Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ojämlikhet i fokus på Världsaidsdagen

Varannan minut får en ung kvinna eller tonårstjej hiv. Endast hälften av alla barn som lever med hiv har tillgång till medicin. Världsaidsdagen uppmärksammas 1 december varje år. I år med fokus på ojämlikhet i vem som smittas och vem som får tillgång till läkemedel.

Lärare i klassrum i Tanzania

Världsaidsdagen 1 december

Sida arbetar både förebyggande och med behandling av hiv i de flesta projekt och program som vi stödjer inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). På bilden undervisar en lärare på Kivukoni Primary School i Tanzania sina elever i frågor som rör hiv och SRHR. Foto: GPE / Kelley Lynch

Halvering av nya fall

Förra året uppskattas 1,5 miljoner människor ha fått hiv. Det är en minskning med 54 procent sedan toppen 1996. Det beror på att fler personer testas och behandlas. Men Covid-19 pandemin störde tillgången till testning och miljontals flickor utsattes för fara när de tvingades stanna hemma från skolan. Förra året ökade antalet nya fall av hiv i vissa regioner i världen.

Varannan minut får en ung kvinna eller tonårstjej hiv. Endast hälften av alla barn som lever med hiv har tillgång till medicin. Detta är inte okej.

Sarah Thomsen Sidas verksföreträdare för hälsa och SRHR

– Varannan minut får en ung kvinna eller tonårstjej hiv. Endast hälften av alla barn som lever med hiv har tillgång till medicin. Detta är inte okej, säger Sarah Thomsen, Sidas verksföreträdare för hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Återigen ser vi att människor som lever i fattigdom, de som har minst makt i samhället får bära konsekvenserna för ofinansierade mediciner och avsaknad av förebyggande insatser, våld, skadliga sedvänjor och normer och diskriminerande lagstiftning.

Aids dödar fortfarande

Trots att antalet fall har minskat de senaste tio åren är aids fortfarande en pågående epidemi i många av världens länder och regioner. Under 2021 tog sjukdomen ett liv varje minut, 650 000 dödsfall. Detta trots effektiv hiv-behandling och verktyg för att förebygga, upptäcka och behandla infektioner. En ny rapport från UNAIDS hänvisar till de återstående enorma ojämlikheterna i tillgång till behandling och prevention som orsak.

Stigma och diskriminering är också en starkt bidragande faktor till det ökande antalet nya fall av hiv.

Sarah Thomsen Sidas verksföreträdare för hälsa och SRHR

– Stigma och diskriminering är också en starkt bidragande faktor till det ökande antalet nya fall av hiv, där till exempel män som har sex med män hindrats från att söka vård och har stängs ute från behandling, fortsätter Sarah Thomsen, Sidas verksföreträdare för hälsa och SRHR.

Sidas arbete mot hiv

Sida arbetar både förebyggande och med behandling av hiv i de flesta projekt och program inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Därutöver stödjer Sida program som riktar sig till människor som lever med hiv.

Några exempel:

  • REPSSI i södra Afrika ger bland annat psykosocialt stöd till människor som lever med hiv och aids.
  • Frontline AIDS driver policyfrågor för de mest marginaliserade.
  • 2gether4SRHR ser till att hiv och SRHR samt könsbaserat våld inkluderas på hälsokliniker i östra och södra Afrika.

Världsaidsdagen

Världsaidsdagen instiftades 1988. Syftet är att:

  • minnas alla som dött i aids
  • uppmärksamma och motverka det stigma som fortsätter orsaka psykisk ohälsa för personer som lever med hiv
  • motverka den diskriminering som hindrar tillgång till information och behandling.

I år uppmärksammas särskilt ojämlikhet i vem som smittas och vem som får tillgång till läkemedel.

Publicerad: December 1, 2022