Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Centralafrikanska republiken (CAR)

Att ge människor skydd och hälsovård är centralt för Sidas humanitära arbete i Centralafrikanska republiken. Vatten, sanitet och mat är också viktiga områden. Befolkningen är hårt drabbad av konflikt, politisk instabilitet, klimatkatastrofer, hunger och könsbaserat våld. Krisen har pågått i flera decennier.

Den humanitära situationen i Centralafrikanska republiken

Centralafrikanska republiken har världens lägsta förväntade livslängd: 53,2 år¹. Landet har en ung befolkning, 75 procent är under 35 år. Konflikten i landet har pågått sedan självständigheten från Frankrike 1960 och förvärrades efter den senaste statskuppen 2013. Hopp om fred tändes när ett nytt fredsavtal skrevs mellan regeringen och 14 väpnade grupper 2019, men våldet har fortsatt.

Ökat våld under pandemin

Covid-19-pandemins påverkan har försvårat läget ytterligare både vad gäller våld och tillgången till mat. År 2020 befann sig fler än två av tre människor i landet under fattigdomsgränsen och levde på mindre än 3 US dollar per dag.²

Många människor har tvingats fly. I december 2020 blossade stridigheter upp mellan regeringsstyrkor och väpnade grupper i samband med de allmänna valen och tvingade ytterligare ett par hundra tusen människor på flykt. Mer än en fjärdedel av befolkningen beräknas vara på flykt inom Centralafrikanska republiken eller i grannländerna i början av 2021. Mer än halva befolkningen, omkring 2,8 miljoner, beräknas vara i behov av humanitärt stöd.³ Nästan lika många beräknas lida av hunger.4

Kvinnor och barn drabbas svårt

Barn är särskilt utsatta. Hälften av barnen i skolåldern går inte i skolan. De riskerar bland annat att rekryteras till väpnade grupper, utsättas för sexuellt och könsbaserat våld eller barnarbete. Fler än en miljon barn i Centralafrikanska republiken väntas behöva humanitär hjälp 2021.5

Sexuellt och könsbaserat våld, främst mot kvinnor och flickor, är ett utbrett problem. Den typen av våld fördubblades under 2020 enligt humanitära organisationer. I ett alarmsystem som täcker drygt 40 procent av landet kom det in ett larm om sexuellt och könsbaserat våld i timmen. Den upptrappade konflikten och covid-19-restriktioner har sannolikt ökat detta våld ytterligare.6

Hälsovården räcker inte till. Samtidigt väntas befolkningens hälsa förvärras och det råder ständig risk för epidemier. Över två miljoner människor förväntas vara i akut behov av humanitära hälsoinsatser under 2021.7

Så stödjer Sida Centralafrikanska republiken

Att erbjuda människor skydd och hälsovård är centralt för Sidas humanitära arbete i Centralafrikanska republiken. Likaså vatten, sanitet, hygien, tak över huvudet, förnödenheter, utbildning och mat, samt att stötta mot sexuellt och könsbaserat våld. Prioriterade grupper är utsatta barn, internflyktingar och personer med funktionshinder.

Stödjer barn och kvinnor

Action Against Hunger (AAH) stöttar människor bland annat i området Basse-Kotto där 96 procent av befolkningen behöver humanitärt stöd. Hälsa, näring, vatten, sanitet och hygien är i fokus. Målgruppen är främst barn under fem år och kvinnor i åldern 15-49 år med fokus på gravida och ammande.

AAH:s webbplats

Flexibelt stöd

Fonden CAR Humanitarian Fund (CAR HF) är viktig för att säkerställa att stödet till Centralafrikanska republiken är flexibelt. Fonden hjälper till att bättre anpassa stödet under året.

CAR HF på OCHA:s webbplats

Brett stöd till civila

Internationella rödakorskommittén (ICRC) ger bred support till civila som är frihetsberövade, skadade eller sjuka. Stödet kan bestå av mat, förnödenheter, näring, jordbruksstöd, vaccinering av boskap, vatten, tak över huvudet, hälsovård och betalda jobb.

ICRC:s webbplats

Bättre hälsa och ekonomisk trygghet

Internationella räddningskomittén (IRC) arbetar i svårtillgängliga områden i Centralafrikanska republiken. Stödet fokuserar på hälsa, säkerhet och ekonomisk trygghet. IRC fokuserar på att bygga motståndskraft och förmåga att fatta bra beslut inom familjen hos drabbade grupper.

IRC:s webbplats

Humanitärt stöd till internflyktingar

Norwegian Refugee Council (NRC) ger humanitärt stöd till de mest sårbara människorna som har tvingats fly från sina hem. Stödet består av bland annat vatten och sanitet, tak över huvudet, utbildning, mat, jordbruksstöd, juridiskt stöd och skydd.

NRC:s webbplats

Vatten och mat till de mest behövande

Oxfam stöttar konfliktdrabbade människor i särskilt utsatta områden i prefekturerna Ouham, Ouham-Pendé och Mbomou. Bland annat bygger de infrastruktur för vatten, avfallshantering, livsmedelsförsörjning och ökade försörjningsmöjligheter.

Oxfams webbplats

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Centralafrikanska republiken utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: 3 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning