Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Somalia

Decennier av väpnad konflikt mellan olika grupper, svag politisk styrning och återkommande klimatrelaterade kriser har slagit mycket hårt mot Somalias befolkning. Sverige är en av de största givarna till landet och ger stöd till bland annat fredsbyggande, demokrati, mänskliga rättigheter och jämlik hälsa.

Sidas bistånd till Somalia 2019

Totalt bistånd

815 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

608.8 mnkr

Humanitärt stöd

206.2 mnkr

Viktiga temaområden i Somalia

Fredliga samhällen
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
Motståndskraft, miljö, klimat och energi

Så går utvecklingen framåt

24,5%

av parlamentsledamöterna är kvinnor. 2016 beslutades att 30 procent av platserna i parlamentet är reserverade för kvinnor. Kvoten är ännu inte uppnådd men andelen kvinnor i parlamentet har ökat.

Innovativt näringsliv

Under de årtionden som Somalias stat har varit relativt frånvarande har näringslivet växt sig starkt och innovativt. Kommunikationsteknologi har blivit en viktig del av ekonomin. Tre fjärdedelar av den vuxna befolkningen använder exempelvis mobila banktjänster.

Mödradödligheten har minskat

Mödradödligheten har minskat avsevärt under de senaste 20 åren, men nivåerna är fortfarande mycket allvarliga.

Många utmaningar kvarstår

45%

av kvinnor mellan 20-24 år gifte sig innan de fyllt 18 år enligt siffror från Unicef.

Korruption genomsyrar samhället

I Transparency Internationals korruptionsindex hamnade Somalia 2019 på sista plats av alla världens länder.

Många brott mot människors rättigheter

Situationen gällande demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter är allvarlig. Alla parter i de pågående väpnade konflikterna begår brott mot människors rättigheter. Tillgången till formell rättvisa är väldigt begränsad, särskilt på landsbygden.

Berättelser om biståndet

Bättre rustade för torkan i Somalia

Efter den svåra torkan i Somalia för ungefär 10 år sedan gick sju biståndsaktörer samman och startade Somalia Resilience Programme. I dag står 285 000 människor i 170 samhällen bättre rustade att överleva torka eller andra naturkatastrofer, än vad de gjorde för sju år sedan.

Aden Abdi tillsammans med två av sina döttrar.

Två sorters bistånd i Somalia

I Somalia bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 28 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning