Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Syrien

Syrien är ett hårt prövat land och sedan inbördeskriget utbröt 2011 har det mesta förändrats. Många människor befinner sig på flykt och landets ekonomiska kollaps har gjort fler syrier fattiga. Det svenska utvecklingssamarbetet med Syrien ska förbättra förutsättningarna för fred, bidra till ökad säkerhet för landets medborgare samt stärka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter. Sida ger även humanitärt stöd för att lindra nöd.

Sidas stöd till Syrien 2020 (grannländer ej inräknat)

Totalt bistånd 532871000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 253776000 SEK, Humanitärt stöd 279095000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Starkare civilsamhälle

Trots fortsatt stora utmaningar vad gäller utrymme att verka så har det syriska civilsamhället sedan konflikten påbörjades växt sig allt starkare. Civilsamhället har blivit en viktig röst både internationellt och lokalt.

Stärkta medier

Syriska medieorganisationer har stärkt sin kapacitet vad gäller att rapportera nyheter på ett professionellt och faktabaserat sätt

Ökat samarbete med grannländer

Samarbetet har ökat med kommuner i Turkiet och Libanon för att hantera tillgång till samhällstjänster för både värdbefolkning och flyktingar.

Många utmaningar kvarstår

Hög korruption

Syrien genomsyras av korruption. Korruptionen ökar och Syrien är på plats 178 av 180 länder på Transparency Internationals korruptionsindex.1

Fattigdomen ökar

Möjligheterna för befolkningen att försörja sig är små. En konsekvens av många års konflikt är att fattigdomen ökar.2

Barnäktenskap ökar

Många syriska flickor och kvinnor i både Syrien och grannländerna utsätts för sexuellt våld.3 Barnäktenskap är ett växande problem i krigets spår.4

Två sorters bistånd

I Syrien bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 27 december 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning