Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Colombia

Efter flera decenniers utvecklingssamarbete och humanitära stödinsatser bidrar Sida till övergången från krig till fred i Colombia. Samtidigt växer sig gerillagrupper starkare och antalet attacker mot ledare för civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare ökar. 2016 undertecknade Colombias regering och Farc-gerillan ett historiskt fredsavtal efter mer än 50 år av väpnad konflikt.

Sidas bistånd till Colombia 2020

Så går utvecklingen framåt

77 år

var medellivslängden i Colombia år 2020. År 1960 var medellivslängden 57 år. 1

Historiskt fredsavtal

Det historiska fredsavtalet med landets största gerillagrupp Farc från 2016 innebar slutet på en konflikt som pågått i mer än ett halvt sekel.

Fattigdomen har minskat

2008 levde 42 procent av invånarna i fattigdom, 2019 var andelen 27 procent.2  Dock förväntas coronapandemin ha långtgående negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen.

Många utmaningar kvarstår

Krympande utrymme för civilsamhället

Utrymmet för oberoende civilsamhällesorganisationer begränsas allt mer.

Väpnad grupp växer sig starkare

Efter fredsavtalet med Farc har andra väpnade aktörer växt sig starkare, framförallt ELN (Ejercito para la Liberación Nacional). Det är långt till förhandlingar och eldupphör och civilbefolkningen drabbas allt hårdare när konflikterna fortsätter.

Miljontals flyktingar

På grund av krisen i Venezuela har miljontals venezolaner flytt till Colombia.3 Förutom att kriminella grupper utnyttjar situationen och försvårar fredsprocessen, ökar de humanitära behoven i Colombia och regionen – sjukvård och skola är särskilt utsatta områden.

En kvinna, Merling, står i mangroveträsket och tittar leende rakt fram. Hon har en blå plastmössa på huvudet.

Berättelser om biståndet

När mangroveskogen skyddades fick Merling framtidshopp

Havsfåglar, sköldpaddor och människor vid mangroveskogen vid Colombias kust har alla fått det bättre genom det Sida-stödda bevarandeprojektet La Minga. Nu drömmer musselproducenten Merling García om att öppna en egen restaurang och servera de hållbart producerade musslorna som hon samlar in i mangroveskogen.

Två sorters bistånd i Colombia

I Colombia bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 23 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning