Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Niger

Befolkningen i Niger är drabbade av flera kriser som pågår samtidigt. Sidas akuta humanitära arbete i Niger och länderna runt Tchadsjön fokuserar på att rädda liv, ge befolkningen skydd och öka tillgången till livsmedel.

Den humanitära situationen i Niger

Runt Tchadsjön ligger de fattigaste och minst utvecklade delarna av Niger, Tchad, Kamerun och Nigeria. Området präglas av våld och instabilitet, och här finns en av de största och mest utdragna humanitära kriserna globalt.

Niger rankas längst ner i Human Development Index av FN:s utvecklingsprogram UNDP.1 En majoritet av befolkningen lever i fattigdom och cirka 3,8 miljoner människor förväntas behöva humanitärt bistånd under 2021.2

Långdragna konflikter sprider sig

Niger är drabbat av flera konflikter. Den långdragna konflikten i nordöstra Nigeria påverkar alla fyra länder kring Tchadsjön, och spiller över även till Niger. Landet drabbas även av den ökande konflikten i Mali. Attacker och våld från olika väpnade grupper är vanliga längs med gränserna. Ökade spänningar i nordvästra Nigeria har även gjort att flyktingar korsar gränsen in i södra Niger.

Klimatförändringar ökar sårbarheten

Områdena runt Tchadsjön och floden Niger är mycket viktiga för befolkningen i Niger och bidrar till många människors försörjning. Båda områdena är utsatta för klimatförändringar, naturkatastrofer och miljöförstöring. Nederbörden är oregelbunden och oförutsägbar, och såväl torka som översvämningar och konflikter riskerar att påverka människors förmåga att försörja sig negativt.

Fler behöver humanitär hjälp

Smittspridningen av covid-19 bedöms vara relativt låg i Niger. Pandemins indirekta konsekvenser i form av nedstängningar har lett till lågkonjunktur och minskat rörelsefriheten. Det drabbar de människor som redan innan hade det svårast.

Behandling till barn som lider av undernäring

Action Against Hunger (AAH) stärker hälso- och sjukvårdssystemet vid behandling och övervakning av barn mellan 6 till 59 månader som lider av akut undernäring. Projektet förbättrar även tillgången till vatten, sanitet och hygien för särskilt utsatta hushåll.

AAH:s webbplats

Transport till svårtillgängliga områden

Många människor befinner sig i områden som är svåra att nå för humanitära organisationer på grund av bristande säkerhet och dålig infrastruktur. FN:s humanitära lufttjänst, UNHAS flyger humanitär personal och frakt till svårtillgängliga områden. FN:s livsmedelsprogram WFP finansierar UNHAS.

WFP:s webbplats

Ger nödhjälp till flyktingar

Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) skyddar människor som lider av ökat våld och osäkerhet. ICRC:s skyddar människorna från följderna av beväpnad konflikt, svarar på flyktingar och värdsamhällens behov av nödhjälp, och förbättrar tillgången till sjukvård.

ICRC:s webbplats

Skyddar befolkningen

Norska flyktinghjälpen (NRC) jobbar med skydd, främjande av hälsa, tillgång till vatten, livsmedelssäkerhet och försörjning. NRC är aktiva i områden där få andra humanitära aktörer är närvarande.

NRC:s webbplats

Tchadsjökrisen

Tchadsjökrisen är en av världens svåraste humanitära kriser och berör fyra länder i området runt Tchadsjön; Tchad, Niger, Kamerun och Nigeria. 17 miljoner människor i de tre länderna berörs av krisen och nästan 11 miljoner är i behov av akut humanitärt stöd. Över 2,7 miljoner människor har tvingats fly från sina hem.

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Niger utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: 29 december 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning