Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Fakturera Sida

Det finns flera sätt att skicka fakturor till Sida. Observera att Sida inte tar emot fakturor via e-post.

Alla e-fakturor och pappersfakturor ska vara försedda med en giltig orderreferens/beställarreferens (ZZ-referens) samt namn på Sidas handläggare, kontaktperson eller beställare.

E-faktura

Om du som leverantör kan skicka faktura via ditt affärssystem så kan du skicka fakturorna till en annan mottagningsadress. Antingen är det en inställning som du gör i din egen programvara eller så instruerar du din operatör om den nya mottagningsadressen.

Sida kan ta emot fakturor i PEPPOL- och SVE-fakturaformat. I första hand vill Sida att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL.

PEPPOL-adress: 0007:2021004789
Parts-id för SVE-faktura: 2021004789

GLN

Sidas Global Location Number (GLN) är 7362021004782. Vissa fakturaoperatörer behöver veta det för att kunna styra e-faktura mot rätt mottagare.

E-faktura via leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan du kostnadsfritt använda Visma Proceedos leverantörsportal för att registrera fakturor manuellt.

Kontakta ekonomiservice@sida.se så skickar Sida en inbjudan till leverantörsportalen.

Pappersfaktura

Om du som leverantör har ett avtal med Sida som har tecknats före 1 april 2019 och som inte ställer krav på e-faktura så kan pappersfakturor fortsättningsvis användas.

Faktureringsadress för pappersfakturor

Sida/DAR/Invoice
ZZ-referens (beställarreferens)
Box 1271
621 23 Visby

Betalningspåminnelser

Påminnelser skickas till:

Sida/DAR/Invoice
Box 1271
621 23 Visby

eller mejlas till ekonomiservice@sida.se

Organisations- och momsregistreringsnummer

Sidas organisationsnummer: 202100–4789
Sidas momsregistreringsnummer: SE202100478901

Frågor om fakturor

Skicka din fråga till ekonomiservice@sida.se

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp till följd av offentlig upphandling i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura.

Uppdaterad: 11 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning