Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Syrien

Den långa konflikten, ekonomisk kris och brist på livsmedel har drivit miljontals människor in i fattigdom. Sidas arbete i Syrien och dess grannländer ska förbättra förutsättningarna för fred, öka motståndskraften vid kriser, bidra till ökad säkerhet för befolkningen och stärka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter. Sida ger även humanitärt stöd för att lindra de mest akuta behoven.

Sidas stöd i Syrien (grannländer ej inräknade)

Innehållet laddar

Så går utvecklingen framåt

Starkare civilsamhälle

Trots fortsatt stora utmaningar och höga risker har det syriska civilsamhället växt sig starkare och blivit en viktig röst både internationellt och lokalt. De bidrar i ökad utsträckning i exempelvis FN ledda processer om Syrien och har något större möjlighet att påverka beslut på lokal nivå.

Många utmaningar kvarstår

90 %

av befolkningen lever i fattigdom på grund av ekonomisk nedgång och covid-19.1 Omkring 60 procent av befolkningen har osäker tillgång till mat efter att lantbruks- och livsmedelssektorn slagits i spillror. Möjligheterna för befolkningen att försörja sig är små.2

Allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter

Försvinnanden, tortyr, och godtyckliga arresteringar fortsätter. Många flickor och kvinnor i både Syrien och grannländerna utsätts för sexuellt våld. Covid-19-pandemin har förvärrat situationen ytterligare.3 Barnäktenskap och barnarbete har blivit vanligare.4

Korruptionen ökar

Korruptionen genomsyrar hela samhället och ökar. Syrien är på plats 178 av 180 länder i Transparency Internationals senaste korruptionsindex.5

Två sorters bistånd

I Syrien och i kringliggande länder som drabbats av kriget bedriver Sida ett långsiktigt samarbete för att förbättra situationen för befolkningen. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra människors nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: April 4, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning