Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Tchad

Väpnad konflikt, klimatförändringar och utbredd fattigdom drabbar befolkningen i Tchad. Sidas akuta humanitära arbete i Tchad och länderna runt Tchadsjön fokuserar på att rädda liv, ge befolkningen skydd och öka tillgången till livsmedel.

Den humanitära situationen i Tchad

Runt Tchadsjön ligger några av de fattigaste och minst utvecklade delarna av Tchad, Niger, Kamerun och Nigeria. Området präglas av våld och instabilitet, och här finns en av världens största och mest utdragna humanitära kriser.

En majoritet av befolkningen i Tchad lever i utsatthet. Minst 5,5 miljoner människor förväntas behöva humanitärt bistånd under 2021.1 Tchad är ett av de länder i världen som har den snabbaste befolkningstillväxten2 och korruptionen är utbredd.3

Konflikten i Centralafrikanska republiken (CAR) och instabiliteten i Darfur-området i Sudan gör att mer än 450 000 människor söker skydd i Tchad.

Långdragen konflikt sprider sig

Den långdragna väpnade konflikten visar inga tecken på att avta och sprider sig. På ena sidan av konflikten står väpnade grupper och på den andra sidan står den nigerianska militären tillsammans med en gemensam styrka från områdets fyra länder.

Infrastruktur som sjukhus, brunnar och skolor är förstörda och människors tillgång till samhällstjänster är begränsad. Det förekommer omfattande allvarliga kränkningar av människors rättigheter, liksom brott som bryter mot den humanitära rätten. Frihetsberövningar, avrättningar, sexuellt och könsbaserat våld och tvångsrekrytering av unga är vanligt.

Extremt utsatt för klimatförändringar

Området runt Tchadsjön är extremt utsatt för klimatförändringar och naturkatastrofer. I delar av Tchad stiger temperaturerna snabbare än någon annanstans i världen. Nederbörden är oregelbunden och oförutsägbar. Sjön och avrinningsområden påverkas dessutom mycket av miljöförstöring och överanvändning av vatten.

Förvärrad livsmedelskris i pandemins spår

Smittspridningen av covid-19 bedöms vara relativt låg i Tchad men pandemins indirekta konsekvenser har lett till en lågkonjunktur då allt fler människor har svårt att försörja sig. Tillgång till mat i Tchad påverkas negativt av konflikter och översvämningar. Stängda marknader och utegångsförbud till följd av covid-19 har förvärrat den redan svåra livsmedelskrisen. Situationen förväntas försämras ytterligare under 2021.

Så stödjer Sida Tchad

Under 2021 ligger Sidas fokus på livräddande insatser och skydd för de mest utsatta människorna i konfliktområdet, i de områden som är svårast att nå.

Luftburen akuthjälp till svårtillgängliga områden

Många människor befinner sig i områden som är otillgängliga för humanitära organisationer på grund av bristande säkerhet och dålig infrastruktur. FN:s humanitära lufttjänst, UNHAS flyger humanitär personal till 19 svårtillgängliga områden runt om i landet. Verksamheten finansieras via FN:s Livsmedelsprogram, WFP.

WFP:s webbplats

Motverkar könsbaserat våld

Kvinnor och flickor löper hög risk att utsättas för könsbaserat våld, en risk som ökar i samband med konflikten och covid-19-pandemin. Internationella räddningskommittén, IRC arbetar med att skydda kvinnor och förbättra deras hälsa och ekonomiska situation med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

 IRC:s webbplats

Stöttar jordbrukare

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) genomför både livräddande och mer långsiktiga insatser som ökar människors möjlighet att försörja sig. Eftersom många människor som bor i området kring Tchadsjön lever på jordbruk är FAO:s stöd till jordbrukssektorn särskilt viktigt.

FAO:s webbplats

Fler kvinnor är med och fattar beslut

Action Against Hunger (AAH) fokuserar på livsmedelssäkerhet, hälsa samt vatten, sanitet och hygien. Särskilt fokus ligger på flyktingar, samhällen som tar emot flyktingar och de människor som kunnat återvända hem.

AAH:s webbplats

Fakta Tchadsjökrisen

Tchadsjökrisen är en av världens svåraste humanitära kriser och berör fyra länder i området runt Tchadsjön; Tchad, Niger, Kamerun och Nigeria. 17 miljoner människor i de tre länderna berörs av krisen och nästan 11 miljoner är i behov av akut humanitärt stöd. Över 2,7 miljoner människor har tvingats fly från sina hem.

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Tchad utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: 29 december 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning