Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Fakturera Sida

Det finns flera sätt att skicka fakturor till Sida. I de flesta fall ska du skicka e-faktura.

Använd e-faktura

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor, vilket innebär att du ska fakturera Sida med e-faktura. Observera att offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum inte omfattas av lagen.

Sida tar inte emot pdf-fakturor via e-post.

Fakturera i PEPPOL- eller Svefakturaformat

Det är viktigt att du anger Sidas ordernummer och/eller beställarreferens (ZZ-referens eller ordernummer) samt namn på Sidas handläggare, kontaktperson eller beställare på fakturan.

Skicka helst e-fakturor via PEPPOL-nätverket. Det är ett europeiskt nätverk för elektroniska fakturor som är öppet för alla. Sida tar emot PEPPOL BIS Billing 3.

Sidas PEPPOL-adress: 0007:2021004789

Om du inte är registrerade i PEPPOL men kan skicka e-fakturor i formatet Svefaktura 1.0, har du möjlighet att skicka denna typ av e-faktura istället. Den måste skickas via Sidas operatör Visma Proceedo för att komma fram.

Notera att Svefaktura 1.0 har avförts som standard hos SFTI (Single Face To Industry) från 1 april 2021.

Sidas Parts-id för Svefaktura: 2021004789

E-faktura via leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor i varken PEPPOL- eller Svefakturaformat kan du kostnadsfritt använda Visma Proceedos leverantörsportal Proceedo Supplier Center för att registrera fakturor manuellt. Därefter skickas fakturan vidare som e-faktura till Sida.

Kontakta ekonomiservice@sida.se för att få en inbjudan till leverantörsportalen.

GLN

Sidas Global Location Number (GLN) är 7362021004782. Vissa fakturaoperatörer behöver veta det för att kunna styra e-fakturan mot rätt mottagare.

Pappersfaktura

I undantagsfall kan du skicka pappersfaktura. Lagen om e-faktura gäller inte retroaktivt vilket innebär att du som tecknade ett avtal med Sida innan 1 april 2019 även fortsättningsvis kan skicka pappersfakturor.

Faktureringsadress

Sidas fakturadress ska framgå på både e-fakturor och pappersfakturor.

  • Sida/DAR/Invoice
  • ZZ-referens (beställarreferens)
  • Box 1271
  • 621 23 Visby

Betalningspåminnelser

Påminnelser skickas till:

Organisations- och momsregistreringsnummer

Sidas organisationsnummer: 202100–4789
Sidas momsregistreringsnummer: SE202100478901

Frågor om fakturor

Skicka frågor till ekonomiservice@sida.se

Uppdaterad: May 13, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning