Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Persikoträd

Berättelser om biståndet

I Bolivia går jämställdhet och stärkt produktion hand i hand

När jordbrukarfamiljer och småföretagare blir mer jämställda ökar också skördarna och kvaliteten på det som odlas. Det är tydligt i ett program som Sida stödjer i Bolivia. Maria Sandoval och hennes man René är ekologiska persikoproducenter som tack vare ökade inkomster kunnat investera i fler och större odlingar. Men den största vinsten är att familjen blivit mer sammansvetsad av det delade ansvaret, säger båda.

Positiv förändring för jordbrukarfamiljer

René och Maria i byn Corma i Bolivia

René och Maria Sandoval

Maria Sandoval bor i den lilla byn Corma i kommunen San Lucas i södra Bolivia tillsammans med sin make René och tre söner på mellan 10 och 13 år. Det är en karg, torr miljö och det råder brist på vatten. Här bor sammanlagt 60 familjer som alla försörjer på jordbruk.

För fem år sedan fick Marias familj chansen att gå med i ett program med fokus på jämställdhet, hållbarhet och ökad produktion inom jordbruket, hittills har 25 familjer från byn deltagit. Programmet har starkt fokus på könsroller: att dela på arbetet och respektera varandra. Tesen är att jämställdhet ökar produktionen och inkomsterna, har visat sig stämma.

René och Maria i byn Corma i Bolivia

René och Maria Sandoval

Nu när vi delar ansvar är produktionen mycket högre. Och jag är ordförande för jordbruksgruppen här i Corma. Det hade jag aldrig ens kunnat föreställa mig.

Maria Sandoval Persikoproducent

– Min familj är mer sammansvetsad, min man och jag arbetar tillsammans med odlingarna och i hemmet, i harmoni. Tidigare hade han hela ansvaret. Nu när vi delar ansvar är produktionen mycket högre. Och jag är ordförande för jordbruksgruppen här i Corma. Det hade jag aldrig ens kunnat föreställa mig, säger Maria och René fyller i;

– Tidigare kände jag mig ofta omotiverad i jobbet, nu är vi båda motiverade eftersom vi är ett team som gör jobbet ihop. Jag är väldigt glad, jag trodde aldrig att vi skulle kunna ha det så här bra.

Women’s Economic Empowerment and market access

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Högre produktion och mer jämställt

Programmet som familjerna deltar i drivs av den bolivianska organisationen Fautapo med stöd av bland annat Sida. Totalt deltar mer än 2000 familjeföretag i flera delar av Bolivia, mest på landsbygden men även i storstäder (se faktaruta).

Resultaten är goda, hittills har mer än 1800 av 2100 familjer som deltar fått bättre resultat i sina företag. Det berättar Soledad Blanco Ferri som arbetar med uppföljning och övervakning av programmet. Hennes fokus är multidimensionell fattigdom – ett begrepp som inte bara tar hänsyn till ekonomi utan också sådant som utbildning och tillgång till information, fritid och sociala aktiviteter.

– Familjerna har antingen lyckats förbättra sin produktivitet eller sin kvalitet eller både och, och alla har ökat sin inkomst. Deltagarna har också fått större kunskaper om sina rättigheter och därmed bättre möjligheter att utnyttja dem, berättar Soledad Blanco Ferri.

Persikoskalning pågår för tillverkning av moccochinci.

Persikoskalning

Gemenskapen har ökat i byn Corma. Här skalar Maria Sandoval persikor tillsammans med andra bybor. Cirka 40 procent av Bolivias befolkning är ursprungsfolk, varav Quechua och Aymara är störst. Alla i byn tillhör Quechua. Foto: Fautapo

Bättre teknik och nya marknader

Producenterna som deltar har dessutom fått teknisk stöd att förbättra sina skördar. De har fått vattensparande droppbevattningssystem, solcellsdrivna pumpar och man har infört effektivare, mer hygieniska torkningsprocesser för att torka frukt. Tidigare exponerades frukterna för damm, väder och vind under torkningsprocessen. Nu sker allt i ett slutet system. Familjerna får även hjälp att anpassa sina produkter till marknadens krav och att få tillgång till nya marknader.

Moccochinci - en boliviansk specialitet

Persikorna som odlas i byn Corma säljs färska men framför allt som moccochinci, skalade och torkade. De används i sin tur av många bolivianer för att göra en populär dryck. De torkade persikorna blötläggs över natten och kokas sedan med socker och kanel. Drycken får svalna och dricks kall, ofta äts även persikan upp.
Fautapos film om Moccochinci på Youtube

Värdefulla workshoppar och bymöten

Maria, hennes man och även sönerna har deltagit i workshoppar som handlat om medansvar, systerskap, ledarskap, reproduktiv hälsa och hur man förebygger könsrelaterat våld. Sedan har de fört vidare erfarenheten och den nyförvärvade kunskapen till andra via familjemöten i byn. På så vis har de bevisat för andra hur förändrade attityder och harmoni inom familjen gynnar produktionen.

– Workshopparna har rett ut en hel del om kvinnans roll i familjen och har lärt mina tre pojkar att de inte är mindre manliga för att de hjälper till att laga mat eller tvätta kläder. Allt vi gör i familjen och i bykooperativet är genomsyrat av ömsesidig förståelse och tolerans, säger Maria.

Film

Kaffe och kakao i Amazonas - en annan del av programmet

I departementet Pando i Amazonas fokuserar programmet på småjordbrukare som producerar vildkakao och kaffe på ett hållbart sätt.

Speltid: 2:55

En annan sak som har ändrats är att kvinnorna numera är med på bymöten som hålls varje månad. Där fattas viktiga beslut som rör byns producenter.

– Tidigare deltog jag aldrig i några möten, få kvinnor gjorde det. Varför? För att vi hade mycket machokultur här, säger Maria.

Lärt sig köra traktor

I dag utför René det tunga arbetet på odlingarna med persikor, majs, vete, potatis och andra spannmål.

– Och jag kör traktorn vilket är ett lättare jobb, och vi sköter båda persikoodlingarna, fortsätter Maria.
Kommunen har sökt stöd för att ha mer vatten för bevattning via bassänger och för att installera ett effektivt droppbevattningssystem.

– När vattentillgången blir bättre ska vi odla mer persikor - för där är förtjänsten större, konstaterar Maria och fortsätter:

– Jag känner mig lycklig, stolt och stark. Jag är mer ansvarig för min familj och för produktionen nu. Det är som en dröm att kunna vara tillsammans med min familj och att vi kunnat öka produktionen. Och vi kommer att fortsätta att expandera tillsammans.

Våldet har minskat

Bolivia är indelat i nio departement. Richard Arando Estrada arbetar på organisationen Fautapo och koordinerar den del av programmet som rör departementet Chuquisaca, dit byn Corma hör. Här har programmet hittills stöttat 800 jordbrukare i 18 kommuner med att förbättra kvaliteten och öka produktionen av hälsosam mat på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Det sociala arbetet med familjemöten och workshoppar har varit särskilt viktigt.

– Tidigare förekom det våld i många av familjerna, både mellan makar och mot barnen. Våldet har kommit upp till ytan i och med att man pratar om det, det finns en social kontroll och om någon skulle utsätta någon för våld blir den anmäld till myndigheterna. Normerna har förändrats och familjevåldet har ersatts med samarbete, berättar Richard.

Vildkakao och kläder i städer

Programmet i Bolivia har flera delar. I departementet Pando i Amazonas fokuserar man på småjordbrukare som producerar vildkakao och kaffe.

– Det handlar om att bevara skogen, att lära av skogen och skapa produktionssystem som är i samklang med naturen och ger ett överflöd säger Jose Luis Castro Mojica som koordinerar programmet i Pando.

Kakaon växer vilt i skogen. Kaffet odlas i områden där träden ännu inte är så höga, det är områden där den tidigare brunnit ned eller avverkats. Träden ger skugga och bevarar fukt i marken. På så vis kan kaffeodlingar och skog samexistera.

Omkring 350 familjer är involverade och även här finns ett socialt fokus.

Småföretag i Cochabamba och El Alto

En annan del av programmet stödjer mer än 270 småföretag som producerar kläder gjorda av alpackaull, lädertillbehör och skor, och förädlar ekologisk och hälsosam mat i storstäderna Cochabamba och El Alto i den västra delen av landet. 70 procent av företagen som deltar leds av kvinnor.

– Många har ensamt ansvar för familjen, deras män har kanske lämnat dem eller också är de ensamma mammor från början. En del är också gifta par, säger Sandra Espada på organisationen Fautapo.

De får coachning, en gedigen utbildning och vägledning inom administration, produktion, marknadsföring, marknadstillgång och försäljning, samt personlig affärskunskap. I den delen ingår bland annat hur man förebygger våld, kunskap om klimatförändringar och om cirkulär ekonomi. De som deltagit har kunnat förbättra sina liv socialt och ekonomiskt.