Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Somalia

Decennier av väpnad konflikt mellan olika grupper, svag politisk styrning och återkommande klimatrelaterade kriser har slagit hårt mot Somalias befolkning. Sverige är en av de största givarna och stödjer bland annat fredsbyggande, demokrati, mänskliga rättigheter och jämlik hälsa samt verkar för frågor som rör miljö, klimat och energi.

Så går utvecklingen framåt

Innovativt näringsliv

Under de årtionden som Somalia som stat har varit relativt frånvarande, har näringslivet växt sig starkt och innovativt. Kommunikationsteknik har blivit en viktig del av ekonomin. Tre fjärdedelar av den vuxna befolkningen använder exempelvis mobila banktjänster.1

Mödradödligheten har minskat

Mödradödligheten har minskat under de senaste 20 åren, men nivåerna är fortfarande mycket höga.2

Många utmaningar kvarstår

45 %

av kvinnor mellan 20 och 24 år gifter sig innan de fyllt 18 år. 99 procent av flickor och kvinnor mellan 15 och 49 år tvingas genomgå könsstympning.3 Våld i nära relationer är vanligt. Nya lagförslag som skulle innebära en ytterligare försämring inom området sexuell och reproduktiv hälsa oroar.

Extrem torka

Nästan hälften av den somaliska befolkningen, över 8 miljoner människor behöver livräddande humanitärt bistånd.4

Korruption genomsyrar samhället

Somalia rakas på plats 180 av totalt 180 länder i Transparency Internationals korruptionsindex för 2022.5

Många brott mot människors rättigheter

Situationen gällande demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter är allvarlig. Alla parter i de pågående väpnade konflikterna begår brott mot människors rättigheter. Tillgången till formell rättvisa är begränsad, särskilt på landsbygden.

Aden Abdi tillsammans med två av sina döttrar.

Berättelser om biståndet

Bättre rustade för torkan i Somalia

Efter den svåra torkan i Somalia för ungefär tio år sedan gick sju biståndsaktörer samman och startade Somalia Resilience Programme. I dag står 285 000 människor i 170 samhällen bättre rustade att överleva torka och andra naturkatastrofer.

Två sorters bistånd i Somalia

I Somalia bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: February 23, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning