Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Palestina

Mer än var femte palestinier lever i dag under fattigdomsgränsen och två miljoner människor, de flesta Gaza-bor, bedöms vara i behov av humanitärt stöd. Sveriges utvecklingssamarbete i Palestina syftar ytterst till en fredlig och hållbar tvåstatslösning på konflikten grundad på internationell folkrätt.

Sidas bistånd till Palestina 2019

Totalt bistånd

451 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

341.5 mnkr

Humanitärt bistånd

109.5 mnkr

Viktiga temaområden i Palestina

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Bättre miljö och minskad klimatpåverkan
Fler jobb och en ekonomisk utveckling som inkluderar alla

Så går utvecklingen framåt

Föräldraledighet för kvinnor

Jämställdheten i Palestina är eftersatt, men en förbättring på senare tid är att yrkesarbetande kvinnor har rätt till 70 dagars betald föräldraledighet.

Utbildningsnivån är hög

Trots politiska oroligheter och en ihållande flyktingsituation är utbildningsnivån hög i Palestina och nästan alla unga människor kan läsa och skriva.

Sophanteringen blir allt bättre

Medvetenheten om vikten att motverka nedskräpning har ökat de senaste åren och lett till att mer och mer av hushållsavfallet samlas in, sorteras och lämnas på sopstationer.

Många utmaningar kvarstår

1/4

av palestinierna står utan jobb. Värst är situationen på Gazaremsan.

Ockupationen hindrar utveckling

Den israeliska ockupationen utgör fortsatt det största hindret för Palestinas utveckling.

Rättsväsendet är korrupt

Civilsamhällesorganisationer fortsätter att utsättas för hot, våld och påtryckningar och rättsväsendet är korrupt.

Två sorters bistånd i Palestina

I Palestina bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 13 januari 2021