Young people use computers at iHup, Nairobi's innovation hub for the technology community. It's an open space for technologists, investors and tech companies.

Unga använder datorer på iHub, Nairobis samlingsplats för människor och företag med intresse för teknologi och innovationer.

Foto: Sven Torfinn/Panos

samarbetsparter

Samarbete med forskarsamhället och universitet

Uppdaterad: 10 juni 2015

Svenskt forskningssamarbete har lång tradition och fokuserar på tre områden prioriterade av regeringen; kapacitetsuppbyggnad, internationellt forskningsstöd och innovation.

Svenskt forskningsstöd syftar till stärkt forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Detta innefattar tre viktiga fokusområden för Sida:

  1. Kapacitetsuppbyggnad för forskning, främst i låginkomstländer och -regioner.
  2. Global, regional och nationell forskning av relevans för låginkomstländer och -regioner.
  3. Främjande av forskning som genom innovation kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

    Dessutom ansvarar Vetenskapsrådet för ett fjärde fokusområde:
  4. Svensk forskning av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer för att bygga deras kapacitet att bland annat bedriva forskning, utarbeta nationella policyer och strategier, utlysa forskningsmedel och kommunicera forskningsresultat.

Sida stödjer internationell forskning inom exempelvis hälsa, miljö och klimat, jordbruk och samhällsvetenskap för att få fram forskningsresultat som kan bidra till att bekämpa fattigdom.
För att stärka innovation stödjer Sida både utvecklandet av innovationssystem i låginkomstländer och nätverk som främjar innovationer och forskningskapacitet.


Sidansvarig: Enheten för forskningssamarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />