Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Mali

Mali är ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder. Svenskt utvecklingssamarbete i Mali ska verka för demokratisk utveckling med respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet, minskad påverkan på klimatet samt bidra till fred och människors säkerhet.

Sidas bistånd till Mali 2020

Totalt bistånd 292887114 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 214329447 SEK, Humanitärt stöd 78557667 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Färre barn dör

Barnadödligheten har minskat under senare år, men är fortfarande bland de högsta i världen.1

Handlingsplan för klimatet

Mali har nyligen antagit en handlingsplan för hur de ska leva upp till internationella klimatåtaganden.

Civilsamhället är relativt fritt

Organisationer i civilsamhället tillåts verka relativt fritt, men framstegen är bräckliga och på senare tid noteras flera uppmärksammade gripanden av civilsamhällesaktörer.

Många utmaningar kvarstår

Ett av världens fattigaste länder

2019 låg landet på plats 184 av 189 länder på UNDP:s Human Development Index som mäter levnadsförhållanden, ekonomiska och sociala utveckling i ett land.2 3,6 miljoner människor har inte tryggad livsmedelsförsörjning och antalet ökar. Mali är ett av världens mest biståndsberoende länder.3

Korruption i rättsväsendet

Rättsväsendet i Mali är undermåligt och korrupt. I Transparency Internationals korruptionsindex placerar sig landet på plats 129 av 180 länder.4

Militärkupper och instabilt politiskt läge

Det politiska läget i landet är instabilt och det har genomförts två militärkupper sedan augusti 2020, den senaste i slutet av maj 2021. Malis framtid är oviss.

Sadio Napate

Berättelser om biståndet

Hopp åt de utsatta – juridisk hjälp i Mali

Tänk dig att en släkting plötsligt vill köra ut dig från ert gemensamma hem. Eller att den du är gift med vill skiljas, vägrar ge dig ett öre av det du har rätt till, och att domstolen dömer till dennes fördel. Sadio Napate är en av hundra tusentals som får juridisk hjälp av organisationen DEMESO varje åt.

Två sorters bistånd i Mali

I Mali bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också ett mindre humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 3 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning