Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Jemen

Sedan 2014 är det inbördeskrig i Jemen. Flera länder i regionen involveras i de väpnade konflikterna. Civilbefolkningen är hårt drabbad; den humanitära krisen anses vara världens största - två tredjedelar av befolkningen är beroende av humanitär hjälp. Det svåra säkerhetsläget gör det besvärligt att nå vissa delar av landet vilket försvårar Sidas humanitära arbete. Läget har förvärrats ytterligare under 2020.

Den humanitära situationen i Jemen

Mer än 20 miljoner människor, två tredjedelar av befolkningen i Jemen, behöver humanitärt bistånd. Mer än hälften av dem är barn.¹

Konflikten i Jemen har sedan 2014 tagit mer än 230 000 människoliv, enligt FN. Under 2020 trappades kriget upp och 172 000 människor tvingades fly från sina hem. Sedan krisen startade har cirka 4 miljoner människor tvingats fly. De blir internflyktingar som bor i provisoriska läger, skolor eller inhysta i privata hem.²

Pandemin ökar behoven

Utbrott av sjukdomar, naturkatastrofer, ekonomiska kriser samt brist på bränsle försvårar den redan allvarliga situationen. Covid-19-pandemin har spätt på behoven ytterligare. Matbrist och undernäring är på oroväckande nivåer i Jemen. Tillgången till basala samhällstjänster är fortsatt begränsad.³

Situationen väntas förvärras ytterligare under 2021, bland annat på grund av minskad finansiering från många givarländer. Man räknar med att 16,2 miljoner människor kommer att gå hungriga i år.4

Så stödjer Sida Jemens civilbefolkning

Sveriges humanitära stöd till Jemen har vuxit det senaste decenniet och är nu uppe i närmare 2 miljarder kronor 2011 – 2020.

Det försämrade säkerhetsläget i Jemen har gjort det svårare för att jobba humanitärt i landet.

Arbetet kompliceras både av bristande respekt för internationell humanitär rätt från de stridande parterna och av svårigheter att nå visa områden. Det är främst i de norra delarna som det är svårt att få tillträde. Det har gjort att nio miljoner människor inte kunnat nås av humanitärt bistånd under 2020.

Humanitär fond för akuta insatser

Yemen Humanitarian Fund (OCHA) stödjer många sektorer och lokala organisationer. Stödet går till akuta insatser inom ett flera områden i samhället.

Yemen Humanitarian Funds (OCHA) webbplats

Effektivare kontantstöd under covid-19

Under covid-19-pandemin har International Rescue Committee (IRC) stöttat sårbara hushåll i Jemen med kontantstöd och mat. I samband med att distributionen covid-19–anpassades och kontantstöd delades ut via mobiltelefoner kunde 30 procent fler hushåll nås än normalt.

Om IRC:s insatser i Jemen

Aktiviteter för marginaliserade grupper

IRC driver aktivitetscenter med fokus på internflyktingar och särskilt drabbade hushåll. Ett mål är att erbjuda aktiviteter åt minoritetsgrupper och personer med funktionsnedsättningar och skapa bättre livsförutsättningar för marginaliserade grupper.

Näringsrik mat och vaccin till barn

FN:s barnfond (Unicef) jobbar bland annat med att förse barn och mödrar med näringsrik mat. I stödet ingår att öka tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet, samt utbildning. Unicef spelar även en nyckelroll när det gäller att förse befolkningen med vaccin för exempelvis polio.

Om arbetet i Jemen på Unicefs webbplats

Fler toaletter och mer rent vatten

Brist på rent vatten och toaletter drabbar över 20 miljoner människor i Jemen. Det gör att sjukdomar lättare sprids och påverkar också sårbara barn och spädbarn. Internationella rödakorskommittén (ICRC) är en av flera organisationer som jobbar för att öka tillgången till rent vatten, toaletter och möjligheten att tvätta sig.

Om Röda Korsets arbete i Jemen

Skolor rustas upp och byggs

Norska flyktingrådet har bidragit till att bygga skolor och att bygga ut och renovera skadade skolbyggnader så att fler barn kan få gå i skolan. Det har resulterat i fler klassrum,  tillgång till rent vatten och separata toaletter för pojkar och flickor.

Om Norska flyktingrådets arbete i Jemen

Förhindrar barn- och tvångsäktenskap

Rädda Barnen har länge arbetat med ett stort nätverk av lokala partnerorganisationer i Jemen. Stödet går till insatser inom olika områden, som mat, sjukvård, utbildning och till att förhindrabarn- och tvångsäktenskap, barnarbete och tvångsrekrytering av barn till väpnade grupper. Rädda Barnens arbete försvårades under 2020.

Om arbetet i Jemen på Rädda Barnens webbplats

Psykosocialt stöd till barn

Islamic Relief har hög närvaro i Jemen och har relativt gott tillträde inom landet. Islamic Relief delar varje månad ut mat till 2,2 miljoner familjer. De har också utrustat 21 sjukhus och kliniker som behandlar sårade, sjuka och undernärda människor. Jemens hälso- och sjukvårdssystem har kollapsat under den långdragna konflikten. Ett annat fokusområde är att stötta barn genom bland annat psykosociala stödaktiviteter.

Om arbetet i Jemen på Islamic Reliefs webbplats

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Jemen utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: 3 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning