Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Palestina

Mer än var femte palestinier lever i dag under fattigdomsgränsen och två miljoner människor, främst i Gaza, bedöms vara i behov av humanitärt stöd. Sveriges utvecklingssamarbete i Palestina syftar ytterst till att uppnå en fredlig och hållbar tvåstatslösning som är grundad i internationell folkrätt.

Sidas bistånd till Palestina 2020

Totalt bistånd

508.6 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

335.3 mnkr

Humanitärt bistånd

173.4 mnkr

Så går utvecklingen framåt

Yrkesarbetande kvinnor får föräldraledigt

Jämställdheten i Palestina är eftersatt, men en förbättring på senare tid är att yrkesarbetande kvinnor har rätt till 70 dagars betald föräldraledighet.

Nästan alla unga kan läsa och skriva

Trots politiska oroligheter och en ihållande flyktingsituation är utbildningsnivån hög i Palestina och nästan alla unga människor kan läsa och skriva.

Sophanteringen blir allt bättre

Människor i Palestina blir allt mer medvetna om att det är viktigt att motverka nedskräpning. Mer och mer av hushållsavfallet samlas in, sorteras och lämnas på sopstationer.

Många utmaningar kvarstår

1/4

av palestinierna står utan jobb. Värst är situationen på Gazaremsan.

Ockupationen hindrar utveckling

Den israeliska ockupationen utgör fortsatt det största hindret för Palestinas utveckling.

Svårt för civilsamhället

Civilsamhällesorganisationer fortsätter att utsättas för hot, våld och påtryckningar.

Två sorters bistånd i Palestina

I Palestina bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 2 juli 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning