Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Fler får sol-el i Afrika och Asien med Sidastödda lån

Genom ett nytt samarbete ska biståndsmyndigheten Sida öka tillgången till smarta solcellslösningar för människor utanför det fasta elnätet i Afrika söder om Sahara och i Asien. Satsningen ska ge 2,3 miljoner människor tillgång till moderna energitjänster. Totalt möjliggörs investeringar på 4,4 miljarder kronor.

Mini-griden förser byar med el

I bakgrunden syns en mini-grid, en container med solpaneler som kan förse byar med elektricitet utanför det fasta elnätet. Här i byn Ngwerere i utkanten av Zambias huvudstad Lusaka. Foto: Sida

Tillsammans med investeringsfonden Mirova Gigaton Fund och Sidas norska motsvarighet Norad möjliggörs utlåning till företag som levererar småskaliga ellösningar i Afrika och Asien. Dessa småskaliga och fristående elnät och hemmasolsystem i byar ska ge människor ökad tillgång till soldriven energi som förenklar livet. Lösningarna ska även bidra till batterilagring av el och att ersätta dieseldrivna generatorer för små och medelstora företag.

Satsningen ska bidra till ökad tillgång till moderna och rena energitjänster. Tillgång till energi är en förutsättning för fattigdomsbekämpning och utveckling. Det möjliggör jobb, bidrar till ökade inkomster och högre produktivitet. Samtidigt ger det miljövinster bland annat genom ökad motståndskraft mot klimatförändringar.

Det är viktigt att energilösningar som ger människor möjlighet att öka sina inkomster och motståndskraft mot klimatförändringar kommer på plats.

Henrik Riby rådgivare på biståndsmyndigheten Sida

Hållbara och tillgängliga energilösningar

– Det är viktigt att energilösningar som ger människor och mindre företag möjlighet att öka sina inkomster och motståndskraft mot klimatförändringar kommer på plats. Genom stödet bidrar Sida till att öka marknadsmässiga energilösningar som även är socialt- och miljömässigt hållbara. Vi vill stimulera en god cirkel där ökade inkomster ger ökad levnadsstandard och produktivitet, säger Henrik Riby, rådgivare på biståndsmyndigheten Sida.

Sida har ställt ut en garanti till Mirova Gigaton Fund som reducerar risken för investerarna som valt att investera i fonden. Sida garanterar en risk på maximalt 590 miljoner kronor, vilket möjliggör utlåning upp till 4,4 miljarder kronor från fonden till företag som beviljas lån. Garantin har gjorts under Sidas regionala strategier för Afrika och Asien i samarbete med norska biståndsmyndigheten Norad.

En liten solpanel för hemmabruk

En annan lösning för soldriven el utanför det fasta elnätet är en liten solpanel som förser hushåll med elektricitet. Foto: Jason J Mulikita

2,3 miljoner får tillgång till el

Genom stödet räknar Sida att fler än 2,3 miljoner människor kommer att få förbättrad tillgång till moderna energitjänster och att mer än en halv miljon arbetstillfällen kommer att skapas. Ytterligare fördelar är att 3,8 miljoner ton koldioxidutsläpp kan undvikas. Dessutom bidrar investeringarna genom fonden även till hälsovinster genom minskade partikelutsläpp och ökad jämställdhet, då det skapas fler arbetstillfällen för kvinnor.

Sida finansierar flera liknande insatser för att nå de globala målen om global tillgång till energi:

  • Beyond the Grid Fund for Africa, som erbjuder resultatbaserad finansiering för sol-el utanför fasta elnätet
  • GET.pro, som genom transaktionsrådgivning bidrar till projekt och bistår regeringar och myndigheter att förbättra en hållbar energitransition
  • ESMAP, Världsbankens energirådgivningsprogram, som underlättar för och inkluderar samhällen, myndigheter, privat sektor, civilsamhällesorganisationer och givare.

Fakta bristen på el i Afrika

Över 770 miljoner människor i Afrika söder om Sahara och Asien saknar tillgång till elektricitet och mångdubbelt fler lider av återkommande strömavbrott. Finansieringsgapet är stort. Internationella energiorganet IEA bedömer att det för Afrika söder om Sahara krävs en sjufaldig ökning av dagens finansiering för att uppnå målet om allmän tillgång till elektricitet till 2030.

Publicerad: March 29, 2023