Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas hantering av misstankar om korruption och oegentligheter i biståndet

Årsrapport 2020

Sammanfattning

Korruption drabbar alltid de fattigaste och mest sårbara människorna hårdast. Det är ett av de största hindren för att ta sig ur fattigdom och förtryck. Särskilt hårt slår korruptionen mot flickor och kvinnor, ofta inom områden som utbildning och hälsa, utsatta områden under den rådande pandemin. Sidas årliga rapport över misstankar om korruption och oegentligheter i biståndet är ett led i det anti-korruptionsarbete som genomsyrar alla Sidas projekt.

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2021-06-15

Publikationstyp: -

Utgiven: 2021

Språk: Svenska

Författare: