Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Mer stöd till Somalia på gränsen till svältkatastrof

Somalia har drabbats av den värsta torkan på 40 år och 6,7 miljoner människor saknar tillräckligt med mat enligt FN:s kontor för humanitärt bistånd. De varnar för en svältkatastrof, mer allvarlig än under svältkatastrofen 2010–2011 på Afrikas Horn då mer än 250 000 somalier dog. Biståndsmyndigheten Sida har nu beslutat om humanitärt stöd på 40 miljoner kronor och har hittills i år bidragit med 226 miljoner till den svåra krisen.

Pregnant women Somailia

På gränsen till svältkatastrof

En gravid kvinna får hjälp på hälsokliniken i flyktinglägret för internflyktingar i nordöstra Baidoa, Somalia. Foto: OCHA/Seema Ghazi

– För de här människorna är torkan en klimatkatastrof och en ny verklighet, och inte något som händer ”sedan”. Konsekvensen är att hundratusentals människor är i riskzonen för svält i år, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära bistånd som reste till Somalia i slutet av september för att träffa drabbade människor och de hjälporganisationer Sida ger stöd till.

Svår torka och höga matpriser

Nästan hela landet är drabbat av svår eller extrem torka då regnsäsongerna har varit otillräckliga två år i rad. Även nästa regnsäsong som borde komma snart väntas bli dålig. Skördarna har minskat dramatiskt eller uteblivit, och mindre tillgång till mat har lett till högre matpriser. Många har nu inte råd att köpa mat.

Sidas stöd på ytterligare 40 miljoner kronor går till FN:s humanitära landfond i Somalia. Stödet förmedlas vidare till de internationella och lokala organisationer som är bäst lämpade att nå ut med insatser för att rädda liv och lindra nöd. Alla organisationer som får stöd av Sida bidrar genom FN-fonden till att utöka livräddande insatser, däribland kontantstöd, vatten och sanitet, olika sorters hälsostöd, tak över huvudet och stärkt skydd för kvinnor och barn.

Inga reserver att ta av

Jakob Wernerman besökte Somalia tillsammans med Sidas chef för det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Somalia, Anna Saleem Högberg. På plats träffade de representanter för olika myndigheter, biståndsorganisationer och lokalsamhällen.

– Alla gav oss samma budskap, att torkan är enormt svår, att människor är sjuka, svaga och undernärda och att situationen förvärras snabbt eftersom man inte har några reserver att ta av längre, säger Jakob Wernerman.

Svält på högsta nivån

Under resan besökte de olika områden och organisationer i Somalia och Kenya. Hungersituationen ser ut att leda fram till svält.

Distrikten Baido och Burhakaba som ligger i Bayregionen i centrala Somalia är på gränsen till en svältkatastrof. Eftersom prognoserna för den kommande regnperioden är dystra väntas torkan fortsätta och de humanitära behoven att öka under resten av året och början av 2023. Även under svältkatastrofen 2011 var Bay ett av de svårast drabbade områdena.

Utbrott av kolera och mässling försvårar

Situationen riskerar att försvåras än mer av de utbrott av kolera och mässling som rapporteras. Bland befolkningen finns en relativt låg vaccinationsgrad och för den som drabbats av undernäring ökar därmed risken för dödlighet. 6,7 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten eller sjukvård och 7,1 miljoner har ingen trygg livsmedelsförsörjning. 1,8 miljoner barn under fem års ålder hotas av akut undernäring fram till juni 2023.

I dagsläget beräknas 1,1 miljoner somalier vara på flykt inom landet på grund av torkan och konflikt varav drygt 750 000 har flytt under 2022. Situationen i internflyktinglägren och på landsbygden är fortsatt svår, med oroväckande siffror vad gäller undernäring, sjukdomar och skyddsproblematik för kvinnor och barn.

– Situationen var allvarlig också under den svåra torkan 2016–2017 i Somalia och då var en snabb mobilisering och snabbt agerande bland humanitära aktörer som Sida avgörande. Tyvärr ser läget värre ut i år och för 2023, och mycket jobb och resurser kommer att behövas för att undvika en svältkatastrof, säger Jakob Wernerman.

Precis som då är tillträdet för humanitära aktörer i vissa områden begränsat på grund av väpnad konflikt och hot från terrorgruppen al-Shabaab.

Fakta om situationen i Somalia:

  • 2,2 miljoner somalier är i ett akut svårt tillstånd vad gäller otrygg livsmedelsförsörjning och 300 000 människor är i ett katastrofalt tillstånd och riskerar att dö av svält före årsskiftet.
  • En svältkatastrof föreligger och kan i oktober komma att utropas i distrikten Baidoa and Burhakaba som ligger i Bay-regionen.
  • Sida har tidigare under 2022 beslutat om att ge stöd på 186,1 miljoner kronor från det humanitära anslaget till krisen i Somalia, och med det nya stödet har Sida sammanlagt bidragit med drygt 226 miljoner till de drabbade.
  • Då prognoserna för den kommande regnperioden är dystra väntas torkan fortsätta och de humanitära behoven att öka under återstoden av 2022 och början av 2023. 

Publicerad: October 6, 2022