Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Styrelsen

Sidas styrelse är det högsta ledningsorganet för myndigheten. Styrelsen har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten. Styrelsen utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv.

Styrelsen består av åtta ledamöter och en ordförande. Tillsammans innehar de den kompetens som krävs för Sidas verksamhetsområden, inklusive organisation och ekonomi.

Genom löpande dialog med Sidas ledning ska styrelsen informera sig om Sidas uppdrag samt besluta om direktiv och riktlinjer för den löpande verksamheten.

Sidas styrelse

 • Ordförande
 • Lars Amréus
 • Överintendent för Statens Maritima Muséer

Vice ordförande
Charlotta Gustafsson
Överdirektör, FRA

 • Ledamot
 • Emma Ihre
 • Hållbarhetschef, Embracer Group
 • Ledamot
 • Johannes Malminen
 • Ställföreträdande avdelningschef på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
 • Ledamot
 • Sverker Sörlin
 • Professor i idéhistoria vid KTH, Historiska studier.
 • Ledamot
 • Filippa Bergin
 • Hållbarhets- och affärsutvecklare
 • Ledamot
 • Victor Galaz
 • Forskare och docent, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
 • Ledamot
 • Bo Netz
 • Överdirektör, Trafikverket
 • Ledamot
 • Carin Jämtin
 • Generaldirektör, Sida

Uppdaterad: November 24, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning