Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Myanmar

Efter 50 år av militärt styre har Myanmar nu en till största del demokratiskt vald regering. Men utmaningarna är stora, inte minst till följd av militärens förföljelse av den muslimska folkgruppen rohingya. Sverige har stöttat demokratirörelsen i Myanmar i över två decennier.

Sidas bistånd till Myanmar 2019

Totalt bistånd

306 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

261.7 mnkr

Humanitärt stöd

43.3 mnkr

Viktiga temaområden i Myanmar

Hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter
Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet
Fredliga inkluderande samhällen

Så går utvecklingen framåt

Fattigdomen har halverats

Fattigdomen i Myanmar har minskat med nära hälften sedan 2005. Då levde 48 procent av befolkningen i fattigdom. 2017 var andelen 25 procent. Fattigdomen minskar snabbare i städerna än på landsbygden.

Färre barn och mödrar dör

Risken för att barn och mödrar ska dö i samband med förlossning har minskat sedan 90-talet. Enligt Unicef dog drygt ett av tio barn innan det fyllt fem år 1990, i dag är andelen drygt fyra procent.

Många utmaningar kvarstår

Kränkningar av mänskliga rättigheter

När militärdiktaturen upphörde vände utvecklingen för de mänskliga rättigheterna åt rätt håll. Men sedan 2016 har konflikter mellan militär och minoritetsgrupper ökat i omfattning igen, och med dem även kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Diskriminering och våld mot kvinnor

Många kvinnor och flickor utsätts för diskriminering och våld. Rohingyer, andra etniska minoriteter och internflyktingar är särskilt utsatta för sexuellt våld och riskerar tvångsgifte, slavarbete och människohandel.

Tillgången till vård brister

Vårdkvaliteten skiljer sig mycket åt i olika delar av landet, värst är situationen i de konfliktdrabbade områdena. Minoriteter, människor som lever i fattigdom och utsatta kvinnor har generellt sett sämre tillgång till vård.

Två sorters bistånd

I Myanmar bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 17 december 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning