Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Förbättrad hälsa för 780 000 mammor och barn i Somalia

Över 780 000 mammor och barn har fått livräddande hälso- och sjukvård i Somalia genom biståndsmyndigheten Sidas stöd till Rädda Barnens arbete i landet. Nu satsar Sida ytterligare 195 miljoner kronor på primärvård och att motverka undernäring fram till 2024.

– Arbetet med att utveckla hälsotjänster i svåråtkomliga områden med undermålig samhällsservice har förbättrat hälsan hos både mammor och små barn. Det vill vi bygga vidare på, säger Ulf Källstig, chef för Afrikaavdelningen på Sida. 

Med stöd av Sida arbetar Rädda Barnen sedan 2017 för att öka tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård för gravida kvinnor och för barn under fem år i Somalia.  

En mamma med sitt barn och en sjuksköterska.

Kostråd räddar liv

En hälsoarbetare på hälsocentret Iskushuban i Bari, Puntland, pratar med en mamma om vad som är viktigt för att barn ska få i sig tillräckligt med näring för att kunna växa och utvecklas. Foto: Rädda barnen

Fembarnsmamman Ladan Abdirahman, 28 år, i Kismayo är en av dem som fått hjälp. Hennes äldsta barn, som matades med mjölkpulver utblandat med vatten, hade ofta magproblem och diarréer. 

– Jag förstod inte varför, men på kliniken fick jag rådet att amma istället. Tack vare det är min yngsta son Shureym frisk och växer bra, säger Ladan Abdirahman. 

Det handlar om viktiga hälsovårdstjänster som mödra- och barnhälsovård, preventivmedel och hjälp till personer som utsatts för sexuellt och könsbaserat våld. Ett annat viktigt område är nutrition, arbete för att motverka undernäring, som är vanligt i landet.

Målet är att öka människors motståndskraft och innebär bland annat att säkerställa vatten- och elförsörjning vid hälsocenter så att de kan ge adekvat vård även under kriser. För att kunna erbjuda en välfungerande primärvård behöver hälsosystemet på lokal och regional nivå stärkas, och myndigheternas kapacitet och ägarskap öka.  

Trettio år av väpnad konflikt och återkommande klimatrelaterade kriser har slagit hårt mot befolkningen i Somalia. Landet är ett av världens fattigaste, och 80 procent av befolkningen är under 35 år. Den politiska styrningen är svag och korruptionen är utbredd. Det ökar människors sårbarhet, särskilt de som redan lever i utsatthet.  

– Rädda Barnen har arbetat länge i Somalia och finns, trots det svåra säkerhetsläget, på plats i stora delar av landet. Det ger oss möjlighet att göra skillnad där stödet behövs som mest, säger Ulf Källstig. 

Goda resultat 

Sida stöder uppbyggnaden av den somaliska hälso- och sjukvården i 13 distrikt i Jubaland, Galmudug och Puntland genom Rädda Barnens Community Health and Social Accountability Programme. Programmet, som samfinansieras av den schweiziska biståndsorganisationen Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), har varit mycket framgångsrikt. 

En somalisk kvinna får i genomsnitt 6,9 barn. Könsstympning och brist på kvalificerad mödravård gör Somalia till ett av världens farligaste länder att föda barn i. Genom Sidas stöd har gravida kvinnor fått mödravård, rådgivning och vitamintillskott för brist på folsyra och järn. Och 75 procent av kvinnorna i de tre regionerna har förlösts på en hälsovårdsinrättning, jämfört med 33 procent i landet som helhet.

Nästan ett av tio barn i Somalia dör före ett års ålder. Sidas stöd har bidragit till att fler än 311 000 barn under fem år fått tillgång till barnhälsovård på en öppenvårdsklinik. Exempelvis har barn vaccinerats mot sjukdomar som stelkramp och mässling – en av de vanligaste dödsorsakerna bland små barn – och undernärda barn har behandlats med näringstillskott. 

Drygt 59 000 kvinnor i barnafödande ålder har dessutom fått kunskap om rätten att själv bestämma över sin egen kropp.  

– Insatsen har varit oerhört effektiv. Kostnaden per patientbesök har gått ner från 250 kronor till 114 kronor och målet att nå 210 000 mammor och barn har nåtts med råge, säger Ulf Källstig. 

Sida stöder också FN:s befolkningsfond UNFPA som utbildar barnmorskor i Somalia.  

Läs mer om Sidas arbete i Somalia

Om Sveriges stöd 

  • Sverige är en av de största givarna till Somalia och stödjer bland annat fredsbyggande, demokrati, mänskliga rättigheter och jämlik hälsa. 
  • Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia ska bidra till hållbar fred, stärkt motståndskraft mot kriser och katastrofer, ökad respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.  
  • Hälsa är en mänsklig rättighet och investeringar i hälsa är kritiska för att nå de globala målen för hållbar utveckling som världen kommit överens om. Cirka 10 procent av Sidas stöd går till verksamhet för att förbättra människors hälsa.  
  • Sida har tre prioriterade områden inom hälsobiståndet: att stärka länders hälsosystem, barn- och mödrahälsa, samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Publicerad: 22 juli 2021