Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Styrelsen

Sidas styrelse är det högsta ledningsorganet för myndigheten. Det är styrelsens ansvar att verksamheten bedrivs effektivt och rättssäkert samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Styrelsen ska också säkerställa att Sidas interna styrning och kontroll fungerar.

Styrelsen utses av regeringen och består av nio personer. Tillsammans har de den kompetens som krävs för Sidas olika verksamhetsområden, inklusive organisation och ekonomi. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv.

Genom löpande dialog med Sidas ledning ska styrelsen informera sig om Sidas uppdrag och besluta om direktiv och riktlinjer för den löpande verksamheten. Styrelsen beslutar bland annat om Sidas verksamhetsplan och budgetunderlag.

Sidas styrelse

 • Ordförande
 • Lars Amréus
 • Överintendent för Statens Maritima Muséer

Vice ordförande
Charlotta Gustafsson
Överdirektör, FRA

 • Ledamot
 • Emma Ihre
 • Hållbarhetschef, Embracer Group
 • Ledamot
 • Johannes Malminen
 • Ställföreträdande avdelningschef på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
 • Ledamot
 • Sverker Sörlin
 • Professor i idéhistoria vid KTH, Historiska studier.
 • Ledamot
 • Filippa Bergin
 • Hållbarhets- och affärsutvecklare
 • Ledamot
 • Victor Galaz
 • Forskare och docent, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
 • Ledamot
 • Bo Netz
 • Senior rådgivare, Trafikverket
 • Ledamot
 • Carin Jämtin
 • Generaldirektör, Sida

Uppdaterad: December 22, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning