Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Styrelsen

Sidas styrelse är det högsta ledningsorganet för myndigheten. Styrelsen har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten. Styrelsen utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv.

Styrelsen består av åtta personer. Tillsammans innehar de den kompetens som krävs för Sidas verksamhetsområden, inklusive organisation och ekonomi.

Genom löpande dialog med Sidas ledning ska styrelsen informera sig om Sidas uppdrag samt besluta om direktiv och riktlinjer för den löpande verksamheten.

Sidas styrelse

Ordförande
Yvonne Gustafsson
F.d. generaldirektör, Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, f.d. statssekreterare

Vice ordförande
Lars Amréus
Riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet.

Ledamot
Anders Wijkman
Författare och samhällsdebattör, f.d. riksdagsman och parlamentariker

Ledamot
Lena Hök
Hållbarhetschef, Skanska

Ledamot
Mia Horn af Rantzien
Verkställande direktör, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Ledamot
Peter Örn
Författare och föreläsare, f d generaldirektör Riksteatern och Sveriges Radio, f.d. partisekreterare

Ledamot
Sverker Sörlin
Professor i idéhistoria vid KTH, Historiska studier.

Ledamot
Filippa Bergin
Hållbarhets- och affärsutvecklare

Ledamot
Carin Jämtin
Generaldirektör, Sida

Uppdaterad: 22 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning