Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Myanmar

Militären har återtagit makten i Myanmar efter en militärkupp i februari 2021. Det kommer att få konsekvenser för demokratiutvecklingen och människors rättigheter. Sida har valt att avbryta de delar av stöd som via FN-organ riktats till statliga aktörer. Arbetet med att stödja demokrati och yttrandefrihet, fredsbyggande och jämställdhet via oberoende samarbetsorganisationer fortsätter, liksom det humanitära arbetet i landet.

Sidas bistånd till Myanmar 2020

Totalt bistånd 324375532 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 266975523 SEK, Humanitärt stöd 57400009 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Fattigdomen har halverats

Fattigdomen i Myanmar har nästan halverats sedan 2005. Då levde 48 procent av befolkningen i fattigdom. År 2017 var andelen 25 procent.1 Fattigdomen minskar snabbare i städerna än på landsbygden.

Färre barn och mödrar dör

Risken för att barn och mödrar ska dö i samband med förlossning har minskat sedan 1990-talet. Enligt Unicef dog drygt ett av tio barn innan det fyllt fem år 1990; i dag är andelen drygt fyra procent.2

Många utmaningar kvarstår

Mänskliga rättigheter kränks

Militärkuppen i februari 2021 kommer få konsekvenser för människors rättigheter. Då landet, från 2015, styrdes av en delvis demokratiskt vald ledare började utvecklingen för de mänskliga rättigheterna gå åt rätt håll. Sedan 2016 har konflikter mellan militär och minoritetsgrupper ökat i omfattning, och med dem även kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Kvinnor diskrimineras och utsätts för våld

Många kvinnor och flickor utsätts för diskriminering och våld. Rohingyer, andra etniska minoriteter och internflyktingar är särskilt utsatta för sexuellt våld och riskerar tvångsgifte, slavarbete och människohandel.

Tillgången till vård brister

Vårdkvaliteten skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Värst är situationen i de konfliktdrabbade områdena. Minoriteter, människor som lever i fattigdom och utsatta kvinnor har generellt sett sämre tillgång till vård.

Två sorters bistånd

I Myanmar bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 3 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning