Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Jemen

Sedan 2014 pågår ett inbördeskrig i Jemen. Det involverar flera länder i regionen och drabbar befolkningen hårt. Den humanitära krisen i Jemen anses i dag vara världens största. Enligt FN är över 80 procent av den jemenitiska befolkningen beroende av humanitär hjälp för att klara vardagen. På grund av det svåra säkerhetsläget är det utmanande för Sida och andra givare att arbeta i landet. Läget har förvärrats ytterligare under 2020.

Berättelser om biståndet

Neutral medierapportering viktigt för att nå fred i Jemen

Jemen är ett av världens farligaste länder att vara journalist i, och rankas av Reportrar utan gränser på plats 167 av 180 länder. Mustafa och Aseel* är jorunalister från Jemen och deltar i ett Sida-stött medieprojekt för neutral rapportering.

Två män står bredvid varandra. De har jackor och ler in i kamerna.

Humanitärt stöd i Jemen

Mer än 20 miljoner människor, 66 procent av befolkningen i Jemen, behöver humanitärt bistånd. Mer än hälften av dem är barn.

Konflikten i Jemen har sedan 2014 tagit mer än 230 000 människoliv, enligt FN. Under 2020 trappades kriget upp. 172 000 människor tvingades fly från sina hemvilket gör att cirka 4 miljoner människor har tvingats fly sedan krisen startade. De blir internflykringar som bor i provisoriska läger, skolor eller inhysta i privata hem.

Matbrist och undernäring är den viktigaste orsaken till att människor i Jemen behöver hjälp. Krisen har förvärrats av den globala nedstängningen till följd av covid-19. Regeringen har fått svårt att betala ut löner och pensioner till offentligt anställda. Samhällets tjänster till medborgarna har försämrats.

Situationen väntas förvärras ytterligare under 2021, bland annat eftersom golfstaterna drastiskt har minskat sitt stöd till Jemen. Man räknar med att 16,2 miljoner människor kommer att gå hungriga i år.

Så stödjer Sida Jemen

Konflikten i Jemen har sedan 2014 tagit mer än 230 000 människoliv enligt FN. Mer än 20 miljoner människor, 66 procent av befolkningen, behöver humanitärt bistånd. Mer än hälften av dem är barn.

Under 2020 intensifierades konflikten och kriget trappades upp. Det gjorde att 172 000 människor tvingades fly från sina hem. Totalt har cirka 4 miljoner människor tvingats fly sedan krisen startade.

Internflyktingar lever under svåra förhållanden i tillfälliga läger, skolor eller privata bostäder. 15 procent av internflyktingarna har någon funktionsnedsättning.

Humanitär fond för akuta insatser

Yemen Humanitarian Fund (OCHA) stödjer många sektorer och lokala organisationer. Stödet går till akuta insatser inom ett flera områden i samhället.

Yemen Humanitarian Funds (OCHA) webbplats

Bättre pengahantering under covid-19

Under covid-19-pandemin har International Rescue Committee (IRC) stöttat sårbara hushåll i Jemen med pengar och mat. I samband med att distributionen corona-anpassades och pengarna delades ut till mobiltelefoner kunde 30 procent fler hushåll nåddes än normalt.

Om IRC:s insatser i Jemen

Skyddar flickor och kvinnor

International Rescue Committee (IRC) jobbar bland annat med skydd för kvinnor och flickor i södra Jemen. De driver allaktivitetscenter med fokus på internflyktingar och särskilt drabbade hushåll. Ett mål är att engagera minoritetsgrupper och personer med funktionsnedsättningar.

Om IRC:s arbete i Jemen

Näringsrik mat och vaccin till barn

FN:s barnfond Unicef jobbar bland annat med att förse barn och mödrar med näringsrik mat. I stödet ingår att öka tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet, samt utbildning. Unicef spelar även en nyckelroll när det gäller att förse befolkningen med vaccin för exempelvis polio.

Om arbetet i Jemen på Unicefs webbplats

Fler toaletter och mer rent vatten

Brist på rent vatten och toaletter drabbar över 20 miljoner människor i Jemen. Det gör att sjukdomar lättare sprids och påverkar också sårbara barn och spädbarn. Internationella Röda Korset (ICRC) är en av flera organisationer som jobbar för att öka tillgången till rent vatten, toaletter och möjligheten att tvätta sig.

Om Röda Korsets arbete i Jemen

Skolor rustas upp och byggs

NRC Flyktinghjälpen har bidragit till att bygga skolor och att bygga ut och restaurera skadade skolbyggnader så att fler barn kan få gå i skolan. Det har resulterat i fler klassrum, staket runt skolor, dricksvattenfontäner och separata toaletter för pojkar och flickor.

Om NRC Flyktinghjälpens arbete i Jemen

Förhindrar barnäktenskap och barnarbete

Rädda Barnen har länge arbetat med ett stort nätverk av lokala partnerorganisationer i Jemen. Stödet går till insatser inom olika områden, som mat, sjukvård, utbildning och till att förhindra barnäktenskap, barnarbete och att barn blir barnsoldater. Rädda Barnens arbete försvårades under 2020. Jemens utrikesdepartement dröjde med att godkänna deras avtal vilket gjorde att pengarna inte nådde fram som de skulle. Sida kommer att ha en nära dialog med Rädda barnen under 2021 för att se till att allt fungerar.

Om arbetet i Jemen på Rädda Barnens webbplats

Psykosocialt stöd till barn

Islamic Relief har hög närvaro på plats och har hittills kunnat stötta människor utan att hindras av lokala myndigheter. Islamic Relief delar varje månad ut mat till 2,2 miljoner familjer. De har också utrustat 21 sjukhus och kliniker som behandlar sårade, sjuka och undernärda människor. Jemens hälso- och sjukvårdssystem har kollapsat under den långdragna konflikten. Ett annat fokusområde är att stötta barn genom bland annat psykosociala stödaktiviteter. Islamic Relief planerar under 2021 att utöka sin hjälp till svårtillgängliga områden i Hodeidah (västra delen) och Lahj (i söder).

Om arbetet i Jemen på Islamic Reliefs webbplats

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Jemen utgår från en årlig krisanalys, på engelska. Här kan du ladda ned den.

Uppdaterad: 26 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning