om Sarajevo. En smal slingrande väg mellan täta stenhus slutar vid en iskall naturlig pool, nedanför en stenmur som förvandlar bäcken ovanför till ett litet vattenfall. En plats där hon lärde sig simma som barn. Här är vattnet rent, förklarar hon, till skillnad från den närliggande sjön Jablanicko där ett bad ofta ger kliande hudirritationer. Dålig vattenrening är ett problem i Bosnien-Hercegovina, där hushållens avloppsvatten ofta går rakt ut i floder och sjöar.

– En del av programmet innebar att ta fram en projektbeskrivning för ett lokalt förändringsprojekt, och jag ville utveckla detta till en badplats som kunde locka fler människor, säger Lamija Mezit. 

20-tal frivilliga hjälpte till

Projektstödet på omkring 11 000 kronor räckte till material för att bygga en liten volleybollplan, samt en cementerad golvplatta som även utgör hoppavsats med ett litet trätak ovanför. Själva arbetsinsatsen kom från ett 20-tal frivilliga som hon bjöd in via sociala medier. Badplatsen ligger precis bredvid hennes farmors hus, och den gamla kvinnan kommer ut och berättar att hon är stolt över sitt barnbarn och hennes engagemang, även om hon tillägger att hon inte kan sova sommarnätter när glada ungdomar samlas för att bada.

Nu pluggar jag på universitetet och vill satsa på en karriär inom IT-sektorn.

Lamija Mezit Ungdomsledare och student

När Lamija kom med i ungdomsorganisationen KULT:s träningsprogram för ungdomsledare var hon en blyg tjej, som inte litade på att hennes åsikter var lika kloka som de andra deltagarnas. Men den ettåriga utbildningen i medborgarengagemang, samarbete och projektledning har både gett henne självförtroende och en tro på sin förmåga att engagera andra. Ifjol blev hon vald till årets aktivist i kommunen, för socialt engagemang och demokratiutveckling.

– Nu pluggar jag på universitetet och vill satsa på en karriär inom IT-sektorn.

Bosnien-Hercegovina är ett politiskt komplext och svårstyrt land, med tre roterande presidenter som representerar de tre folkgrupperna serber, kroater och bosniaker. Beslutsfattande på nationell nivå är svårhanterat och den politiska makten ligger i realiteten i landets två delvis självstyrande entiteter: Federationen Bosnien Hercegovina (FBiH) samt Republika Srbska (RS). Men i praktiken är det ofta lättare att få igenom förändringar på lokal nivå.

Bygger samhället istället för att flytta

Ungdomsorganisationen KULT jobbar sedan många år för att stärka unga och ge dem verktygen de behöver för att vilja vara med och bygga upp samhället, istället för att emigrera. För att motverka problemen med arbetslöshet och utanförskap krävs även stora systematiska förändringar. KULT tog därför fram ett förslag till ungdomslag som har antagits i landet; en lag som bland annat innebär att varje kommun ska ha en särskild Ungdomstjänsteman som jobbar med ungdomsfrågor. KULT erbjuder dessutom träningsprogram för dessa Ungdomstjänstemän. En av dem är Amra Omerbegovic som arbetar i kommunhuset i staden Visoko.

– Träningsprogrammet stärkte mig i arbetet att jobba fram en ungdomsstrategi i kommunen. Jag bjöd in alla ungdoms- och idrottsorganisationer, som fick lyfta sina behov och idéer för vad de vill förändra.

Utbildningen gav mig mod och inspirerade mig till att tro att jag faktiskt kan bidra till en förändring i ungas liv,

Amra Omerbegovic Anställd i kommunhuset i Visoko

För henne är det viktigt att lyssna på unga, och hon vill göra det enkelt för dem att komma och prata direkt med henne om saker som engagerar dem.

– Utbildningen gav mig mod och inspirerade mig till att tro att jag faktiskt kan bidra till en förändring i ungas liv, säger Amra Omerbegovic.

Fakta ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslöshet är ett stort problem i Bosnien-Hercegovina och omkring 8 av 10 unga vill lämna landet, enligt en undersökning gjord av ungdomsorganisationen KULT. Samma undersökning visar att unga inte engagerar sig politiskt eller i samhällsutvecklingen, vilket har sin orsak i en djup misstro till landets ineffektiva och dysfunktionella sociala och politiska system. Samtidigt saknas ett ungdomsperspektiv i partipolitiska program, och i beslutsfattande.

Exempel på KULT:s resultat 2018:

  • 20 unga politiker har blivit mer mottagliga för ungdomsfrågor.
  • 4 kommuner har bildat ungdomsråd.
  • Entreprenörsfonder för unga har etablerats i 8 kommuner, vilket utnyttjat 200 000 BAM (ca 1 miljon SEK) från kommunala budgetar.
  • 6 lokala ungdomsorganisationer beviljades bidrag i 2 offentliga utlysningar.
  • 20 unga politiker från 18 olika kommuner deltog i träningsprogram, varav 3 senare kandiderade politiskt.
  • Träningsprogram anordnades för 25 ungdomstjänstemän i 21 kommuner.
  • KULT upprättade samarbete med landets civilministerium för att undersöka ungdomarnas problem och behov. Minst 1000 ungdomar beräknas ha informerats om aktiviteter som bidrar till social integration, omskolning och vidareutbildning samt alternativa sätt att klara av den sociala och ekonomiska krisen.

Sidas stöd till ungdomar

Sida stödjer ungdomsorganisationen Institute for Youth Development (KULT) och deras treåriga projekt Future Reviving through Youth Work and (Aspiring) Youth leadership: Building skills for Participatory Democracy.

Projektets mål:

  • Bättre förutsättningar för demokratiskt ansvarstagande gentemot ungdomar och deras deltagande i civila och politiska processer.
  • Lika makt för unga kvinnor och män att forma sina egna liv och påverka samhället.
  • Ökad tillit och försoning bland ungdomar i alla delar av Bosnien Hercegovina.

Projektet handlar om att göra landet bättre för unga och få dem att vilja stanna kvar och bygga upp landet. Det ska i sin tur bidra till ett EU-närmande genom stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en utvecklad rättsstat. Projektet innehåller aktiviteter som fokuserar på sex olika målgrupper. Sverige finansierar projektet med 14 miljoner SEK under perioden 2018-2020.

Uppdaterad: July 24, 2019

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning