Ouattara Bere Maimouna, Konombi Mouni och Safietou Sanfo under en ITP-kurs om Klimatförändringar, anordnad av SMHI.

ITP-kursdeltagarna Ouattara Bere Maimouna, Konombi Mouni och Safietou Sanfo från Västafrika under en kurs i Sverige om Klimatförändringar, anordnad av SMHI.

Foto: Sida/Susanna W. Ahlfors

Kurser och utbildning

Internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP)

Uppdaterad: 24 maj 2017

Sidas internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP) är en uppskattad och efterfrågad form av kapacitetsutveckling i Sveriges samarbetsländer. De erbjuder deltagare från låg- och medelinkomstländer stöd och vägledning i att genomföra förändringsprojekt samtidigt som de ökar sin kompetens och kunskap inom yrkesområden som till exempel miljö, marknadsutveckling, energi, hälsa och mänskliga rättigheter.

För att bekämpa fattigdom på lång sikt är det viktigt att stödja myndigheter, organisationer och företag i utvecklingsländer i deras arbete med att genomföra reformer och bidra till landets utveckling.

ITP-programmen arrangeras av svenska myndigheter, universitet, privata företag och frivilligorganisationer på uppdrag av Sida.

Programmen hålls inom en rad olika områden som är viktiga för hållbar social och ekonomisk utveckling, där det finns svensk kompetens som efterfrågas i utvecklingsländerna – från sjukvård, utbildning och mänskliga rättigheter till informations- och kommunikationsteknologi, handel, energi och miljö. Genom att erbjuda nyckelpersoner på de deltagande institutionerna att ta del av "best practices", erbjuda internationella kontakter och utveckla deras kunskaper och färdigheter får de bättre möjlighet att skapa bestående förbättringar, både inom organisationen och i samhället.

Inför varje program nominerar de deltagande institutionerna en person som har mandat att genomföra reformer. Utbildningen utgår sedan från institutionernas egna förslag till förändringsprojekt som granskas och utvecklas tillsammans med handledare och andra kursdeltagare.

Ett program uppdelat i flera olika faser

Programmen inkluderar 2-4 veckor av utbildning i Sverige med föreläsningar, grupparbeten, workshops och studiebesök. Deltagarna granskar och påbörjar sina förändringsplaner i sina respektive länder, hela tiden med stöd från arrangören och under ledning av skickliga svenska kollegor och internationella experter. Sex månader senare träffas de igen på ett uppföljande seminarium. I många program bildar deltagarna professionella nätverk efter att utbildningen har avslutats. På så sätt kan de fortsätta att utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Genom programmet får kursarrangörerna möjlighet att bygga långsiktiga relationer och skapa samarbeten med sina motparter i låg- och medelinkomstländer. Nätverksbyggandet och de personliga kontakterna har i flera fall lett till nya uppdrag. Kontaktuppgifter till arrangörer återfinns under respektive programpresentation i kurskatalogen.

De olika faserna av ett ITP-program

Klicka för att se bilden i eget fönster och större format.

Varje år genomförs cirka 30 program med 25 deltagare i varje. Budgeten är runt 150 miljoner kronor per år.

ITP genom åren

Åtta internationella kapacitetsutvecklingsprogram inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har genomförts mellan 2005 och 2010. Det har resulterat i 70 genomförda pilotprojekt med över 200 förlossningsläkare och barnmorskor från 30 afrikanska, asiatiska och östeuropeiska länderna som genomgått utbildning.

De internationella utbildningsprogrammen har genom åren också bidragit till att:

  •  en lag om barns rättigheter antagits av Tanzanias parlament.
  • 360 mödrar och 1 800 flickor i Kenya har fått utbildning som fört med sig att 156 flickor inte låtit sig könsstympas.
  • HBT-frågor numera ingår i den obligatoriska kursplanen på universitet i Namibia.
  • ett nytt arbetssätt på vattenkontoret i Lilongwe, Malawi, har halverat den obetalda vattenanvändningen.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />