Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Allt fler misstankar om korruption och oegentligheter upptäcks och utreds

Sida blir allt bättre på att upptäcka korruption i de projekt myndigheten stöder. De organisationer Sida samarbetar med blir också bättre på att anmäla misstankar om korruption. Under 2020 anmäldes totalt 451 misstankar i 326 ärenden, jämfört med 261 ärenden 2019. Det visar Sidas årliga korruptionsrapport.

Alla misstankar följs upp

– Det är paradoxalt nog bra och viktigt att vi ser en fortsatt ökning av ärenden. Det betyder att vi, och de vi samarbetar med, blir allt bättre på att hitta och anmäla misstankar. Det är inte nödvändigtvis korruptionen som ökar, utan medvetenheten om hur viktigt det är att agera och rapportera alla misstankar, hur små de än är, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Alla misstankar om korruption, missförhållanden och oegentligheter följs upp. Om misstankarna bekräftas vidtar Sida alltid åtgärder – det kan handla om att stärka rutiner, att pengar betalas tillbaka eller att samarbetet avslutas. Förskingring, och att pengar använts till annat än det som avtalats, är precis som tidigare år de vanligaste misstankarna. De två kategorierna står tillsammans för över hälften av alla inkomna misstankar.

Kräver pengar tillbaka

I 70 procent av de ärenden som avslutades under 2020 bekräftades misstankarna. Den vanligaste påföljden är att Sida kräver att pengar som förskingrats eller använts på fel sätt betalas tillbaka. 2020 krävde Sida tillbaka 67 miljoner kronor, fördelat på 54 ärenden.

– Vårt antikorruptionsarbete har ett starkt fokus på att skydda biståndsmedel. Sida arbetar i länder där korruptionen är hög och där stat, myndigheter och kontrollsystemen ofta är svaga. Därför jobbar vi extra hårt för att skattebetalarnas pengar inte ska hamna i fel fickor utan nå de som behöver vårt stöd, säger Carin Jämtin.

Nya arbetssätt under pandemin

Pandemiåret 2020 har inneburit en särskild utmaning för biståndet, som fått ställa om ofta och snabbt för att möta nya och hastigt uppkomna behov. För att minska riskerna riktade Sida särskilt in sitt stöd på redan etablerade partners, kontrollerade noga behov hos projekten och delade ofta upp utbetalningar i mindre delar. Sida har dessutom hållit online-utbildningar för handläggare och samarbetspartners vid ett 20-tal tillfällen, förtydligat avtalsskrivningar och lyfter hela tiden vikten av att bekämpa korruption i möten och samtal med partners.

Trots de nya utmaningarna hittar vi sätt att arbeta på för att bekämpa korruption även under en pandemi.

Carin Jämtin generaldirektör, Sida

– Trots de nya utmaningarna hittar vi sätt att arbeta på för att bekämpa korruption även under en pandemi. För precis på samma sätt som pandemin drabbat de fattigaste länderna hårt så slår korruptionen alltid värst mot de svagaste och mest utsatta. Kommer vi inte till rätta med korruptionen får vi aldrig en rättvis, jämlik och jämställd värld, säger Carin Jämtin.

Sidas korruptionsrapport 2020

Sida publicerar varje år en rapport över det senaste årets inkomna misstankar om korruption och hur de har hanterats.
Sidas hantering av misstankar om korruption och oegentligheter inom biståndet.

Sidas arbete mot korruption

Arbete mot korruption är högt prioriterat för Sida.
Sidas arbete mot korruption

Publicerad: June 15, 2021