Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sverige ger mångmiljonstöd för att förhindra miljökatastrof i Röda havet

En förfallen oljetanker som ligger förankrad utanför Jemens kust i Röda havet riskerar att orsaka en miljökatastrof med enorm påverkan på marint liv, jordbruk, fiske och människors hälsa. Analytiker bedömer att en läcka är nära förestående och den skulle kunna bli fyra gånger värre än den från oljetankern Exxon-Valdez i slutet av 1980-talet. Arbetet med att förhindra en katastrof brådskar, och biståndsmyndigheten Sida bidrar med 30 miljoner kronor till FN:s arbete för att förebygga katastrofen.

Oljan ska flyttas till säkert förvar

Efter intensiva förhandlingar och förberedelser står FN, med svenskt stöd, inför ett genombrott som skulle göra att oljan från den sönderfallande tankern kan flyttas till säkert förvar.

– Här står mycket på spel för miljontals människor, djurliv och länder i området kring Röda havet. Genom ett internationellt samarbete bidrar vi till att förhindra en miljökatastrof av monumentala mått, säger Maria Selin, biståndsråd på ambassaden i Amman och chef för Sidas regionala utvecklingssamarbete i Mellanöstern och Nordafrika.

Den jättelika oljetankern FSO Safer innehåller uppskattningsvis 1,1 miljoner fat olja. Sedan Jemen-konflikten började har fartyget inte kunnat underhållas och har med åren förfallit alltmer. Enligt analytiker är en läcka nära förestående och den skulle orsaka ett enormt utsläpp där ett saneringsarbete bedöms kunna kosta uppåt 20 miljarder dollar.

Miljöfara

Oljetankern FSO Safer utanför Hodeidah i Jemen. Foto: Piet Sinke, CC

Kan drabba miljoner människor

Vid sidan av de ekonomiska implikationerna skulle en läcka få förödande effekter på miljön, påverka uppåt ett tusen olika arter av marint liv, förstöra ekosystem och slå ut stora delar av fiskebeståndet för en mycket lång tid framöver.

– Det här skulle kunna få allvarliga och direkta konsekvenser för tolv miljoner människor i Jemen och samhällen runt Röda havskusten. Det marina ekosystemet skulle drabbas hårt vilket får betydande konsekvenser för både jordbruk och fisket och ger människor stora hälsoproblem, säger Maria Selin.

Sida stöttar arbetet för att hantera oljan

Arbetet med att hantera FSO Safer har pågått under flera år och försvårats av kriget i Jemen. Sverige har genom Sida och tillsammans med andra givare stöttat arbetet sedan 2020 och efter konsultationer med ett flertal nyckelaktörer har man nu kommit fram till en lösning. En omfattande operation kommer nu att inledas som innebär att man under FN:s ledning flyttar oljan från den förfallna tankern till ett säkert förvar.

Den totala budgeten för arbetet uppskattas till 80 miljoner dollar och den 11 maj 2022 står FN tillsammans med Nederländerna värd för en internationell givarkonferens för att mobilisera ytterligare stöd för arbetet.

– Det är ett svårt och komplicerat men nödvändigt arbete vi står inför, och vi behöver göra detta skyndsamt för att minimera risken, säger Maria Selin, Sidas biståndsråd i Amman.

Publicerad: May 10, 2022