Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Jemen

Sedan 2014 pågår ett inbördeskrig i Jemen som involverar flera länder i regionen och drabbar befolkningen hårt. Den humanitära krisen i landet är i dag världens största. Enligt FN är över 80 procent av den jemenitiska befolkningen, beroende av humanitär hjälp för att klara vardagen. På grund av det svåra säkerhetsläget är det svårt för Sida och andra givare att arbeta i landet.

Berättelser om biståndet

Neutral medierapportering viktig för att nå fred i Jemen

Jemen är ett av världens farligaste länder att vara journalist i, och rankas av Reportrar utan gränser på plats 167 av 180 länder. Mustafa och Aseel* är jorunalister från Jemen och deltar i ett Sida-stött medieprojekt för neutral rapportering.

Humanitärt stöd i Jemen

Konflikten har sedan 2014 tagit ca 100 000 människoliv och omkring 24 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Internflyktingar lever under svåra förhållanden i tillfälliga läger, skolor eller privata bostäder. 75 procent av internflyktingarna är kvinnor och barn.

Så stödjer Sida Jemen

Sida och Sverige var en av de första länderna att gå in med humanitärt stöd till Jemen och vi spelar även en roll i arbetet runt fredskonsultationerna. Det försämrade säkerhetsläget i Jemen har gjort det svårare för Sida och andra organisationer att jobba humanitärt i landet.

Humanitär fond för akuta insatser

Yemen Humanitarian Fund (OCHA) stödjer många sektorer och lokala organisationer. Stödet går till akuta insatser inom ett flertal olika områden i samhället.

Yemen Humanitarian Funds (OCHA) webbplats

Förhindrar barnäktenskap och barnarbete

Rädda Barnen har arbetat länge i Jemen med ett stort nätverk av lokala partnerorganisationer. Stödet går bland annat till temporära utbildningsinsatser och att förhindra barnäktenskap, barnarbete och rekrytering av barnsoldater.

Om arbetet i Jemen på Rädda Barnens webbplats

Näringsrik mat till barn och mödrar

FN:s barnfond Unicef skyddar barn och jobbar bland annat med att förse barn och mödrar med näringsrik mat. Stödet inkluderar att öka tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet, samt utbildning.

Om arbetet i Jemen på Unicefs webbplats

Mat och vatten till internflyktingar

FN-organet IOM (International Organization for Migration) ger tillsammans med andra organisationer stöd till flyktingar, internflyktingar och migranter. Stödet under 2020 går bland annat till mat, vatten och sanitet.

Om arbetet i Jemen på IOM:s (International Organization for Migration) webbplats

Möjlighet att försörja sig

Islamic Relief fokuserar under 2020 på matförsörjning i kombination med rent vatten och sanitet, och att skapa möjligheter för människor att försörja sig.

Om arbetet i Jemen på Islamic Reliefs webbplats

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Jemen utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: 12 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning