Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Venezuela

Venezuela befinner sig i en långvarig humanitär kris. Under 2022 beräknas 7 miljoner människor vara i behov av humanitär hjälp. Sidas humanitära arbete fokuserar på att ge människor skydd från våld och övergrepp med särskilt fokus på barn, kvinnor och fördrivna personer. Utbildning, rent vatten och livsmedel är andra viktiga områden.

Den humanitära situationen i Venezuela

Den komplexa krisen i Venezuela fortsätter att förvärras på grund av försämrade ekonomiska och politiska förhållanden. Covid-19-pandemin har försvårat situationen ytterligare. Respekten för mänskliga rättigheter har minskat med ett ökat antal kränkningar, övergrepp och arresteringar på grund av politiska åsikter.

Cirka 14 procent av alla barn under fem år lider av akut undernäring. Nära 60 procent av alla gravida kvinnor är undernärda och nästan en tredjedel av befolkningen har otrygg tillgång till mat.

Hälsosektorn är nära kollaps och det är ont om mediciner, personal och utrustning. Det råder brist på rent vatten och majoriteten av kvinnorna saknar tillgång till hälsovård, vilket resulterar i osäkra aborter och riskfyllda graviditeter.

Konflikter och sammandrabbningar fortsätter mellan icke-statliga väpnade och kriminella grupper i gränsområden mellan Colombia och Venezuela och i huvudstaden Caracas förorter. Detta leder till osäkerhet, laglöshet och flykt.

Under 2022 beräknas mer än 7 miljoner människor vara i behov av humanitärt stöd i Venezuela.1

Så stödjer Sida Venezuela

Sidas humanitära bistånd till Venezuela fokuserar på att ge skydd och hjälp till utsatta människor. Vi prioriterar att skydda kvinnor och barn från våld, öka tillgången till utbildning för utsatta barn, förbättra näringsnivån för barn och ungdomar och ge stöd till människor som tvingats lämna sina hem.

Hjälper utsatta människor

Sida stödjer Norwegian Refugee Council (NRC):s landprogram som är inriktat på skydd, utbildning, livsmedelsförsörjning, vatten och sanitet. NRC prioriterar områden med ett högt antal migranter och människor som tvingats fly.

Om arbetet på NRC:s webbplats

Bidrar till hälsa, vatten och sanitet

Internationella Rödakorskommittén, ICRC, fokuserar på skydd, hälsa, vatten, sanitet och hygien och tillfälliga bostäder. ICRC har arbetat i Venezuela sedan 1966 och är en av de organisationer som har bäst kännedom och närvaro i landet.

Om arbetet i Venezuela på IRC:s webbplats

Skyddar barn och förebygger våld

Sida stödjer FN:s barnfond (Unicef) som är en av de viktigaste humanitära aktörerna i Venezuela. Stödet fokuserar på hälsa, kost, utbildning, skydd av barn vid migration och förebyggande av våld. Programmet täcker större delen av landet.

Om arbetet på Unicefs webbplats

Förser skolbarn med mat

World Food Program (WFP) arbetar med att förse barn i skolan med mat. De bedömer även hur situationen ser ut vad gäller livsmedelsförsörjningen i landet för att kunna sätta in hjälpen där den som mest behövs.

Om programmet i Venezuela på WFP:s webbplats

Sidas krisanalys

Sidas humanitära stöd till Venezuela 2022 utgår ifrån en årlig krisanalys. Sida ger ett större humanitärt stöd 2022 jämfört med 2021.

Uppdaterad: April 5, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning