Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Centralafrikanska republiken (CAR)

Den humanitära krisen i Centralafrikanska republiken (CAR) har pågått i många decennier. Landet är ett av världens fattigaste och befolkningen drabbas hårt av konflikt, politisk instabilitet, klimatkatastrofer, matosäkerhet och könsbaserat våld.

Humanitärt stöd i Centralafrikanska republiken

Sedan statskuppen 2013 har situationen i Centralafrikanska republiken förvärrats ytterligare. Trots att ett nytt fredsavtal skrevs mellan regeringen och 14 väpnade grupper 2019 – det åttonde på sju år – ökade våldet mot civila under året. Halva befolkningen, 2,6 miljoner människor, beräknas behöva humanitärt stöd 2020. Andelen av befolkningen som inte har tillräckligt med mat väntas öka från 35 till 47 procent under året.

Grova brott mot de mänskliga rättigheterna har skapat stora flyktingströmmar. En fjärdedel av befolkningen har tvingats fly, antingen inom landets gränser eller till grannländerna.

Så stödjer Sida Centralafrikanska republiken

Att ge skydd, särskilt till barn och internflyktingar, är centralt i Sidas humanitära arbete, likaså att ge stöd till personer som utsätts för könsrelaterat våld. Stödet syftar även till att människor ska ha tak över huvudet och tillgång till vatten, mat, vård och utbildning.

Stöd till dem med störst behov

CAR Humanitarian Fund (CARHF) ser till att det humanitära stödet når fram till de som behöver det mest. Fondens stöd är flexibelt och bestäms utifrån utvecklingen i landet. På så vis kan att humanitära insatser snabbt genomföras i områden som drabbas av kris.

CAR Humanitarian Funds webbplats

Röda korset når svårtillgängliga områden

Internationella rödakorskommittén (ICRC) är en viktig partner eftersom de har tillträde till områden som andra aktörer inte kan nå. Stödet ökar tillgången till rent vatten, mat och hälsovård och utvecklar jordbruket så att fler kan försörja sig. ICRC utbildar också civila, myndigheter och väpnade grupper i internationell humanitär rätt.

Om CAR på Internationella rödakorskommitténs webbplats

Utbildar vårdpersonal

Action contre la Faim (ACF) ger akut stöd inom vatten, sanitet, mat och hälsa, men arbetar även med att öka samhällens motståndskraft genom att exempelvis utbilda vårdpersonal och ge psykologiskt stöd.

Om arbetet i CAR på Action contre la Faims webbplats

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Centralafrikanska republiken utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: 18 december 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning