Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Palestina

Mer än var fjärde palestinier lever i dag under fattigdomsgränsen enligt Världsbanken. Över två miljoner människor, främst i Gaza, bedöms vara i behov av humanitärt stöd. Sveriges utvecklingssamarbete i Palestina syftar ytterst till att uppnå en fredlig och hållbar tvåstatslösning som är grundad i internationell folkrätt.

Sidas bistånd till Palestina 2020

Totalt bistånd 508639000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 335255000 SEK, Humanitärt bistånd 173383846 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Yrkesarbetande kvinnor får föräldraledigt

Jämställdheten i Palestina är eftersatt, men en förbättring på senare tid är att yrkesarbetande kvinnor har rätt till 70 dagars betald föräldraledighet.1

Nästan alla unga kan läsa och skriva

Trots politiska oroligheter och en ihållande flyktingsituation är utbildningsnivån hög i Palestina och nästan alla unga människor kan läsa och skriva.

Sophanteringen blir allt bättre

Människor i Palestina blir allt mer medvetna om att det är viktigt att motverka nedskräpning. Mer och mer av hushållsavfallet samlas in, sorteras och lämnas på sopstationer.

Många utmaningar kvarstår

1/4

av palestinierna står utan jobb. Värst är situationen på Gazaremsan.2

Ockupationen hindrar utveckling

Den israeliska ockupationen utgör fortsatt det största hindret för Palestinas utveckling.

Svårt för civilsamhället

Civilsamhällesorganisationer fortsätter att utsättas för hot, våld och påtryckningar.

Ola Darwish Barakat

Berättelser om biståndet

Ola i Gaza tjänar pengar online tack vare Sidastöd

Att hitta ett kvalificerat jobb som ung i Palestina är inte enkelt ens om du är välutbildad. Tack vare ett utbildnings- och karriärinitiativ i Gaza och på Västbanken har Ola Darwish Barakat börjat frilansa online – med kunder både i och utanför Palestina.

Två sorters bistånd i Palestina

I Palestina bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 5 oktober 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning