Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Tchad

Väpnad konflikt, klimatförändringar och utbredd fattigdom drabbar befolkningen i Tchad. Sidas akuta humanitära arbete i Tchad fokuserar på att rädda liv, ge befolkningen skydd och öka tillgången till mat.

Den humanitära situationen i Tchad

Tchad är ett land märkt av kronisk fattigdom. En stor del av befolkningen lever i fattigdom och medellivslängden är 54 år.1 En av tre är beroende av humanitärt stöd; kvinnor och barn har de största behoven.2

Tchad är ett av de länder i världen som har den snabbaste befolkningstillväxten3 i världen och korruptionen är utbredd.4 Det råder brist på sjukhus, brunnar och skolor i hela landet. Det förekommer allvarliga kränkningar av människors rättigheter, liksom brott mot den humanitära rätten.

Tchad är ett av flera länder runt Tchadsjön som drabbas av väpnade attacker säkerhetsincidenter och kidnappningar. De andra länderna är Niger, Kamerun och Nigeria. Tre av fyra i området runt Tchadsjön har tvingats lämna sina hem. Antalet har fördubblats under 2021. Det finns mer än 500 000 flyktingar från Sudan, Centralafrikanska republiken, Nigeria och Kamerun i Tchad.
Krisen runt Tchadsjön visar inga tecken på att avta.

Efter presidentens plötsliga död i april 2021 tog hans son Mahamat Déby över för en militärledd övergångsregering. Presidentval planeras hållas hösten 2022.

Området runt Tchadsjön är extremt utsatt för klimatförändringar och naturkatastrofer. I delar av Tchad stiger temperaturerna snabbare än någon annanstans i världen. Nederbörden är oregelbunden och oförutsägbar. Under 2021 drabbades 250 000 människor av översvämningar i Tchad och många förlorade sina hem. Sjön och avrinningsområden påverkas dessutom av miljöförstöring och av vattenbrist under torrperioderna.

Så stödjer Sida Tchad

Under 2022 ligger Sidas fokus på livräddande insatser och skydd för de mest utsatta människorna i konfliktområdet, i de områden som är svårast att nå.

Motverkar könsrelaterat våld

Kvinnor och flickor löper hög risk att utsättas för könsrelaterat våld på grund av konflikten och covid-19-pandemin. International Rescue Committee (IRC) ger skydd och stöd åt kvinnor inom ekonomi och hälsa,  med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

 IRC:s webbplats

Minskar sårbarheten

Oxfam arbetar för att minska sårbarheten när det gäller tillgång till mat, vatten, sanitet och skydd för internflyktingar och deras värdsamhällen i Tchadsjöområdet.

Oxfams arbete i Tchad 

Stöttar kvinnor och barn

2,7 miljoner barn i Tchad är i behov av humanitärt stöd 2022. Sida stödjer FN:s barnfond, Unicefs Humanitarian Action for Children som har fokus på humanitärt stöd till kvinnor och barn i krisdrabbade områden. Mat, utbildning, vatten, sanitet och hygien, skydd från våld och att förhindra jordförstöring ingår i arbetet.

Humanitarian Action for Children i Tchad på Unicefs webbplats

Luftburen akuthjälp till svårtillgängliga områden

Många människor befinner sig i områden som är otillgängliga för humanitära organisationer på grund av bristande säkerhet och dålig infrastruktur. FN:s humanitära lufttjänst (UNHAS) flyger humanitär personal till svårtillgängliga områden runt om i landet. Verksamheten finansieras via FN:s Livsmedelsprogram, WFP.

WFP:s webbplats

Stödjer flyktingar

FN:s flyktingorganisation (UNHCR) arbetar med stöd till flyktingar, från Centralafrikanska republiken, Sudan, Kamerun och Nigeria liksom internflyktingar och återvändande.

Om Tchad på UNHCR:s webbplats

Sidas krisanalys och omfattning av stödet

Sidas humanitära stöd till Tchad 2022 utgår från en årlig krisanalys.

Uppdaterad: May 6, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning