Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Inga belägg för omvändelseterapi i svenskt bistånd

Det finns inga belägg för att det förekommer så kallad omvändelseterapi i verksamheter som får stöd från biståndsmyndigheten Sida. Detta visar en undersökning som Sida har gjort, efter att Dagens Nyheter publicerat en granskning.

Stöd till hiv- och aidsvård i Östafrika

Sida stödjer hiv- och aidsvård i Östafrika för människor i särskilt utsatta situationer. Här ingår bland annat hbtqi-personer, och det finns krav på att de organisationer som utför arbetet aktivt ska motarbeta det stigma och den diskriminering som är vanlig i flera afrikanska länder.

DN publicerade i december 2022 påståenden om att det förekom så kallad omvändelseterapi riktad mot hbtqi-personer i verksamheter som finansieras av Sida. Artikeln baserades på en granskning gjord av det afrikanska journalistnätverket Open Democracy i juli 2021.

Efter publiceringen efterfrågade Sida skyndsamma svar på dessa påståenden från vår samarbetsorganisation Fronline Aids och deras implementerande partners The AIDS Support Organisation (TASO) och Liverpool VCT (LVCT). De har nu tydligt redovisat sin syn på saken. Inga belägg har hittats för att omvändelseterapi förekommer i verksamheter som finansieras av Sida.

Sida ser ingen anledning att ändra eller säga upp de avtal vi har med våra samarbetsorganisationer. Vi arbetar tillsammans för att motverka diskriminering och stärka utsatta människors rättigheter och tillgång till vård.

Vi är helt överens med de organisationer som vi samarbetar med om att det inte är acceptabelt att diskriminera människor på grund av deras sexualitet.

Ulf Källstig Chef för Sidas Afrikaavdelning

Vi är helt överens med de organisationer som vi samarbetar med om att det inte är acceptabelt att diskriminera människor på grund av deras sexualitet, säger Ulf Källstig, chef för Afrikaavdelningen på Sida.

Sida fortsätter den löpande dialogen med våra samarbetsorganisationer för att säkerställa att de jobbar enligt de regler och avtal som finns. Det finns också flera system för att anmäla misstänkta oegentligheter.

Frågan har undersökts noggrant

– Sedan den ursprungliga granskningen gjordes har frågan undersökts noggrant av både organisationerna och av oss och inga belägg har hittats för att omvändelseterapi förekommer i verksamheter som finansieras av Sida. Det har även gjorts diskreta ”undercover-tester” på samma sätt som Open Democracy gjort, säger Ulf Källstig.

Undersökningarna har visat att LVCT år 2021 ertappades med att hänvisa en person vidare till någon som utför omvändelseterapi. Det var en enskild anställd som bröt mot reglerna och som också fick sparken på grund av det. Denna person jobbade för LVCT men inte i en verksamhet som finansierades av Sida. LVCT tog frågan på allvar och såväl utredde som vidtog lämpliga åtgärder.

– Det finns alltid en risk att enskilda personer agerar fel och därför är det viktigt vi har en ständig dialog med våra partners om att vi inte accepterar detta. Biståndsmyndigheten Sida har visselblåsarsystem och regelbunden revisioner av de projekt vi finansierar för att upptäcka alla sorters oegentligheter. Vi välkomnar också granskning från media då det är ytterligare ett sätt att upptäcka brister som vi då kan åtgärda, säger Ulf Källstig.

Publicerad: March 1, 2023