Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Nigeria

Nigeria är ett av de länder i Västafrika som är mest drabbat av våld. Den väpnade konflikten i nordöstra delen har nu pågått i mer än ett decennium. Sidas humanitära stöd har som mål att rädda liv och lindra nöd. En viktig del i detta är att öka skyddet för de människor som drabbas av den väpnade konflikten.

Den humanitära situationen i Nigeria

Konflikten i Nigeria har rötter tillbaka till tiden när landet var en brittisk koloni, före 1960. Redan då uppstod ojämlikheter mellan nord och syd. Sedan 2019 har konflikten i nordöstra delen av landet intensifierats och tillvaron har blivit ännu svårare för befolkningen.

Människors situation väntas förvärras ytterligare, inte minst när det gäller tillgången till mat. Militärens strategi att fokusera på drygt 20 strategiska platser har medfört att stora områden lämnas obevakade. Där kan icke-statliga väpnade grupper röra sig relativt fritt och genomföra attacker med förödande konsekvenser för civilbefolkningen. En konsekvens av detta är att hjälporganisationer får allt svårare att nå ut till behövande människor.

240000 saknade

I konflikten strider Nigerias militär tillsammans med den internationella styrkan MNJTF (Nigeria, Benin, Kamerun, Chad och Niger), mot de islamistiska grupperna ISWAP och JAS som uppstod efter en splittring inom islamistgruppen Boko Haram 2016.

Att bli dödad eller kidnappad är ett ständigt hot mot stora delar av befolkningen. Nästan 24000 människor har registrerats saknade av Internationella rödakorskommittén, det högsta antalet i hela världen. Mer än hälften av dem är barn. Sexuellt och könsbaserat våld är också vanligt.

Våldet har tvingat många människor att lämna sina hem; antalet internflyktingar är i början 2021 över två miljoner. Många har också flytt till grannländer, som även de har ett stort antal internflyktingar då konflikten har spritt sig över gränserna. Lägren är oftast överbefolkade vilket ökar risken för epidemier.

Covid-19-krisen och låga oljepriser bidrar till att ytterligare försämra människors möjlighet till försörjning och tillgång till grundläggande samhällstjänster. Många har blivit av med sina inkomster. Matpriserna har ökat och tillgången till mat förvärras i nordöstra delen av landet. Det har gjort att problemen med undernäring är stora.

Så stödjer Sida Nigerias civilbefolkning

Sidas humanitära stöd i Nigeria har som mål att rädda liv och lindra nöd genom att skyndsamt ge hjälp och stöd åt de mest utsatta. Arbetet går också ut på att stärka motståndskraften hos drabbade människor, att hitta lösningar för dem som flytt sina hem och att bidra till ökat skydd från våld och övergrepp.

Att förse behövande i landet med mat och näring är ett viktigt fokus för det svenska biståndet. Sida satsar även på att öka skyddet för människor i särskilt drabbade områden.

Direktstöd till inhemska organisationer

CBPF, eller Nigeria Humanitarian Fund, är ett viktigt instrument för att se till att stöd ges där det finns behov som inte täcks någon annanstans. Fonden är också av betydelse för att ge direktstöd till nigerianska organisationer. CMPF startade 2017 med stöd från Sida.

Om Nigeria Humanitarian Fund på OCHA:s webbplats

Stöd mot akut undernäring

FN:s barnfond, Unicef arbetar med näring, utbildning, vatten, sanitet och hygien och med att skydda barn i Nigeria. I nordöstra Nigeria stöttar Unicef drabbade människor på ett integrerat sätt. Bland annat får barnen vaccin mot mässling, behandling mot akut undernäring och tillgång till utbildning.

Unicefs webbplats

Skyddar civila

Internationella rödakorskommittén (ICRC) stöttar och skyddar människor i nordöstra delen av landet. ICRC jobbar även med att besöka människor som fängslats på grund av den väpnade konflikten, samt att återförena familjemedlemmar som separerats.

ICRC:s webbplats

Stöttar våldsutsatta kvinnor och barn

International Rescue Committee (IRC) arbetar brett inom näring och hälsa. Några exempel på insatser är att driva mobila kliniker, att ge näring åt undernärda barn samt att stötta kvinnor och barn som utsatts för våld och utnyttjande.

IRC:s webbplats

Uppdaterad: 9 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning