Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Adela kämpar för att fler kvinnor ska anmäla våld

I Bolivia uppger sju av tio kvinnor att de har utsatts för våld i nära relationer. Länge har våldet varit dolt och inget man pratar om. Men Adela Ramos Condori jobbar för att fler ska våga anmäla.

År 2013 antog Bolivia en ny lag mot kvinnovåld. Förutom att kriminalisera 16 olika typer av våld kräver den att landets kommuner ska erbjuda utsatta kvinnor stöd.

Adela Ramos Condori jobbar på SLIM, ett kommunalt kontor dit kvinnor som har drabbats av våld kan komma för gratis rådgivning. Här finns också en advokat, en psykolog och en socialarbetare. Hon tar emot besökare i receptionen och skickar dem vidare till rätt instans.

– Människor som har blivit slagna kommer till oss och frågar vad de ska göra. Och vi ger dem råd, säger hon.

Film

Adela Ramos Condori, Bolivia

Adela Ramos Condori jobbar i Viacha i Bolivia på ett kommunalt kontor dit kvinnor som har drabbats av våld kan komma för gratis rådgivning.

Speltid: 3m 39s

Ger stöd på minoritetsspråk

Adela jobbar i Viacha, en grannkommun till huvudstaden La Paz, som har 80 000 invånare utspridda i 64 olika samhällen på den bolivianska högplatån. Hälften av befolkning identifierar sig som aymara, ett av Bolivias ursprungsfolk. Eftersom Adelas modersmål är aymara ger hon utsatta kvinnor möjlighet att få stöd på sitt eget språk.

– Människor känner igen mig när de ser mig på gatan och ställer frågor. Jag hjälper dem. Det ger mig tillfredsställelse att hjälpa mina medsystrar som behöver mig. Många får mer självförtroende när de kan kommunicera på sitt eget språk.

Det ger mig tillfredsställelse att hjälpa mina medsystrar som behöver mig. Många får mer självförtroende när de kan kommunicera på sitt eget språk.

Adela Ramos Condori Medarbetare på SLIM i Viacha

Adela jobbar också uppsökande och håller workshops och utbildningar där hon sprider information om våld och kvinnors rättigheter. Ofta besöker hon avlägsna distrikt, där det saknas elektricitet och där det finns få bilvägar. Hon säger att där är det ofta fler som drabbas av våld.

– När det saknas elektricitet håller jag workshops med hjälp av skyltar av kartong. Jag utbildar mina medsystrar och vägleder dem. Det är landtvister, våldtäkter, kvinnor som lider. Det är extremt. Eftersom det inte finns några bilar där är det inte så lätt att åka in till staden och anmäla. Så människor uthärdar, de gråter.

"Gå till polis och läkare"

Adela uppmanar drabbade kvinnor att gå till polisen och anmäla. Ibland följer hon med dem till läkaren för att dokumentera skadorna. Många kvinnor är rädda att anmäla sina partners eller oroar sig för var de ska bo och att de inte har pengar. Så många återvänder hem. Men Adela berättar också om fall där hon lyckats hjälpa någon att ta fallet vidare till åklagare.

Just i dag har Adela en workshop inplanerad för traditionella ledare som handlar om lagen mot kvinnovåld. Tanken är att de ska föra informationen vidare till invånarna i de samhällen där de verkar. Adela arbetar också för att de traditionella ledarna ska vända sig till myndigheterna istället för att försöka hantera våld mot kvinnor på egen hand.

En äldre man som deltar i workshopen berättar varför han är där.

– Människor kommer till mig för att be om råd och därför vill jag känna till lagen. Jag hoppas att den här workshopen kan skingra alla oklarheter. Det finns mycket våld i Bolivia.

Fler kvinnor anmäler våld

En annan deltagare frågar om lagen verkligen fungerar.

– Vi hör ju om så många fall av kvinnomord på tv, mycket mer nu än tidigare.

Svaret blir att i takt med att lagen används så blir det fler anmälningar, vilket leder till att det talas mer om våld mot kvinnor i medierna. De ansvariga på kommunen nämner detta som en framgång – och som en utmaning. Mäns våld mot kvinnor är inte längre dolt och antalet anmälningar i Viacha har fördubblats mellan 2012 och 2018.

Inom projektet, som stöds av FN-organet UNFPA (som jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa) arbetar man nu för att de som anmäler ska känna att deras rättigheter tas på allvar. Det lilla kontor som fanns 2012 har nu byggts ut för att skydda besökarnas integritet och man har samlat olika professioner under samma tak. Man arbetar också i skolorna och lär ungdomar att känna igen våldsamma tendenser hos sina partners, medan lärarna får lära sig att diskutera våld med sina studenter.

Ändrade könsroller kan minska våldet

Adela tror att ändrade könsroller är lösningen för att minska våldet.

– Det skulle vara bra om män också lagade mat till sina familjer till exempel. Jämställdhet innebär att män och kvinnor stödjer varandra. Det skulle vara bra för familjerna, de behöver vägledning. Men att helt sätta stopp för våldet, det kan man nog inte.

UNFPA har arbetat i Viacha med svenskt stöd sedan 2013

Stödet bidrar till:

  • Förebyggande arbete i skolor
  • Uppsökande volontärer
  • Kommunala ungdomsråd
  • Kommunens juridiska service (SLIM)
  • Den lokala barnombudsmannen
  • Nätverk mellan regeringen, det civila samhället och sociala organisationer.
  • Samarbetet mellan det vanliga rättssystemet och ursprungsfolkens traditionella rättssystem.
  • Teaterföreställningar som sprider information om våld mot kvinnor och främjar en respektfull attityd i relationer.

Uppdaterad: November 23, 2018

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning