Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Bangladesh

Fattigdomen i Bangladesh har minskat stadigt sedan 1990-talet men är fortfarande utbredd. Den demokratiska utvecklingen går åt fel håll och landet är sårbart för klimatförändringar och naturkatastrofer. Sidas utvecklingssamarbete fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa, klimat och miljö.

Så går utvecklingen framåt

Allt fler vaccineras

Hälsovården i Bangladesh drabbades hårt av pandemin, men vårdpersonalen på landets vårdinrättningar ökar nu i antal och antalet barn som får vaccin är på samma nivå som innan pandemin.1

Miljö och klimat allt viktigare

Bangladesh ligger i framkant när det gäller policyer och lagstiftning inom miljö och klimat, även om de behöver bli bättre på att genomföra dem. Miljö och klimat blir en allt viktigare politisk fråga.

Produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor

Arbetsmarknadens parter har tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetsvillkoren för landets arbetare. Det är ett viktigt steg framåt både för enskilda människor och för landets internationella handelsförbindelser.

Många utmaningar kvarstår

30 %

av befolkningen bedöms leva i fattigdom. Efter att under flera år ha minskat kraftigt ökade fattigdomen igen. Det beror bland annat på pandemins negativa effekter med nedstängningar och restriktioner.2

Brister inom mänskliga rättigheter

Politiska och medborgerliga rättigheter befinner sig fortsatt under hårt tryck och det demokratiska utrymmet krymper. Kommande nationella val år 2023 medför en risk för ökade politiska oroligheter och fortsatta inskränkningar.

Barn mer utsatta

Skolnedstängningar och fattigdom har drabbat barnen hårt och andelen barnäktenskap i Bangladeshs ha ökat markant.3 Barnarbete har också ökat.4

Berättelser om biståndet

Sidas forskningssamarbeten i Bangladesh tar fram billiga och enkla lösningar som räddar liv

I över fyrtio år har folkhälsoorganisationen icddr,b i Bangladesh och Sida varit forskningspartners. Tillsammans har de tagit fram koleravaccin och en förslossningsmatta som minskar mödradödlighet. Nu tittar de på hur de kan hjälpa kvinnor som är underviktiga under graviditeten att få i sig tillräckligt med mat. Och forskningen pekar på att svärmödrar kan vara svaret.

Två sorters bistånd i Bangladesh

I Bangladesh bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: March 16, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning