Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Somalia

Decennier av väpnad konflikt mellan olika grupper, svag politisk styrning och återkommande klimatrelaterade kriser har slagit hårt mot Somalias befolkning. Sverige är en av de största givarna och stödjer bland annat fredsbyggande, demokrati, mänskliga rättigheter och jämlik hälsa samt verkar för frågor som rör miljö, klimat och energi.

Sidas bistånd i Somalia 2021

Totalt bistånd 911439000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 723697000 SEK, Humanitärt stöd 187742000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Andelen kvinnor i parlamentet ökar

Över 20 procent av parlamentsledamöterna i Somalia är kvinnor. 2016 beslutades att 30 procent av platserna i parlamentet är reserverade för kvinnor. Kvoten är ännu inte uppnådd, men andelen kvinnor har ökat.1

Innovativt näringsliv

Under de årtionden som Somalia som stat har varit relativt frånvarande, har näringslivet växt sig starkt och innovativt. Kommunikationsteknik har blivit en viktig del av ekonomin. Tre fjärdedelar av den vuxna befolkningen använder exempelvis mobila banktjänster.2

Mödradödligheten har minskat

Mödradödligheten har minskat avsevärt under de senaste 20 åren, men nivåerna är fortfarande mycket höga.3

Många utmaningar kvarstår

45 %

av kvinnor mellan 20 och 24 år gifter sig innan de fyllt 18 år. Över 90 procent av landets kvinnor tvingas genomgå könsstympning.4 Våld i nära relationer är vanligt. Nya lagförslag som skulle innebära en ytterligare försämring inom området sexuell och reproduktiv hälsa oroar.

Korruption genomsyrar samhället

I Transparency Internationals korruptionsindex hamnade Somalia 2021 på 178:e plats av 180.5

Många brott mot människors rättigheter

Situationen gällande demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter är allvarlig. Alla parter i de pågående väpnade konflikterna begår brott mot människors rättigheter. Tillgången till formell rättvisa är begränsad, särskilt på landsbygden.

Aden Abdi tillsammans med två av sina döttrar.

Berättelser om biståndet

Bättre rustade för torkan i Somalia

Efter den svåra torkan i Somalia för ungefär tio år sedan gick sju biståndsaktörer samman och startade Somalia Resilience Programme. I dag står 285 000 människor i 170 samhällen bättre rustade att överleva torka och andra naturkatastrofer.

Två sorters bistånd i Somalia

I Somalia bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: October 3, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning