Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ungdomar kämpar mot barnäktenskap i Bangladesh

I Bangladesh gifter sig 18 procent av alla tjejer innan 15 års ålder. Men med stöd från en ungdomsgrupp har Rumpa Jannatul Rupa övertygat sin mamma om att inte gifta bort henne. Hon planerar nu att läsa på universitetet.

Rumpa tittar in i kameran. I bakgrunden syns växter mot en husvägg och fönster.

Rumpa hoppas på stipendium

Rumpa har övertygat sin mamma att inte gifta bort henne. Nu hoppas hon få ett stipendium för att kunna plugga vidare. Foto: Ylva Sahlstrand / Sida

Ungdomsgrupp gav kunskap

16-åriga Rumpa Jannatul Rupa är en av många ungdomar i Chilmari Upazila, i norra Bangladesh som står upp för sina rättigheter. Även tidigare förstod hon en hel del om vilka konsekvenser barnäktenskap kunde få, men genom en ungdomsgrupp har hon fått ännu mer kunskap. I ungdomsgruppen har hon dessutom lärt sig om globala konventioner om flickors och kvinnors rättigheter.

Nu har hon övertygat sin mamma om att inte bli bortgift. Hennes mål är solklart: avsluta gymnasiet och sedan fortsätta på universitetet.

– Jag lärde mig också om ledarskap, och tack vare de andra i gruppen fick jag ett starkare självförtroende, säger Rumpa.

Nu har hon övertygat sin mamma om att inte bli bortgift. Hennes mål är solklart: avsluta gymnasiet och sedan fortsätta på universitetet.

Det Sida-stödda projektet Building Better Future for Girls syftar till att minska antalet barnäktenskap drastiskt till år 2021 i distriktet Kurigram. Målet är att inga flickor och pojkar under 15 år ska gifta sig och att antalet barnäktenskap för ungdomar under 18 år ska minska med en tredjedel. I Kurigram bor drygt två miljoner människor och området är ett av de fattigaste distrikten i Bangladesh.

Drivs av Plan International

Building Better Future for Girls drivs av Plan International Bangladesh, som samarbetar med den lokala organisationen Rangpur-Dinaipur Rehabiliation Services (RDRS). De politiskt ansvariga i distriktet och projektteamet hoppas att utvecklingen ska gå fort. Distriktet har antagit en distriktplan i linje med den nationella lagen för att få slut på barnäktenskap.

Barnäktenskap i siffror

Bangladesh är det land i världen där störst andel tjejer under 15 år blir bortgifta. Kurigram är det distrikt som har högst andel barnäktenskap i Bangladesh. 69 procent gifter sig innan 18 år, jämfört med 52 procent i hela Bangladesh. 

Unga tjejer tar större plats

Det är en stor utmaning att ändra beteende och bryta gamla normer och sociala mönster i ett samhälle – till största del på landsbygden – där barn och framför allt flickor inte får yttra sig. Det tydligaste resultatet av projektet hittills är att de unga tjejerna har vunnit kraft och kan påverka.

Rumpa bor på en gård i den lilla byn Pora. Hennes mamma berättar att orsaken att hon ville att dottern skulle gifta sig tidigt var att hon skulle få skydd från våld och en inkomst. Familjen själv har inte mycket pengar och pappan har ett funktionshinder.

– Jag har övertygat mamma om att om jag utbildar mig så kan jag få ett bra arbete och därefter kan jag försörja hela familjen, säger dottern och håller om sin mamma.

Jag har övertygat mamma om att om jag utbildar mig så kan jag få ett bra arbete och därefter kan jag försörja hela familjen.

Rumpa Jannatul Rupa

Bredvid dem står en av projektets frontfigurer, Dhaneswari Rapi som är uppvuxen i samma område. Dhaneswari stöttar ungdomarna och hennes närhet till de unga tjejerna driver projektet framåt. Vid möten bland vuxna finns det en vilja till förändring, även om det tar tid. Men det är de unga tjejernas röster som hörs starkast och deras rop på förändring är tydliga.

Det finns också religiösa ledare, skollärare, studenter och kampanj-pappor som agerar för förändring. Pappor knackar dörr i hem där barnäktenskap är på gång, och har i många fall lyckats stoppa planerna genom starka argument som att bortgifta flickors liv kan stå på spel och att det är olagligt.

– När män och pojkar övertygats om hur farligt det är, kan de i sin tur sprida orden vidare, säger en engagerad pappa, vid ett av byns gruppmöten.

Fotboll bryter normer

För att bryta stereotypa könsroller och öka jämställdheten har man startat fotbollslag för tjejer. När tjejerna till exempel spelar fotboll ökar flickors och kvinnors värde och normer börjar sakta förändras. Här i en Madrasah-skola i Panchgachi Union. Bild: Ylva Sahlstrand/Sida

Fotboll och cykling för tjejer bryter mot normen

För att bryta stereotypa könsroller och öka jämställdheten har man också startat fotbollslag för tjejer eller försett dem med cyklar, så att de kan ta sig hem snabbt vid skymning. När tjejerna spelar fotboll, cyklar fritt på gatorna, eller får större utrymme vid möten ökar flickors och kvinnors värde och normer börjar sakta förändras.

– Jag känner mig fri då jag cyklar! utropar en tjej.

Förutom attitydförändringar behövs också en ekonomisk trygghet för att det ska gå framåt.

– Nästa steg för mig är att få ett stipendium eller stöd för resten av min utbildning. Jag tar en dag i taget. Jag tänker inte på att gifta mig, inte ens när jag fyllt 18 år, säger Rumpa.

Building better futures for girls:

Samarbetspartner: Plan International. Den organisation som genomför projektet i Kurigram är Rangpur-Dinaipur Rehabiliation Services (RDRS).

Sidas stöd: 38 miljoner kronor under perioden 2017-2022

I projektet ingår:

  • opinionsbildning gentemot parlamentsledamöter och Utrikesdepartementet,
  • opinionsbildning på distriktsnivå
  • stöd till genomförandet av distriktsplanen mot barnäktenskap, och
  • stöd till mobilbaserat system för ålderskontroll när äktenskap registreras.

    Plan Internationals arbete i Bangladesh

Uppdaterad: 22 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning